Vzpomínka na MUDr. Josefa Macka

-

MUDr. Petr Macek

Narodil se 29. ledna 1948 na Mokrovratech a po absolvování základní školy tamtéž a gymnázia na Dobříši začal studovat lékařství na Vojenském lékařském výzkumném a doškolovacím ústavu Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové. V průběhu studia pak ale přestoupil a dokončil jej na Lékařské fakultě University Karlovy Praha v Hradci Králové. Ihned po ukončení studia v roce 1973 zahájil lékařskou kariéru jako sekundář chirurgického oddělení v Krnově, ale prakticky bezprostředně se stal členem nově vzniklého urologického oddělení, které se krátce předtím osamostatnilo, a dále pak pracoval na pracovišti ve Městě Albrechticích. Pod vedením primáře MUDr. Bohuslava Vaňka zde získal plnou urologickou erudici a zkušenosti a po odchodu jeho odchodu z aktivní praxe se stal jeho pokračovatelem a primářem uvedeného urologického oddělení. Později v roce 2004, v rámci změn v nemocnici v Krnově, pod kterou urologické oddělení organizačně patřilo, bylo celé pracoviště přesunuto do zrekonstruovaných prostor v krnovské nemocnici. I přes nároky spojené s tímto komplexním krokem se mu podařilo oddělení udržet a dále rozvíjet. V průběhu let se primář Josef Macek podílel na výchově řady mladých urologů, kteří v současné době pokračují na urologickém oddělení v Krnově i na jiných pracovištích v Severomoravském kraji. Známý byl svým příkladným přístupem, přímým, ale laskavým jednáním a otevřeností k novým metodám. Z mnoha oblastí operativy lze zmínit například jeho zálibu v ureteroskopických operacích, která vedla také pořízení moderního holmiové laseru na krnovské urologické pracoviště. Mimo vedení urologického oddělení, se mu podařilo vybudovat také privátní urologickou praxi s ambulantními pracovišti v Jeseníku i v Krnově, kde solupracoval s řadou kolegů. I přes vážné onemocnění se až do poslední chvíle věnoval aktivní činnosti a práci s mladými urology na svém pracovišti. Podílel se také na získání akreditace I. typu pro urologické pracoviště, kterému věnoval celou svou aktivní kariéru. Mimořádná závažnost onemocnění, a s ním spojené komplikace, bohužel ukončili jeho život 17. května 2013 ve věku 65 let. Vzpomeňme prosím na dobrého lékaře a člověka.

V úctě

MUDr. Petr Macek

Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

Adalo Profil
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-