Životní jubileum doc. MUDr. Romana Zachovala, Ph.D., MBA

-

Rád využívám této příležitosti popřát jako jeden z gratulantů docentu Zachovalovi k jeho významnému životnímu jubileu.

S Romanem jsem se poprvé setkal už před mnoha lety na squashovém kurtu hotelu Harmony během zimního urologického sympózia – celkem bez problémů mne tehdy ve squashi porazil, ostatně jako ve všech dalších sportovních kláních. Už jsem mu to vše odpustil, protože vím, že je nejen dobrý sportovec, ale i kvalitní odborník a člověk.

Díky své píli a schopnostem se stal uznávaným expertem v oblasti funkční urologie, kterého respektují urologové i urogynekologové v ČR i v zahraničí. Pověstná je nejen jeho pracovitost, ale i organizační a vyjednávací schopnosti. Těží z toho “jeho” oddělení a díky práci ve výboru i celá ČUS.

Takže Romane, do druhé třetiny života přeji mnoho dalších odborných, osobních a sportovních úspěchů!

Marko Babjuk

Zachoval

 

Doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA oslavil 28. 5. 2017 kulaté životní jubileum, ke kterému mu ze srdce gratulujeme.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych vám při příležitosti životního jubilea krátce představil primáře urologického oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze doc. MUDr. Romana Zachovala, Ph.D. MBA narozeného v Jihlavě 28.5.1967.

Po promoci na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze nastoupil jako sekundář na Urologickou kliniku 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Motole, kde byl formován zejména doc. Kawaciukem. Po třech letech přešel na Urologickou kliniku 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy na Královských Vinohradech, kde se na jeho nejen odborné výchově podílel zejména doc. Michael Urban. Z obou klinických pracovišť si odnesl vynikají průpravu jak k odborné medicínské práci, tak k vědecké a školské činnosti, ze které čerpá dodnes.

Po svých předchozích pracovních zkušenostech zakotvil v roce 2006 jako primář na Urologickém oddělní Thomayerovy nemocnice v Praze, kde ve funkci vystřídal primáře Václava Vomáčku.  Urologické oddělení dále úspěšně rozvíjí zejména v oblastech funkční urologie a neuro-urologie, urogenitální tuberkulózy, minimálně invazivních operačních výkonů, ale i v oblasti velkých uro-onkologických výkonů. Spolupráci zdárně rozvíjí i s ostatními obory jako jsou onkologie, chirurgie, transplantační chirurgie, pneumologie, neurologie a rehabilitační lékařství.

Jeho curriculum vitae má rychlý spád, v roce 1999 složil atestaci II. stupně z urologie, v roce 2002 obhájil dizertační práci na téma Dysfunkce dolních močových cest u pacientů s roztroušenou sklerózou a v roce 2005 habilitoval na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy s habilitační prací na téma Causae mortis v urologii. Na další vzdělávání však nerezignoval a v roce 2011 graduoval na CMC Graduate School of Business v oboru managment a řízení ve zdravotnictví titulem MBA.

Úctyhodná je rovněž aktivita docenta Zachovala v odborných společnostech. Je členem České urologické společnosti ČLS JEP, kde je od roku 2004 předsedou výboru Sekce urodynamiky, neurourologie a urogynekologie a od roku 2011 členem výboru společnosti a recentně vykonává funkci sekretáře. Z národních společností je dále členem České urogynekologické společnosti, České onkologické společnosti, České transplantační společnosti, České společnosti pro míšní léze a je také místopředsedou správní rady Inco Fora a předsedou správní rady nadačního fondu Muži proti rakovině. Z mezinárodních společností je členem European Urological Association, American Urological Association, Societe Inetrnational d´Urology a prestižní je zejména jeho členství v Urodynamic Comitte of International Continence Society.

Neméně rozsáhlá je jeho publikační a přednášková činnost, jejíž konkrétní vymezení svým rozsahem přesahuje možnosti tohoto textu.

Aktivně pracuje v redakčních radách několika odborných časopisů, například v redakční radě České urologie, Praktického lékaře či na mezinárodní úrovni v Case Report in Nephrology and Urology.

Podílí se na výchově nové generace lékařů na 1. a na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy stejně jako na postgraduálním vzdělávání lékařů-urologů.

Docent Roman Zachoval je také výborně jazykově vybaven, mluví plynně pěti jazyky, kromě mateřštiny ještě anglicky, německy, francouzsky a rusky. Jazykové schopnosti zdokonaloval i v průběhu dřívějších studijních pobytů v německém Wetzleru a francouzském Vesoulu a využívá jich na svých pracovních zahraničních cestách.

Roman Zachoval se od mládí věnuje sportu, v mládí plaval ve středisku vrcholového sportu, později po ukončení závodní plavecké kariéry přešel k vodnímu pólu, které hrál spolu s rugby dlouho po čtyřicítce. Vrcholovou kariéru ve vodním pólu v 1. lize ukončil až kolem 45. roku života. Sportovní duch i povaha mu zůstaly dodnes a my mu přejeme nejen mnoho pracovních úspěchů, ale i zachování neutuchajícího elánu a udržení kondice i do druhé poloviny života.

Hodně štěstí Zachy, gratulujeme!

Miroslav Záleský (spolupracovník jubilanta od roku 1997)

Adalo Admin
Publikováno 28. 5. 2017
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-