Pro
odborníky

 • odborné informace
 • aktuality z oboru urologie
 • zprávy ze zasedání ČUS
 • interní registr
 • kalendář plánovaných akcí
 • podmínky k atestaci
 • systémová urologické péče
  a více..

Pro
pacienty

 • informace o urologických
  onemocněních
 • stručný popis nemocí
  včetně příznaků,
  specifických diagnostických
  metod a léčby
 • možnosti prevence
  onemocnění
  a více...

Informace o urologických onemocněních pro odbornou i laickou veřejnost

Prioritní očkování pro rizikové skupiny pacientů v urologii

image_pdfimage_print

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás blíže informovali o zapojení urologů do prioritního očkování „urologických pacientů“ proti COVID-19. Možnost prioritního očkování pro rizikové pacienty byla zahájena 24. 3. a je plánována do 30. 4.2021.

Může se zdát, že informace, které jako výbor společnosti podáváme nejsou zcela úplné nebo přesné, ale my Vám tyto informace, které přicházejí z patřičných institucí postupně, předáváme neprodleně a v takové formě, jaké je obdržíme.

Současná situace je následující: od 24. 3. je možné do registračního systému k očkování proti COVID-19 registrovat prioritně pacienty z Ministerstvem zdravotnictví definovaných rizikových skupin pacientů – viz dokument na konci textu. Oboru urologie se týkají pouze některé skupiny onkologických pacientů. (Samozřejmě se ve svých ambulancích a lůžkových pracovištích setkáváme i s pacienty jiných rizikových skupin, např. pacienti na dialýze nebo pacienti s BMI větším než 35, atd. Tyto pacienty k registraci do prioritního očkování však indikují lékaři patřičných odborností, tedy pacienty na dialýze nefrologové, pacienty s vysokým BMI praktičtí lékaři atd.).

U onkologických pacientů v urologii postupujeme v souladu s doporučeními České onkologické společnosti:

Léčba se tedy týká pacientů mladších 70 let (starší 70 let se mohou zaregistrovat bez priority):

 – dle diagnózy:

 • u všech pacientů se solidními maligními nádory, v urologii tedy především s maligními nádory prostaty, ledvin, močového měchýře, varlat a penisu.

– dle časového rozvržení léčby:

 • u kterých je bezprostředně protinádorová léčba plánována
 • u kterých protinádorová léčba probíhá
 • u kterých byla proti nádorová léčba ukončena před méně než 12 měsíci

– dle typu terapie:

 • jedná se jakýkoli typ protinádorové terapie: urologie se týká především:
 • operace urologické malignity
 • hormonální terapie
 • intravezikální chemoterapie nebo imunoterapie.

Implementace těchto opatření do praxe probíhá v gesci Ministerstva zdravotnictví (Česká urologická společnost se na její tvorbě nepodílela), a je následující:

– pacient indikovaný k prioritnímu očkování obdrží od svého urologa registrační kód, pomocí kterého se zaregistruje do systému očkování

-v současné době je toto podle našich informací umožněno pouze urologům pracujícím v ambulancích lůžkových zařízení.

Samozřejmě jsme si vědomi, že významná část urologických onkologických pacientů, kteří jsou indikováni k prioritnímu očkování, je v péči terénních ambulantních lékařů. Vyřešit situaci pro tyto pacienty je dle našeho názoru v současné době možné pouze tak, že se terénní ambulantní urolog domluví s regionálním lůžkovým urologickým pracovištěm, aby byl pacientovi vydán registrační kód na tomto místě (samozřejmě toto musí být doprovázené předáním zprávy o onkologickém statutu pacienta, ze které indikace vyplývá).

Platnost těchto opatření je stanovena zatím do 30. 4. 2021. V případě zájmu terénních ambulantních urologů o zavzetí do systému vydávání registračních kódů pro svoje indikované onkologické pacienty, prosíme o zpětnou vazbu. V případě odezvy vyvine výbor České urologické společnosti maximální úsilí směřující k realizaci tohoto postupu.

Závěrem připojujeme odkaz na aktuální informace o očkování proti Covid-19 z portálu MZČR pro pacienty a pacientské organizace:  https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=home&aid=108

Roman Zachoval

Michaela Matoušková

Rizikové diagnózy a zdravotní stavy – prioritní očkování (PDF)

 

Publikováno: 26. 3. 2021

Zlínský kraj Moravskoslezký kraj Olomoucký kraj Jihomoravský kraj Pardubický kraj Královehradecký kraj Vysočina Jihočeský kraj Středočeský kraj Liberecký kraj Ústecký kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj

Síť
urologické péče

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři