Onemocnění varlat

image_pdfimage_print

Spermatokéla

MUDr. Kateřina Dušková, Urologická klinika 2. LF a FN Motol, Praha

Spermatokéla je nezhoubná cysta, která se obvykle nachází nad či za varletem a vyskytuje se u mužů v mladším i starším věku. Může dosahovat různých velikostí, obvykle však nepřesahuje jeden centimetr. Obsahem spermatokély mohou být i spermie (odtud i její jméno).

 

Jaké jsou projevy spermatokély?

Spermatokéla bývá nejčastěji náhodně odhalena pacientem při samovyšetřování nebo lékařem provádějícím fyzikální vyšetření. Na pohmat se jedná obvykle o elastickou, nebolestivou a od varlete ohraničenou bulku.  Nejčastěji spermatokéla nezpůsobuje vůbec žádné obtíže, v některých případech však může vyvolat nepohodlí či tlakové bolesti.

 

Mám podezření, že mám spermatokélu, co mám dělat?

Při nahmatání jakékoli bulky v oblasti šourku je vhodné vyhledat urologa. Urolog dokáže nebolestivým ultrazvukovým vyšetřením odlišit nahmatané zduření od zánětlivého či nádorového onemocnění, které vyžaduje okamžitou léčbu.

 

Jaká je léčba spermatokély?

Pokud spermatokéla nezpůsobuje žádné obtíže, operační léčba není nutná, stačí pouze sledování stavu. V opačném případě lze provést relativně drobná operace, kdy se (v narkóze) z drobného řezu na šourku spermatokéla odstraní. Spermatokéla může obsahovat vitální spermie, a proto se nedoporučuje operační léčba (její odstranění) mladým bezdětným mužům.

 

Hydrokéla

Hydrokéla (vodní kýla) je způsobena nahromaděním tekutiny v obalech varlete. Nejčastěji vzniká pomalu, v průběhu let, a její původ není zcela jasný. Může ale vzniknout i rychle, kdy se objeví jako doprovodný příznak zánětu či poranění.  Hydrokéla obvykle postihuje muže starší 40 let, může se ale vyskytnout i u dětí, kde je způsobena přetrvávajícím spojením mezi šourkem a břišní dutinou. Může také vzniknout po operacích v třísle, například po operaci kýly nebo varikokély.

 

Jaké jsou projevy hydrokély?

Není-li současně přítomen v šourku zánět, je hydrokéla obvykle nebolestivá. U dětí se typicky projevuje jako cystický útvar v šourku, který je ráno měkčí a menší a během dne se zvětšuje. U dospělých se jedná o kulovitý či oválný útvar, který má elastickou konzistenci, hladký povrch a postupně se zvětšuje.

 

Myslím, že mám hydrokélu, co mám dělat?

Jakákoli změna v oblasti šourku by měla být vyšetřena urologem. Urolog kromě vyšetření varlat pohmatem provede i ultrazvukové vyšetření, které potvrdí tuto diagnózu.  Současně vyloučí, zda se nejedná o doprovodný příznak jiného onemocnění.

 

Jaká je léčba hydrokély? 

U dětí (není-li současně přítomna kýla) se obvykle vyčkává do 1. roku věku, zda nedojde k samovolnému uzavření přetrvávající komunikace. U dospělých se volí operační řešení pouze v případě, že hydrokéla způsobuje bolesti či nepohodlí. Operace spočívá ve vypuštění obsahu hydrokély a úpravě obalů varlete tak, aby se zabránilo opětovnému hromadění tekutiny.  Výjimečně se přistupuje k tzv. punkci (odsátí) obsahu hydrokély – nevýhodou je obvykle rychlé samovolné doplnění do původní velikosti.

 iStock_000032156410_Medium

Varikokéla

Varikokéla je onemocnění projevující se rozšířením cévních pletení šourku. Postihuje asi 15 % mužů a nejčastěji se objevuje kolem puberty. Z anatomických důvodů se častěji vyskytuje na levé straně, ale ani oboustranné postižení není výjimkou, vzácněji se pak vyskytuje pouze vpravo. Varikokéla může být i příčinou poruchy vzniku spermií, atrofie varlete a neplodnosti.

 

Jaké jsou projevy varikokély?

Příznaky varikokély jsou pestré – od úplné absence obtíží až po obtěžující bolesti, které jsou obvykle tlakového charakteru, typický je i pocit tíhy v šourku.

 

Co dělat při podezření na varikokélu?

