Pro
odborníky

 • odborné informace
 • aktuality z oboru urologie
 • zprávy ze zasedání ČUS
 • interní registr
 • kalendář plánovaných akcí
 • podmínky k atestaci
 • systémová urologické péče
  a více..

Pro
pacienty

 • informace o urologických
  onemocněních
 • stručný popis nemocí
  včetně příznaků,
  specifických diagnostických
  metod a léčby
 • možnosti prevence
  onemocnění
  a více...

Informace o urologických onemocněních pro odbornou i laickou veřejnost

Doporučení Rady SAS všem ambulantním specialistům v souvislosti se šířením infekce koronavirem

image_pdfimage_print

Vážení kolegové,

věnujte prosím pozornost doporučení SAS pro ambulantní specialisty.

MUDr. Michaela Matoušková

místopředsedkyně ČUS pro ambulantní péči

 

Doporučení Rady SAS všem ambulantním specialistům v souvislosti se šířením infekce koronavirem

Aktualizace k 16.3.2020

Rada SAS podporuje pravidla, která vláda ČR zavedla ve snaze zamezit dalšímu šíření onemocnění COVID-19 a deklaruje vůli podílet se na pomoci.

Tato je ale limitována nedostatkem ochranných prostředků. Roušky ani respirátory nám nikdo nedal, nemůžeme si je ani koupit, dochází nám desinfekce i rukavice.

V této situaci a ve snaze nevystavovat naše členy – ambulantní specialisty – z nichž někteří pracují v oborech, v kterých se nelze vyhnout velmi úzkému kontaktu mezi zdravotníkem a pacientem, vydáváme právě toto doporučení pro ambulantní specialisty:

1) Každého pacienta s respiračním onemocněním považujte za potenciálně nemocného COVID-19.

2) Od pondělí 16.3.2020 ordinujte Vy i Vaše sestřičky pouze s užitím předepsaných respirátorů. Tedy, samozřejmě, pokud je máte. V opačném případě doporučujeme postupovat dle bodu 10) níže.

3) Redukujte počet personálu v přímém kontaktu s pacienty tak, aby Vám omezené množství ochranných prostředků vystačilo co nejdéle.

4) Redukujte ordinační hodiny a zkraťte tak pro personál dobu možné expozice virem.

5) Omezte maximálně počet pacientů ve vašich čekárnách. Lze to udělat buď pomocí objednacího systému nebo pacient nemusí čekat v samotné čekárně, ale venku a do ordinace pak přijít až po telefonickém ujištění se, že je zajištěn přímý průchod do ordinace. Jistě existují i jiné analogické způsoby.

6) Pacienty, na které se vztahuje karanténa a mají zároveň klinické příznaky, směrujte přímo dle platných postupů na KHS na linku 112.

7) Kontroly chronických pacientů bez akutních potíží provádějte v jiných časech, než na které objednáváte ty s akutními potížemi.

8) Mezi jednotlivými pacienty provádějte častou a důslednou dezinfekci ordinace.

9) Chronickou medikaci řešte vystavováním e.RP u všech pacientů, kde je to z medicínského hlediska možné.

10) V okamžiku, kdy Vám dojdou předepsané ochranné pomůcky, již nejste schopni zajistit bezpečný provoz ordinace. V takovém případě převeďte činnost Vašich praxí do nouzového režimu. Za nejlepší považujeme ordinaci zcela uzavřít a event. poskytovat jen telefonické či elektronické konzultace, zajišťovat předpisy e-Receptů a vystavování e- Neschopenek bez fyzického kontaktu s pacientem.

11) Víme, že nám vláda ČR svým nařízením z 15.3.2020 zakázala vzít si dovolenou, zároveň ale platí:

 1. a) §50, odst. 1, písmeno b) zákona o zdravotních službách, který zní:

„Zdravotnický pracovník má právo neposkytnout zdravotní služby v případě, že by došlo při jejich poskytování k přímému ohrožení jeho života nebo k vážnému ohrožení jeho zdraví.“

 1. b) Zákoník práce, dle něhož může zaměstnanec nenastoupit, pokud mu zaměstnavatel neposkytne přiměřené ochranné pomůcky pro výkon jeho práce.

Obě tato ustanovení jistě nelze doporučit a uplatnit plošně, v individuálních případech jsou ale použitelná bez problémů.

12) Tato doporučení platí do odvolání a budou dále upřesňována. Sledujte www.sasp.cz.

Rada SAS.

Publikováno: 15. 3. 2020

Zlínský kraj Moravskoslezký kraj Olomoucký kraj Jihomoravský kraj Pardubický kraj Královehradecký kraj Vysočina Jihočeský kraj Středočeský kraj Liberecký kraj Ústecký kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj

Síť
urologické péče

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři