Životní jubileum docenta Radima Kočvary

-

Docent MUDr. Radim Kočvara, CSc., FEAPU, zástupce přednosty Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze na Karlově oslavil 28. února 2016 své 65. narozeniny.

Životní jubileum docenta Radima Kočvary

Upřímně mu k tomuto polokulatému životnímu jubileu blahopřejí všichni spolupracovníci z Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze na Karlově.

Při jeho – pro něj příznačné –  skromnosti  a velké vytíženosti nepřijal nabídku vedení kliniky uspořádat pro něj slavnostní konferenci, přednáškový večer či odborné sympozium a tak si důstojně připomenout jeho nevšední zásluhy o rozvoj nejen dětské urologie a nejen té v ČR…

A proto využívám alespoň médium internetu k připomenutí  jeho výjimečné osobnosti.

Laudatio publikované k jeho 60tinám  (viz příloha) je nutno doplnit o další úctyhodnou řádku jeho dalších aktivit – jednak publikačních ale i  mnoha dalších, z nichž se jistě nejvýše „tyčí“  jeho funkce prezidenta celosvětového kongresu několika mezinárodních organizací  dětských urologů a dětských  chirurgů ( ESPU, APU, ICCS aj.), který se konal v říjnu 2015 v Praze a přijelo na něj více než 1200 účastníků z více než 60 zemí z celého světa (viz více) .

Docent Kočvara je předsedou JCPU (Joint Committee of Pediatric Urology), je zástupcem EBU v JCPU, je mezinárodním zkušebním komisařem při zkouškách dětských urologů z Evropy k získání titulu FEAPU (Fellow of European Association of Pediatric Urology). Je členem redakční  rady Journal of Pediatric Urology. Dále je členem pracovní komise k přípravě doporučených postupů Guidelines EAU/ESPU.

Kromě toho ještě teprve před několika týdny skončil svoje  funkční období jako předseda Akreditační komise MZ ČR, je dále zástupcem přednosty Urologické kliniky VFN, vedoucí dětského  oddělení této kliniky, je vedoucím Subkatedry dětské urologie, předsedou Revizní komise Výboru ČUS ČLS JEP, je v Užší redakční radě Časopisu Česká urologie, je členem AZV  MZ ČR  …

Z vědecko-výzkumného hlediska patří mezi nejaktivnější české urology. Impact factor a citační index jeho publikací je úctyhodný. K tomu všemu provádí ty nejsložitější rekonstrukční operace – otevřené i laparoskopické – u novorozenců i dospělých. Tyto výkony nezřídka trvají mnoho hodin – výjimečně 16 i 24 hodin!!  Víte, kde na to všechno bere elán a sílu a kde pan docent regeneruje? No přeci u svých dvou vnuků v Brně – u Toníka a Tomíka – a samozřejmě u své manželky Líby a na chalupě na Větrově.

Díky, Radime, za vše , co jsi už pro naše pacienty, studenty, stážisty, kolegy, žáky, pro rozvoj kliniky, rozvoj české i mezinárodní urologie a zejména dětské urologie (viz. 40 let dětské urologie – Sborník) vykonal a se spolupracovníky Ti přeji mnoho dalších úspěchů, pevné zdraví a hodně spokojenosti a pohody nejen v práci ale i v rodině a těším se na další setkávání při společné smysluplné náplni naší dlouholeté spolupráce, za kterou Ti děkuji já  osobně a velmi si jí vážím.

Únor 2016

Tomáš Hanuš (spolužák jubilanta od roku 1966)  

přednosta Urologické kliniky

Odkaz na související dokumenty:

Adalo Profil
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-