Při bolestech či pocitu tlaku v oblasti šourku je vhodné navštívit urologa, který nejprve provede podrobné vyšetření šourku ve stoje i vleže. Rozhodující pro diagnostiku je ultrazvuk, kterým se vyšetří nejen obsah šourku, ale i ledviny a močový měchýř. Urolog pomocí speciálního ultrazvukového zobrazení dokáže určit závažnost varikokély, na podkladě tohoto vyšetření pak může doporučit další léčbu.

 

Jaká je léčba varikokély?

Léčba je pouze operační, žádný lék nebo mast není účinná. U dětí se přistupuje k operaci zejména v případech, kdy se jedná o jediné zdravé varle (např. po úraze druhostranného) či při závažné varikokéle, která způsobuje zmenšení varlete. U dospělých s varikokélou se provádí operační léčba, pokud je u nich prokázána porucha plodnosti (po provedení tzv. spermiogramu – neboli vyšetření ejakulátu), nebo varikokéla způsobuje bolesti nebo významný dyskomfort varlete. Běžně se užívají tři postupy – otevřená operace, laparoskopická operace a sklerotizace. U otevřené operace se z drobného řezu nad šourkem ozřejmí semenný provazec, ve kterém se selektivně přeruší rozšířené žíly. Tato operace se v dnešní době nahrazuje mikroskopickou operací, při které operatér používá velké zvětšení. To pomáhá nalézt a podvázat všechny žíly a šetřit lymfatické cévy. Podvaz roztažených žil se provádí také v případě laparoskopické operace, kde se však k přístupu nepoužívá řez, ale několik vpichů v okolí pupku. Při sklerotizaci se pod rentgenovou kontrolou do postižené žíly injekčně vpraví roztok, který způsobí uzávěr žíly.

Záněty varlat a nadvarlat

MUDr. Markéta Koldová, Urologická klinika 2.LF UK a FN Motol, Praha

Malý slovníček pojmů:

Orchitida – zánět varlete

Epididymitida – zánět nadvarlete, nadvarle – tkáň,  která se nachází v šourku nad oběma varlaty

Orchiektomie – odstranění varlete (většinou spojeno i odstraněním nadvarlete)

 

Úvod

Mezi zánětlivá onemocnění mužských pohlavních orgánů patří zánět varlete – orchitida, zánět nadvarlete – epididymitida a orchoiepididymitida – tedy kombinované zánětlivé onemocnění varlete i nadvarlete. Přestože se jedná o bolestivá a nepříjemná onemocnění, ve většině případnou se dají dobře zvládnout medikamentózní léčbou.

V urologické praxi se jedná o poměrně časté onemocnění mužské populace, které postihuje mladší i starší generaci. Samostatný zánět varlat vzniká spíše u dětí a bývá součástí virového onemocnění příušnic. V dospělé populaci, pak zánět na varlata přechází ze zánětem postiženého nadvarlete, kam se infekce dostává z močových cest. Samostatná orchitida je velice vzácná.

Jak zmíněno výše, jedná se o onemocnění, které si mezi pány nevybírá.

Příčinou onemocnění bývají pohlavně přenosné mikroorganismy, především pak Chlamydia trachomatis a Ureaplasma. Infekce těmito patogeny jsou časté u sexuálně aktivních mužů, zvláště pak promiskuitních mužů. Tedy spíše v mladších věkových kategoriích.

Ve starší generaci se na vzniku onemocnění může uplatnit zavedená cévka do močového měchýře, nedávná instrumentace v močových cestách, popřípadě jen zvětšená prostata, která zabraňuje úplnému vyprazdňování měchýře. V těchto případech bývají původci nespecifické bakterie vyskytující se v močových cestách – např. Staphylococcus epidermidis, Enterococcus faecalis.

 

Jaké jsou nejčastější příznaky zánětu varlete či nadvarlete?

V naprosté většině případů se jedná o náhle vzniklé zvětšení i zatuhnutí varlete/nadvarlete, které je provázeno zvětšením poloviny šourku. Kůže šourku na postižené straně bývá napjatá a zarudlá. Zánět varlete/nadvarlete často je doprovázen výraznou bolestivostí postiženého orgánu, bolest může vystřelovat do třísel či podbřišku. Velice často jsou tyto příznaky podpořeny rozvojem teplot.  Při těchto příznacích je na místě vyhledat lékařskou pomoc.

 

Jak lze zjistit zánět varlete či nadvarlete? Jaké vyšetření Vás u lékaře čekají?

