Jak na Twitter: 4. Hashtag #

-

Dnešním dílem vstoupíme do mírně pokročilé části našeho seriálu a ukážeme si, co je to hashtag, k čemu běžně slouží na Twitteru, jak nám může pomoci v urologii a nakonec si ukážeme jeho ne zcela známé, ale praktické použití.

Hashtag [hešteg] je funkční prvek na Twitteru, ale lze se s ním setkat i na Instagramu či Facebooku. Slovo či fráze, která začíná značkou # a je bez mezery, se promění na odkaz, přes který lze najít ostatní tweety se stejným hashtagem. Jedná se tedy o podobnou funkci, kterou v odborné literatuře nesou klíčová slova. V případě hashtagu v sociálních médiích se jedná navíc o interaktivní prvek, který je přímo prokliknutelný.

K čemu hashtag slouží?

Obecně lze říci, že hashtag umožňuje filtrovat obsah, který chceme číst, dle témat, oborů, názvů konferencí a jiných pravidel. Základní podmínkou je znát správné znění hashtagu. Hashtag se ale nikde neregistruje a každý uživatel si může tvořit své vlastní. Existuje i přes to několik doporučení:

  • Hashtag by měl být srozumitelný cílové skupině, pro kterou je určen.
  • Hasthag by neměl být dlouhý, jelikož se započítává do celkového počtu znaků.
  • Hashtag by neměl obsahovat diakritiku, zejm. pokud je určen i pro zahraniční uživatele.

Příkladem mohou být #uroczech, což je hashtag zaštiťující všechna česká urologická témata, a #androczech, což je hashtag zaštiťující všechna česká andrologická témata. Oba hashtagy jsou krátké, bez diakritiky a srozumitelné i zahraničním uživatelům.

Při tvorbě můžete hashtag umístit na jakékoliv místo v tweetu. Doporučuji s ním však pracovat uvážlivě. V případě, že tweet bude přeplněn těmito značkami, snižuje se výrazně čtivost či dokonce srozumitelnost textu. Při vyhledávání lze do vyhledávacího pole zadat přímo hashtag či jejich kombinaci a ve výsledcích pak najít tweety s těmito značkami. Jak ukazuje ilustrace, lze použít pro kombinace hashtagů klasické booleovské operátory AND nebo OR, o kterých si budeme povídat až v následujících dílech, a doporučujeme seřadit výsledky chronologicky, tedy od nejnovějších:

 

Twitter

Vložením hashtagu do svého tweetu zvyšujete jeho dohledatelnost. Myslete však na to, že pouhé přidání této značky nezvyšuje jeho informační hodnotu. Zejména u citací, o kterých jsme psali v minulém díle našeho seriálu, jsme zaznamenali časté vložení pouze hashtagu #urozcech bez dalšího vysvětlujícího textu. Dva příklady od pana primáře Zámečníka:

Tento tweet by si zasloužil doplnění:

Zde již přidanou informaci máme, ale nebojte se být výřečnější, ostatní uživatelé to vždy ocení:

1. Oborovost

Jednou z velkých výhod používání hashtagů je zajištění filtrování obsahu, resp. zaměření se pouze na ta témata, která nás zajímají. Ukažme si některé používané hashtagy z urologie:

#BladderCancer Bladder Cancer
#blcsm Bladder Cancer
#fpmr Female Pelvic Medicine &  Reconstructive Surgery
#incontinence Incontinence
#kcsm Kidney Cancer
#KidneyStones Kidney Stones
#pcsm Prostate Cancer
#ProstateCancer Prostate Cancer
#PedUro Pediatric Urology
#std Sexually Transmitted Disease
#TesticularCancer Testicular Cancer
#uroonc Urologic Oncology
#UroTrauma  Urologic Trauma

 

Hashtag ale nemusí označovat pouze obor medicíny. Evropská urologická asociace poskytuje garantovaný obsah v podobě guidelines pod #eauguidelines. V případě, že by vás zajímaly další hashtagy, pak jedním z mála systematických a aktualizovaných zdrojů s takovým přehledem z oblasti medicíny je https://www.symplur.com/healthcare-hashtags/. A samozřejmě doporučujeme sledovat zkušenější uživatele.

2. Vzdělávání

Pomocí hashtagů lze filtrovat obsah určený pro další vzdělávání lékařských a nelékařských profesí. Jako příklady lze uvést:

#MedEd Physicians & medical education
#FOAMed Open access, online, medical education
#doctors20 Doctors & Social Media and Web2.0 Tools
#hcsm Healthcare Social Media
#hitsm Healthcare IT Social Media
#HCIT Healthcare IT

 

První dva hashtagy jsou určeny k filtrování obsahu pro vzdělávání mediků a lékařů, což je vhodné zejména pro mladé kolegy. Oba hashtagy jsou však hodně obecné a je vhodné je spojit s dalšími klíčovými slovy pro získání lepšího odborného oborově zaměřeného obsahu, např. #MedEd nebo #urology.

Ve většině textů, kurzů a seminářů lze seznámit čtenáře či účastníky s ukázkami dobré praxe, ale zapojení sociálních médií do života lékařů už musí udělat oni sami. Z tohoto důvodu je vhodné sama sociální média používat jako návod či pomůcku. Pod výše uvedenými čtyřmi dalšími hashtagy lze vyfiltrovat obsah, který ukazuje mnoho návodů, rad a tipů, jak využít sociální média pro lékaře.

3. Konference a livetweeting

Samozřejmostí jsou také informace z konferencí, u kterých je třeba dávat pozor na jejich časovou omezenost. Konference konající se jednou za rok budou tvořit obsah pod daným hashtagem několik týdnů před konferencí, v době konference a chvíli po ní. Zbytek roku výjimečně. Obsah pod konferenčními hashtagy bude tak zajímavý, jak ho budou vytvářet sami uživatelé. Proto je vhodné na oficiální hashtagy upozorňovat, promovat je a vytvářet s nimi hodnotný obsah pro ostatní uživatele, kteří o konferenční témata mají zájem, ale na místě být nemohou. Tweetování z místa konání, často ve vyšší míře, se označuje jako livetweeting. Příklady konferenčních hashtagů, pod kterými je hodnotný livetweeting z oblasti medicíny:

#HIMSS18 Zdravotnictví a IT, nové technologie, březen 2018, Las Vegas
#CRT18 Kardiologie, březen 2018, Washington
#ESTRO37 Radioterapie, onkologie, duben 2018, Barcelona
#DIA2018 Diabetologie, červen 2018, Boston
#medx Socialní média, nové technologie, září 2018, Stanford

Konference a livetweeting z oblasti urologie:

  • #EAU18 Březen 2018
  • #ESUT18 Květen 2018
  • #EUREP18 Září 2018

Letošní nejdůležitější český urologický konferenční hashtag je bezesporu #CUS18, což je oficiální hashtag naší výroční konference konající se v říjnu tohoto roku v Ostravě. Budeme se těšit na vaše zapojení právě na Twitteru.

Pokud je obsah pod hashtagem generován lavinovitě mnoha lidmi, což je typické u zahraničních konferencí, u velkých sportovních příležitostí (např. olympijské hry), u velkých kulturních akcí (např. předávání Oskarů), ale také např. u přírodních katastrof (např. zemětřesení), pak je velmi vhodný bezplatný nástroj twitterfall.com. Do něj se nejprve přihlásíte pomocí svého Twitter účtu a schválíte oprávnění. Následně můžete zadat klíčové slovo či hashtag, který chcete sledovat, a to v poli „Searches“ a následným kliknutím na „Add“. V parametrech lze nastavit, s jakou rychlostí se mají tweety zobrazovat, jak velké písmo si přejete či zda chcete zobrazovat i retweety. Tímto způsobem lze sledovat i více hashtagů zároveň i odděleně. Ukázka použití Twitterfall s #EUREP18:

 

Twitter

4. Ukládání hashtagů

Jak jsme si ukázali, využití hashtagů je široké. Proto neustálé pamatování přesného znění těchto značek není praktické a lze využít uložení vyhledávání pod konkrétním hashtagem, což vám v budoucnu ušetří čas jak na mobilu, tak na webu Twitteru. Jako první krok je takové vyhledávání nutné vůbec udělat. Do vyhledávacího pole zadáte požadovaný hashtag. V našem případě to bude #urology. A dáte vyhledat:

 

Twitter

Jakmile se zobrazí výsledky, vpravo od nich se objeví tři svislé tečky, pod kterými je nabídka „Uložit toto hledání“. Kliknutím takové vyhledání uložíte:

 

Twitter

Kdykoliv budete potřebovat na mobilu nebo na webových stránkách Twitteru vyhledávat, lze snadno klepnout do vyhledávacího pole a Twitter Vám nabídne „Poslední hledání“ a „Uložená hledání“. Jedním kliknutím jsou tak k dispozici i složité vyhledávací dotazy, pokud jste si je uložili již dříve. Doporučuji v „Poslední hledání“ a „Uložená hledání“ udržovat pořádek a tím zvýšit efektivitu práce s Twitterem:

 

Twitter

S pomocí specializovaných nástrojů (např. Tweetdeck) lze streamy pod jednotlivými hashtagy sledovat samostatně (podrobněji o specializovaných nástrojích někdy příště):

 

Twitter

Závěr

Hashtag je funkcionalita, která významnou měrou zefektivní využívání sociálních médií. Není třeba číst zbytečné informace a probírat se směsí příspěvků, které vám Facebook či jiná sociální média předkládají dle vlastního algoritmu. Twitter pro lékařky, lékaře a nelékařské pracovníky má dvě hlavní výhody - krátkost informací a filtrování pomocí hashtagů. Hashtagy jsou přesně ta tenká hranice mezi začátečníky a pokročilejšími uživateli. Tak směle do toho!

Bonus: Chat, aneb hashtagy pro pokročilé

Při psaní seriálu stále častěji myslím i na pokročilejší uživatele a rozhodl jsem se jim dnes nabídnout jeden zajímavý bonus. Jelikož hashtag funguje jako filtr, je pod takovou značkou možné vést i odborné diskuze (chaty). Chatování na Twitteru vyžaduje znalost prostředí Twitteru, znalost nástrojů a samozřejmě i tématu, o kterém se chat povede. Chat je vždy osobní a účastní se ho aktivně určitá skupina odborníků v předem stanovený čas (často odvislý od časového pásma USA/Kanady). Další větší skupina uživatelů ho pod daným hashtagem v daný čas či později může sledovat. Chat má většinou jednoho nebo více moderátorů, kteří předem, nebo v daný čas posílají otázky (často začínají v tweetu jako (Q1:…). Kdokoliv má možnost na položenou otázku odpovídat, ale chat má často předem domluvená pravidla, aby byla zachována informační hodnota pro všechny aktivně i pasivně zapojené.

Chaty lze sledovat i přímo na Twitteru (mobilní či webová verze), ale není to nejpraktičtější. Proto vznikly další nástroje, které chatování na Twitteru usnadňují. Jeden z pomocníků je tweetchat.com, do kterého se lze snadno pomocí svého Twitter účtu zaregistrovat, zadat příslušný hashtag, pod kterým poběží chat, a sledovat či se zapojit. Z dalších nástrojů lze zmínit např. tchat.io, twchat.com nebo velmi komplexní webovou aplikaci tweetdeck.twitter.com, která je vyvíjena samotnou společností twitter.

Některé chaty pod konkrétním hashtagem jsou aktivní stále, jiné naopak pouze v době konání daného chatu. Doporučit lze např.:

Medicína

#HCLDR Healthcare Leadership
#MDchat Physician & Chat
#HITsm Leadersip health IT –Industrytrends & SocialMedia
#hcsm Healthcare Communication & Social Media
#MedEd Medical Education
#BCSM Breast Cancer
#AlzChat Alzheimer
#hpm Hospice and Paliative Medicine

Urologie

#StoneChat Management of urolithiasis or kidney stone disease
#LithoVue Digital flexible ureteroscope in endourology
#circumchat Circumcision

Rozhraní služby Tweetchat při sledování #mentalhealth:

 

Twitter

Pokud jste Twitter uživatelé, kteří by se chtěli naučit Twitter využívat o něco více, mohu doporučit chaty, které diskutují např. význam SM pro medicínu. Nejen, že mohou být zdrojem inspirace, ale při zapojení lze získat rady pro konkrétní situace (např. tipy a triky pro pořádanou konferenci či zkušenosti při zavádění SM pro urologii v jiných státech). V budoucnu by se mohlo jednat o zajímavý nástroj pro propojení jednotlivých členů ČUS a vedení diskuzí.

Adalo Profil
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-