Vzpomínka na as. MUDr. Jaroslava Droppu, CSc. (*1938 – † 2020)

-

Po návratu z letních dovolených zastihla personál Urologické kliniky FN v Plzni smutná zpráva o úmrtí našeho bývalého kolegy as. MUDr Jaroslava Droppy, CSc., skvělého, vlídného člověka, lékaře, učitele a kamaráda. Zemřel 10. 8. 2020 po delší těžké nemoci, obklopen svými blízkými. As. Droppa se narodil na Slovensku v Liptovském Jáně 23. 2. 1938. Po středoškolských studiích zamířil do Prahy, kde zvažoval mezi studiem medicíny nebo studiem techniky. Zvítězil zájem o medicínu, kterou studoval na  Hygienické Fakultě UK Praha (dnešní 3. LF UK) a studium zde ukončil v roce 1964.

V roce 1965 nastoupil jako sekundární lékař na urologické oddělení tehdejšího KÚNZ Plzeň (Krajského ústavu národního zdraví), později FN Plzeň, kde pracoval pod vedením primáře Pražáka. Výrazně se zasloužil mj. o zkvalitnění hygienických postupů a řešení epidemiologických otázek na tehdejší technicky i personálně nedostatečně vybavené urologii. Získal atestace z chirurgie I. stupně a z urologie.  V roce 1975 se stal odborným asistentem pro výuku studentů LF a této činnosti se věnoval až do konce  svého působení na klinice v r. 2004. Svou kandidátskou práci na téma Kryochirurgie prostaty obhájil v r. 1985

Byl mimořádně oblíbeným učitelem, studentům vždy ochotně přibližoval obor urologie se snahou o praktické zapojení při výuce. Proto také obdržel ocenění a zvláštní medaili LF UK Plzeň za letitou a skvělou práci vysokoškolského učitele v roce 2005. Jeho technické schopnosti byly mimořádné a právě díky jeho zaujetí pro nové technologie získávala urologická klinika řadu pomůcek a přístrojů, které nám pomáhaly v každodenní práci. Jarda byl také naším prvním školitelem při praktickém užívání počítačů na naší klinice, kde bravurně zaškolil nejen lékaře, ale i sestry.

Mohla bych pokračovat a jmenovat řadu jeho dalších pozitivních vlastností, pro které jsme ho měli rádi. Zmíním již jen jeho vlídný humor, který nám také často pomáhal překlenout někdy docela obtížné medicinské i společenské problémy.

Čest jeho památce

MUDr. Pavla Toufarová

emeritní primářka Urologické kliniky LF UK a FN Plzeň

V Plzni 22.8.2020

Vzpomínka na as. MUDr. Jaroslava Droppu, CSc. (*1938 – † 2020)

As. Droppa na semináři s kolegy Urologické kliniky LF UK Plzeň v roce 2004

Vzpomínka na as. MUDr. Jaroslava Droppu, CSc. (*1938 – † 2020)

As. Droppa blahopřeje MUDr. Míťovi Rosenbergovi k jeho životnímu jubileu (2008)

Adalo Profil
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-