Vědecké práce přihlášené do soutěže o ceny ČUS za rok 2021

-

Původní vědecká práce publikovaná v časopisu v IF (kategorie A):

 • Hora M., Trávníček I., Nykodýmová Š., Ferda J., Kacerovská D., Michalová K., Hes O., Minhas S. VEILND (Video Endoscopic Inguinal Lymph Node Dissection) with Florescence Indocyanine Green (ICG): A Novel Technique to Identify the Sentinel Lymph Node in Men with ≥pT1G2 and cN0 Penile Cancer. Contrast Media Mol Imaging. 2021 Oct 29;2021:5575730. doi: 10.1155/2021/5575730. PMID: 34803546; PMCID: PMC8570880. IF 3,009

Hora_Contrast Media Mol Imaging (PDF)

 • Wasserbauer R., Pacik .D, Varga G., Vit V., Jarkovsky J., Fedorko M. Short-term Outcomes of Water Vapor Therapy (Rezūm) for BPH/LUTS in the First Czech Cohort. Urol J. 2021 Sep 20;18(6):699-702. doi: 10.22037/uj.v18i.6843. PMID: 34549803. IF 1,555

Wasserbauer_Urol J (PDF)

 • Staník M., Poprach A., Littnerová S., Čapák I., Hulová M., Šebová N., Lakomý R., Jarkovský J., Doležel J. Oncological outcomes of surgery for isolated retroperitoneal recurrence in renal cancer patients after radical nephrectomy. Urol Oncol. 2022 Mar;40(3):111.e27-111.e34. doi: 10.1016/j.urolonc.2021.11.028. Epub 2021 Dec 24. IF 2,954

Staník_Urol Oncol (PDF)

 • Rezac J., Honsova E., Masek M., Rysava R., Neprasova M., Jancova E., Hruskova Z., Tesar V. Granulomatosis with polyangiitis mimicking cancer: a diagnostic dilemma. J Nephrol. 2022 Mar;35(2):675-678. doi: 10.1007/s40620-021-01128-5. Epub 2021 Aug 18. PMID: 34406622. IF 4,393

Rezac_J Nephrol (PDF)

 • Hrbacek J., Cermak P., Zachoval R. Current antibiotic resistance patterns of rare uropathogens: survey from Central European Urology Department 2011–2019. BMC Urol 21, 61 (2021). https://doi.org/10.1186/s12894-021-00821-8. IF 2,090

Hrbacek_BMC Urol (PDF)

 • Hrbacek J., Morais D., Cermak P., Hanacek V., Zachoval R. Alpha‑diversity and microbial community structure of the male urinary microbiota depend on urine sampling method. Sci Rep 11, 23758 (2021). https://doi.org/10.1038/s41598-021-03292-x. IF 4,996

Hrbacek_Sci Rep (PDF)

 • Brisuda A., Ho J. C. S., Kandiyal P. S., Ng J. T-Y., Ambite I., Butler D. S. C., Hacek J., Wan M. L. Y., Tran T. H., Nadeem A., Tran T. H., Hastings A., Storm P., Fortunati D. L., Esmaeili P., Novotna H. , Hornak J. , Mu Y. G., Mok K. H., Babjuk M, Svanborg C. Bladder cancer therapy using a conformationally fluid tumoricidal peptide complex. Nat Commun 12, 3427 (2021). https://doi.org/10.1038/s41467-021-23748-y. IF 17,694

Brisuda_Nat Commun (PDF)

 • Sedláčková H., Dolejšová O., Hora M., Ferda J., Hes O., Topolčan O., Fuchsová R., Kučera R. Prostate Cancer Diagnostic Algorithm as a “Road Map” from the First Stratification of the Patient to the Final Treatment Decision. Life 2021, 11(4), 324; https://doi.org/10.3390/life11040324. IF 3,251

Sedláčková_Life (PDF)

 

Původní vědecká práce publikovaná v časopise Česká urologie (kategorie B):

 • Pacík D., Wasserbauer R., Varga G., Vít V., Fedorko M. REZUM. Od prvního nápadu přes experiment a klinické studie až k běžné klinické praxi. Ces Urol 2021, 25(4):254-262

Pacík_Ces Urol (PDF)

 • Novák K., Pešl M., Rudová P., Jahoda J., Jurka M., Červenková J., Krotilová D., Černý V., Chocholová S., Hanuš T. Korelace nálezů CEUS (contrast-enhanced ultrasound) s definitivním histopatologickým závěrem u pacientů po laparoskopické resekci ledviny. Ces Urol 2021, 25(1):35-39

Novák_Ces Urol (PDF)

 • Dolejšová O., Bendová B., Kouba J., Heindereich F., Hora M. Poranění urogenitálního systému u dětí a adolescentů. Ces Urol 2021, 25(4):244-53

Dolejšová_Ces Urol (PDF)

 •    Kolář J., Stránský P., Pitra T., Bartoš Veselá A., Ferda J., Hes O., Hora M. Laparoskopická resekce tumoru solitární ledviny Ces Urol 2021, 25(2):120-30

Kolář_Ces Urol (PDF)

 • Študent V. ml., Kurfúrstová D., Skanderová D., Seifriedová Z., Česák O., Študentová H., Purová D., Študent V. Peroperační histologie během roboticky asistované radikální prostatektomie s lymfadenektomií: studie proveditelnosti. Ces Urol 2021, 25(3):193–203

Student V_Ces Urol (PDF)

 

Monografie nebo postgraduální učební text (rozsahu min. 50 stran, s ISBN) (kategorie C):

 • Čapoun O. Léčba svalovinu neinvadujícího onemocnění, sledování pacientů po léčbě a jejich prognóza In: Poprach A, ed. Zhoubné nádory močového měchýře, 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2021, 89-107. ISBN 978-80-271-2503-6

Čapoun O._Léčba svalovinu neinvadujícího onemocnění, sledování pacientů po léčbě a jejich prognóza  (odkaz na knihu) 

 • Čapoun O. Radikální cystektomie In: Poprach A, ed. Zhoubné nádory močového měchýře, 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2021, 107-119. ISBN 978-80-271-2503-6

Čapoun O._Radikální cystektomie (odkaz na knihu)

 • Hora M., Dolejšová O., et al. Urology for Medical Students Karolinum 2021, 142 s., ISBN 9788024645452, e-kniha ISBN 9788024645872

Hora M., Dolejšová O., et al. Urology for Medical Students (odkaz na knihu)

 

Video publikované v časopise Česká urologie (kategorie D):

 • Pešl M, Novák K, Macek P, Novák J, Dundr P, Hanuš T.  Vícečetná laparoskopická resekce u pacientky s mnohočetnými tumory solitární ledviny. Ces Urol 2021, 25(1):13-14

Pešl M, Novák K, Macek P, Novák J, Dundr P, Hanuš T.  Vícečetná laparoskopická resekce u pacientky s mnohočetnými tumory solitární ledviny (odkaz na video)

 • Hradec T, Vobořil V, Kaplán O, Vávřová L, Zámečník L, Hanuš T.  Rychlá a efektivní perkutánní litotrypse s využitím “Bernoulliho efektu” Ces Urol 2021, 25(1):15-16

Hradec T, Vobořil V, Kaplán O, Vávřová L, Zámečník L, Hanuš T.  Rychlá a efektivní perkutánní litotrypse s využitím “Bernoulliho efektu” (odkaz na video)

 • Plincelnerová L, Čermák M, Fišer L, Juhász Á, Kočárek J. Poranění dolní duté žíly jako komplikace laparoskopické radikální nefroureterektomie s retroperitoneální lymfadenektomií. Ces Urol 2021, 25(2):90-93

Plincelnerová L, Čermák M, Fišer L, Juhász Á, Kočárek J. Poranění dolní duté žíly jako komplikace laparoskopické radikální nefroureterektomie s retroperitoneální lymfadenektomií (odkaz na video)

 • Štursa M. Naše technika roboticky asistované radikální cystektomie u žen. Ces Urol 2021, 25(3):173-174

Štursa M. Naše technika roboticky asistované radikální cystektomie u žen (odkaz na video)

 • Kočvara R, Sedláček J, Drlík M. Laparoskopická transpozice aberantních cév (“vascular hitch”) u obstrukce pyeloureterální junkce – kazuistika. Ces Urol 2021, 25(4):231-235

Kočvara R, Sedláček J, Drlík M. Laparoskopická transpozice aberantních cév (“vascular hitch”) u obstrukce pyeloureterální junkce – kazuistika. (odkaz na video)

Adalo Profil
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-