Vzpomínka na prim. MUDr. Miroslava Tauše

-

Dne 23. července 2018 zemřel ve věku 89 let zakladatel a dlouholetý primář urologického oddělení nemocnice v Karlových Varech. Narodil se 5. dubna 1929 ve Štichově u Domažlic. Dětství prožil s rodiči a bratrem Karlem v Rokycanech. Vystudoval lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni. Během studia na lékařské fakultě se seznámil se svou budoucí manželkou Evou, která ho provázela celým jeho životem. Po ukončení studia lékařské fakulty nastoupil na chirurgické oddělení nemocnice v Kraslicích, odkud následně odchází na urologické oddělení nemocnice v Mariánských Lázních, v roce 1976 ve svých 47 letech pak dále přechází do Karlových Varů, kde zakládá tolik žádoucí samostatné urologické oddělení. Primář Tauš během svého působení vychoval řadu kvalitních urologů, kteří dodnes tvoří pomyslnou páteř urologické péče v Karlovarském kraji. Za éry primáře Tauše se urologickém oddělení rozvinula urologická péče v plném rozsahu, postupem času vybudoval tehdy raritní samostatnou jednotku urologické intenzivní péče. Pan primář prováděl rozsáhlé radikální onko-urologické výkony včetně v té době velmi náročných radikálních cystektomií se střevními derivacemi. Na pozici primáře setrvává až do roku 2000, kdy ve svých 71 letech předává oddělení jednomu se svých žáků. Nadále se však aktivně věnuje urologii v plném rozsahu, nadále operuje a provádí radikální nefrektomie na chirurgickém oddělení nemocnice v Ostrově nad Ohří, kde následně pracuje téměř do konce svého života na urologické ambulanci. Aktivně se stále zajímá i o následné dění na urologickém oddělení nyní již krajské nemocnice v Karlových Varech.

Vitalitu a nezlomnost pana primáře dokumentuje fakt, že na přelomu roku strávil dovolenou v Egyptě a do nedávna řídil osobní automobil. Pan primář Tauš po sobě zanechává dva syny, čtyři vnoučata a jednu pravnučku. S jeho osobou odchází významná persona české urologie.

Čest jeho památce!

Prim. MUDr. Jan Pokorný, FEBU, MBA

Vzpomínka na prim. MUDr. Miroslava Tauše

Adalo Profil
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-