Vzpomínka na prim. MUDr. Antonína Ledera

-

MUDr. Antonín Leder   ( 27. 7. 1940 – 1. 8. 2019)

Narodil se  27. 7. 1940  v Přerově  jako  syn živnostníka, který  v městě provozoval  malou továrnu s  železářskými výrobky.  První  syn  Antonín,  pojmenovaný po  otci,  zemřel  záhy  po  narození. Druhý, o rok starší  syn, dostal jméno Luděk  a  nejmladší z  bratrů byl  opět pojmenován  Antonín. V  Přerově  také  absolvoval  základní  školu a  gymnázium. Protože  starší Luděk  již začal studovat na  vysoké škole a  druhé  dítě  živnostníka , třídního nepřítele,  na vysoké škole nebylo žádoucí, musel  Antonín  na  nějaký  čas pracovat  jako horník na dole  ČSA  v Karviné. Tímto získal  patřičný  třídní  původ,  absolvoval LF  UP  Olomouc  a  po absolvování  základní  vojenské služby (1964), nastoupil  do  nemocnice  v Bruntále.  Od  roku  1965  pak pracoval na  urologickém  oddělení  nemocnice ve Frýdku-Místku. V roce 1967 získal  I. atestaci  z  chirurgie (urologie  ještě nebyla  základním samostatným oborem)  a  v  r. 1972  pak  II. atestaci  z urologie. V  letech  (1979-1998) pracoval  jako  primář urologického  oddělení  nemocnice ve  Frýdku-Místku.  V 1995 roce  pak se synem  zakládá  soukromou  urologickou ambulanci, v r. 1997 spolu s doc. MUDr. Chwajolem, Csc. spolupořádal  úspěšný urologický kongres  v Rožnově pod Radhoštěm. Poté s  přispěním „ kolegů” po  34  letech  bez  jakéhokoliv ocenění  a  poděkování  odchází a opouští  frýdeckou nemocnici. Nadále  ale pracoval  na  menší  úvazek  na  své urologické ambulanci  a  své bohaté zkušenosti  uplatňoval  a  předával  na urologii v Novém  Jičíně u prim. M. Štursy.

Spolu  s ním  nás opustil  nejen  jeden  z nestorů  české resp. moravské urologie, altruista  známý  svým citem a  láskou k  lidem, ale i manžel, otec, dědeček a pradědeček a především velký člověk.

Vy, kteří jste ho znali nezapomeňte ….

Adalo Profil
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-