Lékař nejprve odebere podrobnou anamnézu, následně pohledem a pohmatem vyšetří genitál, včetně palpačního vyšetření prostaty přes konečník. Následuje ultrazvukové vyšetření, které je rychlé a nebolestivé.  Ultrazvukem se hodnotí struktura a prokrvení varlat a nadvarlat. Můžeme jím vyloučit nebo potvrdit zánět – postižené varle/nadvarle bývá zvětšené, prosáklé, se zvýšeným prokrvením.  Na závěr budete vyzváni k dodání vzorku čerstvé moči, která se dále hodnotí pomocí testovacích papírků, případně laboratorně nebo mikroskopem. Při podezření, že je v moči zánět, může ji dále odeslat ke kultivaci, jíž výsledek trvá kolem 3 dní. Jedná se o velice užitečnou metodu, při které je možné vypěstovat na speciálních půdách bakterie, které se ve zvýšeném množství nacházejí v moči. Při kultivaci se současně zjišťuje i citlivost dané bakterie k jednotlivým antibiotikům, což je velice cenná informace pro další léčbu.

 

Jak se tato onemocnění léčí?

Po stanovení správné diagnózy je možné nasadit správnou a účinnou léčbu. Většinou se postupuje od konzervativních metod k metodám radikálním. Samozřejmě záleží na pokročilosti infekce v době diagnózy, celkovém stavu pacienta a dalších faktorech, jako je věk a další pacientova onemocnění.

Snaha je začít léčbu podáváním antibiotik, léčbu lze následně upravit dle výsledku citlivosti bakterie vykultivované z moči. Délka antibiotické léčby je individuální, závisí především na nálezu na genitálu a celkové stavu pacienta, většinou 7, 10 nebo 14 dní, u komplikovaných případů i déle. K antibiotické léčbě se přidávají léky tlumící zánětlivou reakci a dále léky na snížení teploty a zmírnění bolesti. Při velké bolesti varlete je možné provést opich semenného provazce anestetikem. Ten na čas zbaví pacienta silné bolesti.

Pokud se lokální nález i přes léčbu nelepší, nebo je již z prvního vyšetření je patrné, že se jedná o pokročilý nález, je možné podávání antibiotik do žíly během pobytu v nemocnici. Léky podávané do žíly, mají všeobecně lepší průnik do tkáně, působí rychleji a co víc, jsou i antibiotika, u kterých není tabletová forma k dispozici. Pokud vám lékař doporučí hospitalizaci, neodmítejte ji.

Samostatná farmakologická terapie však není všemohoucí, nutná je dobrá spolupráce pacienta. Základem úspěchu je dodržování přísného klidového režimu na lůžku, genitál je vhodné podkládat a ledovat. Sexuální abstinence je samozřejmostí. Pokud je potřeba přejít, doporučuje se nosit supenzor nebo podobně upnuté spodní prádlo.

Pokud jsou vyčerpány možnosti farmakologické léčby a nedojde ke zlepšení nálezu, nastupují metody operační. V tomto případě chirurgické odstranění varlete a nadvarlete.

Při  orchiektomii  (chirurgické odstranění varlete a nadvarlete) se vede krátký řez na kůži šourku.  Operatér se přes jednotlivé vrstvy dostane k varleti, které je vytaženo před operační ránu, provazec varlete se podváže a varle i s nadvarletem se odstraní. Kůže šourku se sešije, eventuelně se z rány vyvede drén (tj. hadička odvádějící zbytky krve a sekret ven z rány). Zánětem postižený orgán se odesílá k histologickému rozboru. Po výkonu pokračujeme v dalším podávání antibiotik do zlepšení stavu. Je vhodné informovat pacienta, že abcesem (hnisavým zánětem změněné varle) se vůbec nezahojí a pokud ano pak jen za cenu mnoha jizev a zcela nefunkčním a bolestivě změněným varletem.

Nejčastější dotaz v naší ambulanci u pacientů indikovaných k odstranění varlete: „Jak budu dál fungovat s jedním varletem? Co sexuální živost?“  Odpověď: „Fungovat budete nadále jako doteď. Varlata jsou párový orgán, i s jedním varletem se dá žít kvalitní život plný zdravých potomků.“

 

Torze varlat

 

Úvod

Jedná se o akutní stav v urologii, kdy dochází k přetočení cévní stopky varlete. Otočením cévní stopky dojde k zaškrcení cév, přítok a odtok krve z varlete je zastaven. Pokud nedojde k obnovení krevního přítoku, varle do 4-6 hod odumírá. Jedná se tedy akutní stav, u kterého je rozhodující rychlá diagnostika a léčba.

Postiženi bývají nejčastěji děti a dospívající chlapci. K torzi varlete dochází většinou z plného zdraví, v naprosté většině případů v klidu či dokonce ve spánku.

 

Jaké jsou nejčastější projevy torze varlete?

Pro torzi varlete je typická náhle vzniklá prudká bolest ve varleti či podbřišku. Bolesti mohou být tak silné, že nemocnému znemožňují stát a chodit. Velmi často je přidružená nevolnost a zvracení, zvýšené pocení až zchvácenost. Lokálně pak pozorujeme přitažení postiženého varlete blíže k tělu. Později se mohou rozvinout vysoké teploty, zarudnutí či zduření.  Příznaky bývají často velice podobné jako u výše zmíněných zánětlivých onemocnění varlete a nadvarlete.

 

Jakými vyšetřením lze torzi varlete zjistit?

Diagnostika je opět na základě anamnesticky odebraných údajů, lokálního prohlédnutí genitálu. Při podezření na torzi je důležité také ultrazvukové vyšetření, kde často prokazujeme minimální až vymizelé prokrvení v oblasti varlete.

 

Jaká je léčba při torzi varlete?

Jedinou správnou léčbou je při podezření na torzi operační revize postiženého varlete. Z drobného řezu na šourku je varle vybaveno před operační ránu a urolog má takto možnost zkontrolovat cévní svazek varlete. Přetočené varle rozmotá obraceným směrem a tím se umožní krevní zásobení.  Následně se provádí fixace (přišítí) varlete k vnitřní stěně šourku. Toto je preventivní opatření, aby se přetočení varlete již nemohlo opakovat. Doporučuje se provést fixace i druhého varlete.

Rozhodujících faktorem úspěchu léčby je čas. Dle dostupné literatury se udává, že již po šesti hodinách může dojít k nezvratnému poškození tkáně varlete, tedy odumření. U jasně odumřelých varlat se provádí jejich operační odstranění, aby následně nedošlo k rozvoji infekčních a později imunologických komplikací.

 

 

Nádory varlat

MUDr. Petr Holý, FEBU, Urologické oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha

 

Úvod

Nádory varlat jsou jedním z méně běžných typů celé skupiny různých nádorových onemocnění. Může se jednat o onemocnění zhoubná (rakovina varlat), která bez správné a včasné léčby vedou k úmrtí pacienta, tak o onemocnění nezhoubná. Vyskytují se u mužů v průběhu celého života od narození do stáří. Typicky je ovšem nejčastěji postižená populace mladých mužů ve věku 15 až 44 let.

 

Varlata

Varlata jsou párový orgán. Jsou uložena v šourku a mají oválný tvar. Na pohmat jsou varlata hladká a pevná (nikoli tvrdá). Při horním pólu varlat se nachází nadvarlata. Varlata jsou důležitou součástí mužského pohlavního systému, protože produkují spermie a hormon testosteron, který hraje významnou roli v mužském pohlavním vývoji.

 

Jak často se rakovina varlat vyskytuje?

Záleží na úhlu pohledu, kterým budeme četnost výskytu posuzovat. Rakovina varlat představuje jen asi 1 % všech nádorů, které se celkově vyskytují u mužů všech věkových kategorií. Ve srovnání s jinými druhy rakoviny se zdá být nádorové onemocnění varlat méně časté, protože má tendenci postihovat obvykle mladší muže. Ve skupině mužů ve věku 15-44 let se ovšem jedná o jednoznačně nejčastější typ rakoviny.

V České republice výskyt nově zjištěných karcinomů varlat v poslední dekádě kolísá mezi 6-8 novými případy na 100 000 mužů celkově. (V nejčastěji postižené věkové skupině zjišťujeme již 14-16 případů na 100 000.)

Nádory se oproti běžné mužské populaci zhruba 7krát častěji vyskytují u (nesestouplých) varlat uložených mimo šourek. Dále nádory varlat postihují zhruba 5krát častěji bílé muže ve srovnání s černými muži. Důvod pro tento rasový rozdíl není známý.

 

Příčiny a rizikové faktory rakoviny varlat

Jednoznačné příčiny vedoucí přímo ke vzniku rakoviny varlat nejsou známé. Dosud byla ovšem zjištěna řada faktorů, které zvyšují pravděpodobnost vzniku onemocnění:

  • Výskyt nádoru varlat v rodině.
  • Narození s nesestouplými varlaty (kryptorchismus). Zhruba 3-5 % chlapců se rodí s varlaty umístěnými mimo šourek. Buď v břišní dutině, třísle nebo v jiné méně obvyklé lokalizaci.
  • Klinefelterův syndrom (chromozomální odchylka, zjistitelná speciálním genetickým vyšetřením)

 

Jaké jsou nejčastější příznaky nádorů varlat?

Nejčastějším příznakem bývá nebolestivá bulka nebo zvětšení varlete, kterého si pacient sám všimne. Dalšími příznaky může být tupá bolest v oblasti šourku nebo pocit tíhy v šourku.

 

Ilustrační foto

 

Jak lze odhalit nádory varlete?

Pokud máte podezření na nádor varlete, je nutné co nejdříve vyhledat lékaře. Základem je palpační vyšetření šourku. Nádorem postižené varle bývá tuhé na pohmat, často s nerovným povrchem, někdy může být varle pevně fixované k obalům varlete, ke kůži či nadvarleti. Důležité je také vyšetření varlat ultrazvukem. Toto vyšetření je nebolestivé a umožní přesně zobrazit struktury varlete – normální varle bývá stejnoměrně jemně zrnité, ve varleti postiženém nádorem bývá zobrazitelná bulka, při postižení celého varlete nádorem bývá struktura varlete kompletně změněná.

Při podezření na nádor varlete lékař doplní také odběry krve k vyšetření na přítomnost nádorových markerů (AFP, bHCG a LDH), které jsou pro toto onemocnění typické.

 

Druhy nádorů varlat

Různé typy nádorů varlat se rozlišují podle typu buněk, z kterých onemocnění vzešlo. Nejčastěji, asi v 95 % všech případů se jedná o zhoubné nádorové onemocnění (rakovinu varlat) vzniklé ze zárodečných buněk. Zárodečné buňky se podílejí na tvorbě spermií.

Existují dva hlavní podtypy rakoviny varlat ze zárodečných buněk. Jsou to:

  • seminomy, které tvoří asi 40 % všech nádorů ze zárodečných buněk
  • ne-seminomy, které představují zbývajících 60 %

Méně běžnými typy nádorů varlat jsou nádory vycházející z podpůrných buněk:

  • Nádory z Leydigových buněk, asi 1-3 % případů
  • Nádory ze Sertoliho buněk, 1 % případů

 

Jaká je léčba nádorů varlat? 

V úvodu léčby je nezbytné chirurgické odstranění (obvykle celého) postiženého varlete urologem. Odstranění varlete se provádí z řezu v třísle, ze kterého urolog odstraní varle i se semenným provazcem. Varlata jsou párový orgán, odstranění jednoho varlete tedy nemá významný vliv na plodnost nebo na sexuální aktivitu.

Varle je poté vyšetřeno mikroskopicky ke stanovení přesného typu nádoru, což je důležité ke stanovení další léčby. Nezbytné je také doplnění dalších zobrazovacích vyšetření – CT břicha, rentgen případně CT plic případně či jiná vyšetření – k vyloučení metastáz (tedy nádorové postižení mimo varle).

Ve většině případů je nutná následná onkologická léčba. Jak seminomy tak ne-seminomy velmi dobře reagují na chemoterapii. Seminomy jsou navíc citlivé na ozařování.

 

Jaký je výhled pacienta se zjištěným zhoubným nádorem varlat?

Nádory varlat, jsou jedním z nejlépe léčitelných druhů rakoviny. Při správném léčebném postupu se více než 95 % mužů v počátečním stádiu onemocnění podaří zcela vyléčit. Dokonce i případy pokročilého onemocnění s rozšířením nádoru mimo varlata mají velmi slušnou naději na vyléčení. Ve srovnání s jinými typy nádorových onemocnění je úmrtí na rakovinu varlat při včasné a správné léčbě spíše výjimkou.

Dokonce i případy pokročilého onemocnění s rozšířením nádoru mimo varlata mají velmi slušnou naději na vyléčení. Ve srovnání s jinými typy nádorových onemocnění je úmrtí na rakovinu varlat při včasné a správné léčbě spíše výjimkou.

 

 

 

Publikováno: 15. 4. 2014

Zlínský kraj Moravskoslezký kraj Olomoucký kraj Jihomoravský kraj Pardubický kraj Královehradecký kraj Vysočina Jihočeský kraj Středočeský kraj Liberecký kraj Ústecký kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj

Síť
urologické péče

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři