Výsledky soutěže ČUS o nejlepší vědeckou publikaci za rok 2011

rámci 58. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP proběhlo udílení cen společnosti za nejlepší vědeckou publikaci za rok 2011. Do soutěže bylo přihlášených celkem 12 publikací ve třech kategoriích, z toho jedna nesplňovala podmínky soutěže a byla vyřazena. Komise pro udílení cen ČUS za nejlepší vědeckou publikaci byla složena z 21 členů a na sekretariát přišlo celkem 15 obálek s hodnocením.

Výsledky tajného hlasování jsou následující:

Kategorie A – Původní vědecká práce publikovaná v časopise s IF

1. místo – Hrbáček J, Urban M, Hamsiková E, Tachezy R, Eis V, Brabec M, Heráček J: Serum antibodies against genitourinary infectious agents in prostate cancer and benign prostate hyperplasia patients: a case-control study, BMC Cancer 2011 1:53, IF 3,011

 2. místo – Hora M, Ürge T, Eret V, Stránský P, Klečka J, Kreuzberg B, Ferda J, Hyršl L, Breza J, Holečková P, Mego M, Michal M, Petersson F, Hes O: Tubulocystic Renal Carcinoma – A clinical perspective, World  J Urol, 2011 Jun, 29(3): 349-54, IF 2,629

3. místo – Krhut J, Zvara P: Intravesical instillation of botulinum toxin A : an in vivo murine study and pilot clinical trial, Int Urol Nephrol 2011; 43: 337-343, IF 1,137

4. místo – Broďák M, Kosina J, Holub L, Louda M, Odrážka K, Doležel M, Šefrová J, Jansa J, Pacovský J: Radical Prostatectomy in Hgh- Grade Prostate Cancer, Satvage and Adjuvant RadiotherapyRadical Prostatectomy in Hgh- Grade Prostate Cancer, Satvage and Adjuvant Radiotherapy, Urologia Internationalis 2011, 86:146-151, IF 0,992

5. místo – Hanuš. T, Zámečník L, Doležal T, Karmazínová Z: Occurrence of Overactive Bladder in Patients with Benign Prostatic Hyperplasia in the Czech Republic, Urol Int 2011;86:407-413, IF 0,992

 

Kategorie B – Původní vědecká práce publikovaná v časopise s Česká urologie

 1. místo – Hora M, Pizinger K, Bursa V, Sviták M, Stránský P, Eret V, Hes O, Kacerovská D, Kazakov D, Ferda J, Kreuzberg B: Glansektomie v léčbě karcinomu penisu, Ces Urol, 2011, 15(1): 15-23

2. místo – Balík M, Zoul Z, Petera J, Pacovský J, Broďák M: Výsledky léčby retroperitoneálních sarkomů a jejich rizika, Ces Urol 2011; 15(2): 113–119

3. místo – Hlaváčová J, Hora M, Pavelka T, Eret V, Ferda J, Bulka J: Urologické komplikace fraktur pánve, Ces Urol, 2011, 15(1): 35-44

 

Kategorie C – Monografie nebo postgraduální učební text (rozsahu min. 50 stran, s ISBN)

 1. místo – Eret V, Hora M a kol. (Stránský P, Ürge T, Klečka J, Hes O, Michal M, Ferda J, Chudáček Z): Současné možnosti chirurgické léčby nádorů ledvin, Galén, Praha, 2011: 100 s + příloha DVD (7 videí), ISBN 978-80-7262-713-4

2. místo – Krhut J: Hyperaktivní měchýř – 2. přepracované rozšířené vydání, Jessenius Maxdorf, Praha 2011.ISBN 978-80-7345-240-7

3. místo – Hanuš T: “Urologie” v Edici Lékařské Repetitorium, TRITON, ISBN 978-80-7387-387-5

 

Pravidla pro udílení cen ČUS za nejlepší publikaci, složení komise pro udílení cen  ČUS a další podrobnosti jsou dostupné na http://www.cus.cz//pro-odborniky/vzdelavani/publikace/

NB