Projekt VZP: Časný záchyt karcinomu prostaty pro roky 2017-18

Vážené kolegyně, vážené kolegové,
výbor České urologické společnosti ČLS JEP byl osloven centrálou VZP se žádostí o pokračování spolupráce na projektu “Časný záchyt karcinomu prostaty”, který je VZP ochotna opět organizačně a finančně podpořit v rámci svých preventivních programů s cílem zlepšování služeb svým klientům. Výbor ČUS tuto aktivitu velmi podporuje, protože si je vědom vysoké důležitosti problematiky karcinomu prostaty jako nejčastějšího nádoru u mužů se všemi zdravotními ekonomickými a sociálními důsledky a také z důvodu nezbytnosti zapojení urologie jako oboru do systému preventivních a dalších projektů organizovaných plátci a státními orgány.
V loňském roce byl projekt vyzkoušen poprvé v praxi v období od srpna do listopadu v několika desítkách urologických ambulancích v České republice. Výsledky projektu za loňský rok výbor České urologické společnosti pečlivě vyhodnotil a toto hodnocení předal odpovědným orgánům VZP, které ho posoudily jako úspěšný. Z těchto důvodů je nyní po dohodě VZP s výborem ČUS projekt připraven k pokračování, která by měla být zahájena během letních měsíců…celý text je k dispozici ZDE

Jarní edukační urologické sympózium 2018

Česká urologie

2/2017
stáhnout

3/2017
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Zlatý sponzor

Stříbrný sponzor

Bronzový sponzor

Bronzový sponzor

Bronzový sponzor

Oficiální sponzoři