Menu

Další informace a novinky - pediatrická sekce

-

Journal of Pediatric Urology - vývoj IF v letech 2011 až 2017

JPU Impact Factor Trends 2017 (PDF)

 

Zápis ze schůze členů Pediatrické sekce ČUS, konané u příležitosti 29. výročního setkání dětských urologů (10.-12. 5. 2018, Ostravice)

Zápis ze setkání členů Pediatrické sekce ČUS, 11. 5. 2018 (.doc)

 

Informace pro rodiče na stránkách ČUS

Na webové stránky ČUS určené laické veřejnosti byly vloženy informace pro rodiče, týkající se častých urologických diagnóz u dětí:

 

Spolupracující organizace

 

Reakce pediatrické sekce ČUS na snížení času určeného pro výkon dětského urologického vyšetření

Pediatrická sekce ČUS vyjádřila nesouhlas se snížením času na výkon dětského urologického vyšetření na 30, 20, 10 minut u komplexního, respektive cíleného a kontrolního dětského urologického vyšetření, které nelze ve zkráceném čase kvalitně provést.
Při zasedání Pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů dne 28. 3. 2013 bylo sděleno, že bodové snížení, se kterým je spojeno zkrácení času na výkon, bylo vyrovnáno novým kódem 09555 – vyšetření dětí do 6 let (100 bodů) a dále možností vykazovat vedle klinického vyšetření některá vyšetření, např. odběr biologického materiálu.
Připravil: doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc.
Publikováno 18. 4. 2013

 

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-