Pro
odborníky

 • odborné informace
 • aktuality z oboru urologie
 • zprávy ze zasedání ČUS
 • interní registr
 • kalendář plánovaných akcí
 • podmínky k atestaci
 • systémová urologické péče
  a více..

Pro
pacienty

 • informace o urologických
  onemocněních
 • stručný popis nemocí
  včetně příznaků,
  specifických diagnostických
  metod a léčby
 • možnosti prevence
  onemocnění
  a více...

Informace o urologických onemocněních pro odbornou i laickou veřejnost

Doporučení pro urology v době koronavirové pandemie

image_pdfimage_print

Koronavirová pandemie (COVID-19), které jsme v současné době svědky, zásadním způsobem ovlivňuje poskytování léčebné péče v ČR. Ačkoliv nemáme informace o přímém zasažení urogenitálního traktu, ovlivňuje pandemie svými důsledky i léčbu urologických onemocnění.
Vliv je dán několika základními skutečnostmi:

1. Nebezpečí nákazy personálu.

Neexistují sice zatím konkrétní data o riziku přenosu onemocnění na urologa v průběhu léčby ani přesné statistické údaje o skutečně prokázaných přenosech, přesto je jasné, že přenos a ohrožení urologů je potenciálně možné. U COVID-19 pozitivních pacientů byla popsána přítomnost viru na sliznicích a ve stolici. V jedné práci byla prokázána limitovaná přítomnost viru v moči, přímý přenos viru močí však zatím popsán a prokázán nebyl.
Virus je přítomen v aerosolech vznikajících při operačních výkonech, je tedy reálné riziko přenosu na personál operačního sálu. Nepříznivý vliv zde může mít i použití elektrokoagulace, nástrojů na bázi bipolární koagulace či ultrasonické disekce.
Jednoznačná data o vyšším riziku přenosu na personál při miniinvazivních výkonech (laparoskopie, robotika) ve srovnání s výkony otevřenými k dispozici nejsou. Maximální obezřetnost je však na místě, protože virus byl prokázán v kapnoperitoneu u pozitivních pacientů během laparoskopických a robotických operací.

2. Organizační důsledky přenosu nákazy na personál a další pacienty.

Nekontrolované šíření viru a z toho vyplývající karanténní opatření může způsobit paralýzu činnosti příslušného oddělení, nehledě o nebezpečí plynoucího z akvírování viru pro každého konkrétního jedince.

3. Nebezpečí plynoucí z vyčerpání kapacit zdravotní péče v dané nemocnici či regionu

Každý, i minimálně invazivní výkon, je spojen s rizikem komplikací, které mohou vyžadovat péči jiných specialistů včetně péče intenzivní. V době masivní virové pandemie může být kapacita péče vyčerpána, což může pacienta v případě komplikací ohrozit. Zbytečná komplikace pak naopak blokuje kapacity nutné k řešení těžkého průběhu pneumonie u COVID-19 pozitivních pacientů.

4. Nebezpečí spojené s oddálením léčby jiných onemocnění než je COVID-19

Z toho lze pro organizaci nemocniční péče vyvodit následující doporučení:

1. U pacientů s prokázanou COVID-19 infekcí provádíme pouze neodkladné výkony při použití adekvátních ochranných prostředků.
2. Indikace plánovaných výkonů v době pandemie musí respektovat lokální situaci a zatížení zdravotního systému pacienty s COVID-19 nákazou.
3. Pozornost je nutno věnovat testování pacientů na přítomnost COVID-19. V optimálním případě by měli být testováni všichni pacienti před plánovanými výkony, respektive před výkony, které snesou odklad do získání výsledku testu.
4. Pro triage urologických výkonů a posuzování rizika jejich přítomného odkladu lze použít tabulku z článku Editorial: “Considerations in the triage of urological surgeries during the COVID-19 pandemic”
EAU Guidelines office připravuje oficiální a podrobnější materiál, po jeho zveřejnění vás budeme o detailech informovat.
5. Konkrétní doporučení týkající se indikací, provedení a ochraně v průběhu operačních výkonů včetně mininvazivní chirurgie je možné nalézt na následujícím odkazu a v doporučeních ERUS (viz příloha)
https://www.sages.org/recommendations-surgical-response-covid-19/
6. Další informace lze získat na stránce European Urology, kde jsou články a komentáře k danému tématu
https://www.europeanurology.com/covid-19-resource

Publikováno: 4. 4. 2020

Zlínský kraj Moravskoslezký kraj Olomoucký kraj Jihomoravský kraj Pardubický kraj Královehradecký kraj Vysočina Jihočeský kraj Středočeský kraj Liberecký kraj Ústecký kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj

Síť
urologické péče

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři