Karcinom ledviny

image_pdfimage_print

Rozšíření zhoubných nádorů ledvin (epidemiologie)

MUDr. Martina Novotná, Urologická klinika FN a LF UK Hradec Králové

Zhoubné nádory ledvin představují 2-3 % ze všech zhoubných onemocnění člověka. V roce 2010 činil počet nově zachycených nádorů ledvin v naší populaci 27 případů na 100 tisíc obyvatel a 11 pacientů ze 100 tisíc obyvatel na toto onemocnění zemřelo. Z hlediska pohlaví lehce převažuje jejich výskyt u mužů (asi 1,5 krát) a nejvyšší výskyt je mezi 50 a 70 lety věku. Existuje několik druhů zhoubných nádorů ledvin, které jsou odlišné druhem buněk, ze kterých vznikají. Malé procento zhoubných nádorů ledvin je podmíněno geneticky. Nejčastějším typem maligního nádoru ledvin je světlobuněčný karcinom (asi v 70 %), z dalších pak můžeme jmenovat například papilární renální karcinom nebo chromofóbní karcinom. V případě výskytu karcinomu ledviny je Česká republika bohužel celosvětově na prvním místě. O jaký druh nádoru se jedná, může určit jedině jeho mikroskopické vyšetření.

Skríning, detekce, prevence karcinomu ledviny

Skríning znamená aktivní vyhledávání určité choroby. V případě nádorů ledvin se takovéto vyhledávání neprovádí.

Jak lze odhalit nádor ledvin?

Více než 70 % nádorů ledvin je diagnostikováno náhodně při vyšetření břicha z jiného důvodu, a to pomocí ultrazvuku, CT, případně magnetické rezonance. Krev v moči, bolest a hmatný nádor jsou tři nejčastější příznaky. Jejich přítomnost je ale bohužel většinou známkou již pokročilého stádia onemocnění. Postup vyšetření a další příznaky budou popsány v další kapitole.

Lze nějak předejít vzniku nádoru ledvin?

Příčina vzniku nádoru ledvin není dosud známá. V minulosti byl zkoumán vliv některých chemických látek, ale jejich vztah ke vzniku nádoru ledvin nebyl prokázán. K faktorům, které jistě zvyšují riziko vzniku tohoto zhoubného onemocnění, patří kouření cigaret, obezita a chronické zvýšení krevního tlaku.

Je nádor ledvin dědičný? Jaké jsou další rizikové faktory?

Některé, tzv. hereditární karcinomy, se mohou zvýšeně vyskytovat mezi příbuznými. Tyto nádory tvoří asi 4 % všech nádorů a jsou součástí vzácných syndromů. Při takovéto rodinné zátěži přímé příbuzné obvykle sledujeme pro zvýšené riziko výskytu nádoru ledvin.
Bylo zjištěno, že dietní návyky mají velký vliv na vznik nádoru ledvin. Strava bohatá na živočišné tuky, velká konzumace smaženého a uzeného masa a častá konzumace drůbeže jsou spojeny s vyšší pravděpodobností vzniku karcinomu ledviny.

Jak zabránit vzniku a rozvoji onemocnění?

Vzhledem k tomu, že příčina nádoru ledvin není známá, nelze dát radu, jak se vzniku této choroby vyhnout. Ze všeobecně známých pravidel pro snížení výskytu zhoubného onemocnění ledvin je správná životospráva, úplné vyvarování se kouření, léčba hypertenze a redukce tělesné hmotnosti.

3d rendered illustration of the male kidneys - cancer

Diagnostika nádorů ledviny

MUDr. Barbora Nechanská, Urologické oddělení, ON Mladá Boleslav a.s.

Úvod

Nádorové onemocnění vzniká množením části vlastních buněk organismu, které se vymkne kontrole a způsobí samovolné bujení nové tkáně. Postupným zvětšováním nádorové masy může docházet k útlaku orgánů v okolí. Zakládáním vzdálených ložisek (metastáz) na různých místech v těle se dokáže nádor šířit po celém organismu. Může se projevovat v místě svého růstu, např. poruchou funkce orgánu, nebo může ovlivňovat celkový stav organismu, což se projeví různými necharakteristickými příznaky, jako je nechutenství, úbytek hmotnosti a jiné. Některé nádory jsou schopny na sebe upozornit tzv. paraneoplastickými symptomy – souborem příznaků, které nesouvisí s růstem a šířením nádoru, ale jsou zapříčiněny tvorbou různých faktorů, jež vytváří samotná nádorová tkáň. Více se o nich zmíníme dále. Některé látky tvořené v nádorové tkáni můžeme nalézt v tělních tekutinách (krev, moč), nazýváme je nádorovými markery. Využíváme je k diagnostice, při sledování účinku léčby, či jako známku návratu nádoru.

Jak se může nádor ledviny projevovat?

Kvůli poloze ledvin za dutinou břišní (v retroperitoneu) se nádor ledviny nemusí dlouhou dobu vůbec projevit. Postupně se zvětšováním nádoru se mohou objevit první obtíže, které jsou různorodé, mohou se dokonce vyskytnout jen přechodně a nejsou ničím charakteristické. Nejčastějším problémem, který donutí pacienta navštívit lékaře, je přítomnost krve v moči, tzv. hematurie. Je způsobena prorůstáním nádoru do tkáně ledviny. Rozlišujeme 2 druhy hematurií. Hematurii makroskopickou můžeme pozorovat pouhým okem, moč je růžová až červená a někdy má barvu červeného vína. Hematurii mikroskopickou prokáže jen laboratorní vyšetření moči, při kterém se v ní najdou červené krvinky. Tento nález bývá nejčastěji odhalen při preventivní kontrole u praktického lékaře.
Dále se nádor ledviny může projevit bolestí v boku, v bedrech nebo břicha. Bolest je obvykle tupá, stálá, ale může být i kolikovitá. Pacienta tak přivede k lékaři záchvat ledvinové koliky, jenž je vyvolán krevní sraženinou nebo částí nádoru putujícím vývodnými močovými cestami z ledviny. Bolest je příznakem již pokročilého, rozsáhlejšího nádorového onemocnění, stejně jako hmatné zduření v oblasti ledviny.
Pokročilé nádorové onemocnění ledviny se vyznačuje tvorbou metastáz v jiných orgánech těla a může tak na sebe upozornit teprve až jejich postižením. Nádor se v první řadě šíří do svého okolí (tukového pouzdra ledviny, okolních mízních uzlin). Pokud se rozšíří do cév a postihne ledvinovou nebo dolní dutou žílu, může se projevit bolestivým varletem s rozšířenými žilami na šourku, tzv. varikokélou, či otoky dolních končetin. Vzdáleně metastazuje nejčastěji do plic a kostí. Pacient může trpět dušností, vykašlávat krev, pociťovat bolesti na hrudi, způsobit si zlomeninu kosti aniž by kost jakkoli nadměrně zatěžoval – tzv. patologickou frakturu (např. při chůzi ze schodů) a dalšími symptomy.
K obecným příznakům nádorového onemocnění řadíme nechutenství, ztrátu hmotnosti (neúmyslný pokles váhy přibližně o 10 % z celkové hmotnosti za ½ roku), malátnost, únavu, slabost, noční pocení, opakující se horečky a jiné další příznaky pocitu špatného zdraví. Nádor ledviny se může projevit i anémií (chudokrevností), o níž vypovídají změny v krevním obraze. Specifický nádorový marker, který by v laboratorním vyšetření krve s jistotou odhalil nádor ledviny, bohužel neexistuje.
Zvýšená koncentrace vápníku v krvi, vysoký krevní tlak, zvětšení prsou, řídnutí kostí, patologická zlomenina, vylučování mléka mléčnou žlázou či vynechání menstruace patří mezi příznaky nádorového onemocnění ledvin, jež nazýváme paraneoplastickými symptomy. Jsou vzácné, a jak již bylo zmíněno dříve, jsou vyvolány nadměrným vylučováním hormonů nebo hormonu podobných látek z tkáně nádoru, které ve vysoké koncentraci zasahují do dějů v organismu.

Jakými vyšetřeními lze odhalit nádor ledviny?

Ke stanovení diagnózy každého onemocnění nejvíce přispívá co nejpřesnější odběr anamnézy a celkové vyšetření. Mezi základní celkové vyšetření při onemocnění ledvin patří změření krevního tlaku, vyšetření močového sedimentu, které určí přítomnost červených krvinek v moči, a pečlivé fyzikální vyšetření.
Zásadní význam pro diagnostiku mají zobrazovací metody, jež určí lokální rozsah onemocnění, případně ložiska rozšíření po těle. Ultrasonografie je nejvíce dostupným a často prvním vyšetřením při podezření na nádorové onemocnění. Hodnotí rozsah onemocnění, orientačně jaterní tkáň a velké cévy, kam se nádor může šířit. Ke zpřesnění diagnostiky doplňujeme vyšetření CT (počítačovou tomografii) s podáním kontrastní látky do žíly. Pomocí něhož dokážeme přesně posoudit velikost nádoru, jeho ohraničení, vztah k okolním orgánům, postižení nadledvin, rozšíření do ledvinové žíly, dolní duté žíly až do srdce. Při nejasných nálezech či při intoleranci jodové kontrastní látky provádíme vyšetření MRI (magnetickou rezonanci), které navíc umožňuje určit hranici rozšíření nádoru do horní duté žíly, či mozkové metastázy. Vylučovací urografie (rentgen močového ústrojí za pomoci kontrastní látky podané do žíly) je další možná zobrazovací metoda. Ukazuje na rozpínání tkáně s roztlačením kalichů ledviny, nebo „odříznutí“ části dutého systému při postižení vývodných cest močových. Její místo je spíše okrajové, hlavní vyšetřovací metodou v dnešní době je CT, případně MRI. Angiografie (rentgenové vyšetření, které znázorňuje cévy po nástřiku kontrastní látkou, kdy se hledá nádorový trombus) již dnes v rutinní praxi nemá význam a je nahrazena MRI.
Pokud uvedená vyšetření potvrdí přítomnost nádoru ledviny, je nutné zjistit rozsah onemocnění, a to vyšetřením orgánů nejčastěji postižených metastázemi. Diagnostické CT pokryje zobrazení břišních orgánů, dále je nutné ještě provést scintigrafii kostí (snímek kostí po podání speciální látky do žíly) a rentgen plic. Na základě těchto vyšetření pak lékař připraví plán léčby.
Jestli u sebe pozorujete některé z výše uvedených příznaků, měli byste co nejdříve navštívit svého obvodního lékaře či přímo urologa. Včasná diagnóza zvyšuje šanci na uzdravení.

Ilustrační foto

Léčba karcinomu ledviny

MUDr. Klára Havlová, Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Základní metodou léčby karcinomu ledviny je operační léčba. Mezi další možnosti léčby patří tzv. radiofrekvenční ablace. V některých případech Vám může lékař navrhnout i aktivní sledování. Vše závisí na velikosti a uložení nádoru a na Vašem celkovém zdravotním stavu. Chemoterapie a ozařování je u nádoru ledvin neúčinné.

Léčba lokalizovaného nádoru

tj. nádoru omezeného na ledvinu, který nezasahuje do okolních tkání ani orgánů, nejsou přítomné metastázy

Resekce ledviny

Při této operaci je odstraněn pouze nádor, případně část ledviny s nádorem. Zbytek ledviny zůstává zachován a nadále plní svou funkci.
Výkon je možný provést laparoskopicky nebo otevřeně. Výběr vhodné techniky operace závisí především na poloze a velikosti nádoru.
Možné komplikace resekce ledviny patří krvácení nebo unik moče z místa odstraněného nádoru.

Radikální nefrektomie

Jde o odstranění celé ledviny s nádorem spolu s odstraněním okolní tukové tkáně. K tomuto typu operace lékař přistupuje v případě, že se jedná o nádor, který není možné odstranit resekcí. Nefrektomie je vhodná zejména v případech, kdy poloha nádoru není příznivá pro resekci nebo by nebylo možné nádor odstranit bezpečně až do zdravé tkáně.
Tuto operaci je možné provést otevřeně nebo laparoskopicky. Záleží především na velikosti nádoru, vztahu nádoru k okolím orgánům a celkovém stavu pacienta.
Mezi možné komplikace operací ledviny patří krvácení, infekce, poranění okolích orgánu (střevo, slezina, játra). V případně resekce ledviny je riziko poškození zdravé tkáně ledviny s nutností odstranění celé ledviny.

Aktivní sledování

Aktivní sledování znamená pravidelné kontroly u Vašeho urologa ke zhodnocení Vašeho stavu. Žádná operace nebo odstranění nádoru se neprovádí. Součástí těchto kontrol jsou i zobrazovací vyšetření postižené ledviny. Můžeme tím zjistit, zdali nádor mění svoji velikost v čase. Teprve až při zvětšení nádoru je doporučena léčba. Jedná se o spíše výjimečný postup navrhovaný především u starších nebo hodně nemocných pacientů s malým nádorem ledviny. U těchto pacientů by operační léčba byla více riziková než by byl přínos operace.

Radiofrekvenční ablace

Je perkutánní výkon, při kterém je v narkóze přes kůži pod CT kontrolou zavedena jehlová elektroda přímo k nádorovému ložisku ledviny. Za pomoci vysokofrekvenčních vln, dojde ke zničení nádorových buněk. Tato metoda se provádí u nádorů menších než 4 cm. Jedná se o miniinvazivní metodu, při které je ale riziko, že nedojde ke zničení všech nádorových buněk a výkon se bude muset opakovat.
Lékař Vám může tuto metodu doporučit pouze v případě, kdy by operace byla pro Vás příliš riziková.

Léčba lokálně pokročilého karcinomu ledviny

Lokálně pokročilý karcinom se může šířit v cévách, může prorůstat do okolních tkání nebo orgánů a může se rozšířit do mízních uzlin.
Základní léčbou je i případě pokročilého karcinomu ledviny radikální nefrektomie (viz výše).
Pokud se při operaci podaří kompletně odstranit celý nádor (i s ledvinou) pak se pacient pouze sleduje při ambulantních kontrolách.
Pokud není kompletní odstranění možné (nádor přirostlý v k velkým cévám apod.) pak je možné podávat biologickou léčbu. Ta může vést k zpomalení růstu nádoru a přispět k delšímu přežívání.

Léčba metastatického karcinomu ledviny

O metastatickém karcinomu ledviny hovoříme v případě, že vytvořil vzdálená ložiska v jiných orgánech těla, metastázy.

Cytoreduktivní nefrektomie

Při cytoreduktivní nefrektomii je ledvina postižená nádorem odstraněna. Tato operace nevede k vyléčení nádoru, ale ke zmenšení objemu nádorové hmoty v těle, a tím prodloužení přežití nemocného.
Odstranění ledviny je doporučováno pokud je pacient v dobrém stavu. Sníží se tím riziko krvácení z nádoru a je také účinnější biologická léčba.

Metastazektomie

Pokud jsou metastázy – vzdálená ložiska nádoru – chirurgicky přístupná je s výhodou tato ložiska chirurgicky odstranit. Samozřejmě pokud to celkový stav pacienta dovolí. Důvodem je neúčinnost chemoterapie a ozařování
Léčba metastatického karcinomu ledviny probíhá ve spolupráci s onkology. Další možností léčby je v současné době tzv. biologická léčba, která se podává v onkologických centrech.

iStock_000021762166_Medium

Nezhoubné útvary na ledvinách – cysty

MUDr. Alexander Nedbálek, Urologické oddělení, ON Mladá Boleslav a.s.

Co je to cysta?

Cysty ledviny jsou na řezu kulaté nebo oválné duté struktury různé velikosti vyplněné tekutinou. Příčina jejich vzniku není jasná, může se na ní podílet ucpání drobných kanálků, které vedou tvořenou moč, nebo horší prokrvení v části ledviny. Cysty ledvin mohou být vrozené, vzniklé vývojem nebo získané. Může se vyskytovat jedna, několik nebo velké množství cyst na jedné ledvině.

Jak se projevují a jaká je diagnostika?

Naprostá většina prostých cyst ledvin je zcela bez klinických příznaků. Většinou se diagnostikují náhodně při ultazvukovém nebo CT vyšetření. Tyto zobrazovací metody dokážou posoudit charakter cysty. Tzn. cysty (přítomnost pevné složky v jinak tekutém obsahu), tvar, tloušťka její stěny, ohraničení, přítomnost přepážek v cystě, kalcifikací a sycení cysty kontrastní látkou.
Vzácně, při rozměrech kolem 10cm a více, se může cysta projevit tlakem v bederní oblasti a může být i hmatná. Při krvácení do cysty nebo při infekci cysty mohou být bolesti v boku. Extrémně velká cysta také může způsobovat překážku v odtoku moči z ledviny a následné městnání v odvodném systému ledviny (hydronefrózu). Váš ošetřující urolog může na základě svých zkušeností a Vašeho zdravotního stavu doporučit jiný postup.

Rozdělení

Prosté cysty

Mají různou velikost od několika milimetrů do více než 10 cm. V převážně většině případů nemají žádné příznaky. Velmi vzácně je jejich počet tak vysoký, že svou přítomností redukují objem normální tkáně ledvin natolik, aby docházelo k selhání ledvin. Prosté cysty jsou vyplněny čirou tekutinou nebo mohou být prokrvácené (asi 5 %), v tom případě může být nesnadné jejich odlišení od nádorových cyst. Prosté cysty ledvin se vyskytují asi u 25 % osob mezi 40-50 lety a u 50 % osob starších 50 let.

Léčba

 K léčbě se přistupuje ve většině případů při obtížích pacienta nebo při komplikacích
Perkutánní aspirace a sklerotizace – při tomto zákroku Vám lékař pod kontrolou ultrazvuku nebo CT odsaje obsah cysty dlouhou jehlou (zavádí se skrz bok v poloze na břiše) a její dutinu následně vypláchne koncentrovaným roztokem alkoholu, který zničí výstelku cysty a zabrání jejímu dalšímu růstu.
Marsupializace cysty – při tomto zákroku se odstraní část stěny cysty a tím dojde vyléčení prosté cysty.
Velice vzácně je nutná resekce ledviny (odstranění části ledviny s cystou, je-li např. podezření na zhoubný nádor, zdravá část ledviny je ponechána), nebo nefrektomie (odstranění celé ledviny s cystou v případě, že není technicky proveditelná resekce).

Parapelvické (intrasinusoidální) cysty

Jedná se pravděpodobně o rozšíření mízních cév v okolí pánvičky ledviny. Cysty bývají velikosti 1-2 cm a jejich počet obvykle nepřesahuje 10. Mohou způsobovat mikroskopickou hematurii (přítomnost červených krvinek v moči), vzácně bolesti ledviny nebo hypertenzi. Jejich vzhled při vyšetření ultrazvukem někdy může imitovat městnání moči v ledvině a je nutno toto rozlišit pomocí vylučovací urografie (rentgen močových cest po podání kontrastní látky do žíly) nebo CT. Pokud nezpůsobují žádné příznaky ani není podezření na zhoubný nádor, nevyžadují žádnou léčbu.

Autosomálně dominantní polycystóza ledvin

Jedná se o vrozené, genetické onemocnění Patří mezi nejčastější dědičné onemocnění, postihuje jednu ze 400 až 1000 osob. Obvykle se začíná projevovat ve středním věku nemocného (mezi 30 a 50 lety). Dochází k postupnému selhávání funkce ledvin. Velice zřídka se choroba začíná projevovat již u plodu nebo v dětství. Ledviny jsou velmi zvětšené, obvykle hmatné, obsahují desítky až stovky cyst různé velikosti. Mezi cystami je zpočátku normální tkáň ledviny, později v průběhu nemoci se postupně mění v nefunkční vazivo. Pacienti mohou mít krev a bílkovinu v moči, bolesti v boku, bolesti břicha, hypertenzi, apod. Častá je přítomnost kamenů v ledvinách, která se v tomto případě velmi obtížně řeší. Současně se mohou vyskytovat cysty jater, slinivky, sleziny a plic, postižení srdečních chlopní, divertikly tlustého střeva a častější jsou také aneurysmata (výdutě) mozkových tepen. Léčbou je při komplikovaném průběhu (opakované infekce, krvácení) odstranění jedné nebo obou ledvin. V konečném stadiu selhání ledvin je nezbytná hemodialýza a zařazení na čekací listinu transplantace ledviny.

Získaná cystóza ledviny

Může se vyvinout až u 80 % pacientů s chronickým selháním ledvin, kteří jsou dlouhodobě hemodialyzovaní. Počet cyst je obvykle 3-5, jejich velikost nedosahuje velikosti cyst u autosomálně dominantní polycystózy. Ledviny mají normální velikost nebo jsou zmenšené. U tohoto onemocnění častěji vzniká karcinom (zhoubný nádor) ledviny – až u 25 % nemocných. Léčba obvykle není nutná, důležité je sledování cysty pomocí ultrazvuku a v případě podezření na karcinom jejich chirurgické odstranění.

Vzácné onemocnění projevující se cystami ledvin

Houbovitá ledvina, autosomálně recesivní polycystóza ledvin, juvenilní nefronoftíza, dřeňová cystóza, multicystická dysplázie ledviny.

Publikováno: 16. 11. 2014

Zlínský kraj Moravskoslezký kraj Olomoucký kraj Jihomoravský kraj Pardubický kraj Královehradecký kraj Vysočina Jihočeský kraj Středočeský kraj Liberecký kraj Ústecký kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj

Síť
urologické péče

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři