Oslovení členů před 2. kolem voleb do výboru ČUS – medailonek prof. MUDr. Milana Hory, PhD., MBA

-

Od své promoce na plzeňské lékařské fakultě v r. 1991 se věnuji urologii. Většinu pracovního života jsem strávil ve FN Plzeň krom roku na Urologické klinice VFN Praha a řadě kratších zahraničních stáží. Nově mám částečný úvazek na Klinice Urologie a robotické chirurgie MN Ústí n. Labem, kde mě zaučují robotice. První roky své praxe jsem se věnoval urologii jako sekundární lékař v ambulanci i u lůžka, odsloužil jsem tisíce pohotovostních hodin. Prakticky a vědecky jsem byl zaměřen na andrologii a nádory ledvin. S nástupem do funkce přednosty kliniky 2003 jsem nucen se velkou část své pracovní doby věnovat „manažerské“ práci, pre- a postgraduálnímu vzdělávání, vědeckým projektům, účasti v řadě komisí (mj. poradní sbor ředitele FN, člen vědecké rady, tajemník etické komise). Odborně se zaměřuji nyní hlavně na onkourologii a miniinvazivní operační léčbu (laparoskopie). Pro výbor společnosti pracuji od r. 2007 jako šéfredaktor oficiálního časopisu ČUS Česká urologie, 2008-11 jsem pracoval v revizní komisi jako člen a později předseda, od 2011 jsem místopředsedou společnosti. Byl jsem místopředsedou akreditační komise pro urologii při MZd ČR a předsedou onkourologické subkomise. Podílel jsem se na organizaci řady odborných akcí v oboru urologie včetně 2 konferencí ČUS konaných v Plzni 2007 a 2017. Pracuji pro ČUS i v mezinárodních společnostech – v EAU jako člen komise pro doporučené postupy pro nádory ledvin, v EBU jako člen Certification Committee. Své zkušenosti a síly bych rád i následující volební období věnovat práci pro ČUS. A to zejména v těchto oblastech: Propagace a popularizace urologie, nově i na sociálních médiích (mj. projekt Twitter), organizace onkourologie v ČR, pre- a postgraduální vzdělávání v urologii (mj. práce v akreditačních komisích a SOR (specializované oborové rady) pro urologii, mezinárodní spolupráce – práce pro guidelines EAU, zastupování ČUS na setkáních s EAU, práce pro EBU (European Board of Urology – Certification Committee) a ESU (European School of Urology jako přednášející mj. na EUREP),  organizace CEM (Central European Meeting). Hodlám nadále hájit zájmy urologie ve vědeckých projektech (jejich organizací, účastí v grantových komisích atd.) a výchovou nových vědeckých pracovníků (nositelů titulů PhD, docent, profesor), aby naplnili kritéria daná na vedoucí pracovníky a důstojně reprezentovali urologii v řadě multioborových komisí apod. V oblastech, kde nejsou mé znalostí dostatečné (úhradové mechanismy, řada subspecializací – dětská urologie, andrologie, funkční urologie, organizace ambulantní péče, problematika menších urologií, vzdělávání z pohledu rezidentů …) mám představu, s kým efektivně spolupracovat.

Doufám v hojnou účast v druhém kole voleb do výboru a revizní komise ČUS 2019

Milan Hora

V Plzni 16. 8. 2019

Adalo Profil
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-