Oslovení členů před 1. kolem voleb – programové prohlášení SAU k volbám do ČUS 2019

-

 

Vážené kolegyně a kolegové,

přichází čas voleb do Výboru České urologické společnosti a revizní komise ČUS.

Pro Českou urologickou společnost znamenala uplynulá léta rozvoj, přes určitou restrukturalizaci oboru se rozšířila členská základna, mnohá pracoviště byla vybavena novými technologiemi, došlo ke změně ve vzdělávacím systému a rozšířila se síť ambulantních zařízení. Sisyfovskou prací je pak snaha o změnu úhrad za provedené výkony a odvedenou práci. Zatím se podařilo uhájit rozsah oboru přes snahy hraničních oborů proniknout do „našich“ území.

Před námi je jistě snaha navázat na minulé relativní úspěšné období, probíhající v době ekonomické konjunktury, ale vysychajících lidských zdrojů.

SAU považuje za racionální zajištění péče, včetně diagnostiky, chirurgické nebo farmakologické léčby a dispenzarizace v urologické oblasti v rozsahu, vycházející z Koncepce urologie z roku 2013. Víme, že finanční náklady, které vynakládá stát na poskytování zdravotní péče, nejsou nekonečné a bohužel je možné očekávat spíše zhoršení situace, přesto vidíme jako nezbytné pracovat na systému úhrad zdravotní péče jak v lůžkové tak i v ambulantní péči.  Vidíme a předpokládáme významné demografické změny mezi kolegy v ambulantním segmentu péče a za nezbytné považujeme vytvořit koncepční i materiální předpoklady k uhájení atraktivnosti i soběstačnosti celého segmentu.  Do ambulantního provozu bychom rádi pozvali mladé kolegy – rezidenty – v rámci jejich přípravy ve vzdělávacím programu. Protože ambulantní péče je urologickým nemocným poskytována ve více než 90 % ambulantními zařízeními, považujeme za nezbytné, aby ambulantní urologie byla zastoupena ve výboru společnosti.

Naše vize a úkoly pro příští období

  • důsledné hájení zájmů ambulantní složky při respektování koncepce oboru a zachování jeho integrity jako celku
  • zachování celistvosti oboru proti snahám styčných oborů získat část našeho prortfolia a naopak kultivace vztahů s praktickými lékaři, gynekology, onkology, dermatovenerology a dalšími.
  • budeme podporovat interdisciplinární přístup a začlenění i ambulantních urologů do multidisciplinárních týmů
  • budeme prosazovat, aby všechny urologické ambulance čerpající veřejné finance odpovídaly Koncepci oboru, tedy aby byly m.j. plně vybaveny. Měly by být schopny poskytovat plnohodnotnou specializovanou péči nejen ve smyslu dostupnosti, ale i v celém spektru výkonů
  • aktivní ochrana zájmů privátní složky vůči neopodstatněným sankcím ze strany zdravotních pojišťoven spolu se snahou o kontinuální navyšování plateb
  • zavádění nových technologií i léčebných možností a zajištění jejich úhrady v rámci jak klinických tak ambulantních pracovišť
  • podpora v informovanosti urologické obce o novinkách a záludnostech ve farmakoterapii a jejích úhradách
  • podpora a příprava systému postgraduálního vzdělávání pro lékaře všech generací
  • výzkum a vzdělávání považujeme za nezbytné pro rozvoj oboru. Budeme proto podporovat začlenění i ambulantních pracovišť do klinických trialů usnadněním kontaktů koordinátorů klinických studií a zájemců o zapojení do konkrétních projektů
  • pokračování v otevírání oboru do vědomí populace a popularizace urologie laické veřejnosti, spolupráce s pacientskými organizacemi

Věříme, že Vás náš program oslovil a děkujeme za podporu a hlas pro ambulantní urologii.

 

Za SAU

prim MUDr. Michaela Matoušková

MUDr. Jiří Klečka

prim. MUDr. Jan Hiblbauer

 

Adalo Profil
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-