Nový léčebný program v Konstantinových Lázních a.s. pro pacienty po léčbě karcinomu prostaty

-

Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a.s. rozšířily spektrum indikovaných diagnóz o následnou rehabilitační péči o pacienty po léčbě karcinomu prostaty. Jedná se o indikaci I/1 Nádorová onemocnění-nádory prsu a nádory prostaty – komplexní lázeňská léčba v délce 21 dnů s možností prodloužení. Indikace musí být provedena do 12 měsíců od ukončení protinádorové terapie (s výjimkou dlouhodobé hormonální terapie). Opakovaný pobyt -příspěvková lázeňská péče, je možný na 14 nebo 21 dnů. Indikujícím odborníkem je onkolog nebo urolog.

Ve spolupráci s onkology, fyzioterapeuty i internisty jsme vytvořili unikátní rehabilitační program jehož zvláštností je několik parametrů:
– všechny procedury jsou indikovány přísně individuálně
– snažíme se pacienty kumulovat do skupin, abychom jim mohli poskytnout skupinovou psychoterapii a v případě potřeby a zájmu také konzultaci sexuologem
– v průběhu tří týdenního pobytu proběhne i kontrola onkologem
– pro muže máme v rámci léčebné rehabilitace akreditovanou pitnou kůru léčebným pramenem Prusík s protizánětlivými účinky na urogenitální systém.

Léčebné procedury v Konstantinových Lázních využívají mimořádného léčebného zdroje, kterým je uhličitá minerální voda z Prusíkova pramene. Její využití je mnohostranné – od uhličitých koupení až po suché uhličité koupele. Ke komplexní rehabilitaci patří také měkké techniky, cvičení v bazénu, techniky LTV a další. V rámci klimatoterapie využíváme vhodné okolní terény např. pro nordic walking nebo jízdu na kole, která také půjčujeme.

Lázeňská péče by měla prostřednictvím psychofyzické rehabilitace napomoci návratu pacientů do normálního života profesního i osobního. Měla by se zaměřit na kompenzaci změn močových cest a oblasti pánve po absolvované terapii, a zabývat se cviky zaměřenými na svalstvo pánevního dna a celého lokomočního aparátu. S tím jde ruku v ruce nácvik zdravých pohybových stereotypů a návyků vedoucích ke zdravému životnímu stylu.

Kromě supervize kvalifikovaného onkologa a onkologicky poučeného psychologa je důležitá přítomnost dalších odborníků – internisty, kardiologa, dietologa, fyzioterapeuta, urologa a dalších. Psychoterapie skupinová i individuální vedena onkologem a psychologem je nedílnou součástí plánované lékařské péče stejně jako zdravotně výchovné působení vedoucí k onkologické ostražitosti.

O Konstantinových Lázních

Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a.s. byly založeny v roce 1803 a disponují poměrně vzácným léčebným zdrojem. Jedná se o minerální pramen, který nese jméno po slavném českém lékaři, Dr. Bohumilu Prusíkovi. Je unikátní svým obsahem minerálů a železa, ale nejvzácnější je obsah CO2, který je podle hydrogeologů nejvyšší ze všech léčebných pramenů v České republice. V klidném prostředí dvě stě let starého parku lze využívat klimatoterapie a vzácných geologických a klimatických vlivů. Celková lůžková kapacita lázní je 300 lůžek, z toho pro zdravotní pojišťovny je nasmlouváno 120. Již z této informace je patrné, že v Konstantinových Lázních najdete rodinnou atmosféru s vlídnou individuální péčí. Lázně sídlí v 8 lázeňských domech. Tím největším se zdravotnických a balneologickým zázemím je LD Prusík, na něj suchou nohou navazuje Wellness centrum.
Aby byl využit přírodní i lidský potenciál, kterým lázně disponují, byli osloveni plátce péče s návrhem na rozšíření již nasmlouvaných indikací o ty onkologické. Tradičně se v Konstantinových Lázních léčí onemocnění srdce, před několika lety byla tato indikační skupina rozšířena o onemocnění pohybového aparátu. Vzhledem k tomu, že obě skupiny pacientů mohou být přijati ihned z akutního lůžka i po velkých operacích, je k tomu vytvořeno patřičné odborné zázemí. Skupina lékařů a sester je k dispozici nepřetržitě. Zkušení fyzioterapeuti a lázeňské jsou vzděláni v patřičných specializacích tak, abychom dosáhli co nejvyššího účinku léčebné rehabilitace. Rozšíření indikací pro některé z nich také znamená doplnit si kurzy např. o lymfodrenáž. Disponujeme diagnostickým zázemím se základní laboratoří, EKG, ECHEM, Holterovým monitoringem a čtyřmi monitorovanými lůžky v nepřetržitém režimu. V místě sídlí výjezdová stanice zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje.

Nový léčebný program v Konstantinových Lázních a.s. pro pacienty po léčbě karcinomu prostaty

 

Adalo Profil
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-