Vzpomínka na MUDr. Břetislava Shona

-

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

oznamujeme Vám smutnou zprávu, že dne 2. listopadu 2022 zemřel ve věku 73 let po dlouhé nemoci MUDr. Břetislav Shon emeritní primář urologického oddělení a emeritní generální ředitel Nemocnice České Budějovice a .s.

MUDr. Břetislav Shon se narodil 18. února 1949 v Praze. Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, na které promoval v roce 1975. V letech 1975 až 1997 pracoval jako lékař Urologického oddělení českobudějovické nemocnice, v oboru urologie získal I. a II. atestaci. Mezi lety 1997 a 2006 vedl Urologické oddělení z pozice primáře. 4. 11. 2004 byl pověřen vedením Nemocnice České Budějovice, a.s. a 15. 3. 2005 byl jmenován generálním ředitelem a předsedou představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s. Tuto pozici zastával do 28. března 2019.

MUDr. Břetislav Shon byl v létech 1993 až 1999 členem výboru ČUS ČLS JEP. V této době se vedl jednání stran  revize prvního porevuločního sazebníku výkonů a je zejména jeho zásluhou, že došlo ke zlepšení ohodnocení urologických výkonů.

Na poli urologii v Českých navázal na primáře Beránka, podporoval jako primář, a poté i generální ředitel rozvoj endoskopie a moderních metod. Zasadil se o zavadění laparoskopické a robotické operativy. Jednoznačně podporoval odborný růst svých podřízených, byl jedním z mála, kteří byli schopni pacientů říci, že obtížný výkon nebude o provádět on jako primář, ale ten, kdo jej umí lépe.

Za dobu působení MUDr. Břetislava Shona ve funkci předsedy představenstva pokračovala transformace českobudějovické nemocnice ve špičkové moderní a prosperující zdravotnické zařízení. Pod jeho vedením byl vytvořen tzv. generel přestavby nemocnice, která probíhá od roku 2013 a bude dokončena v roce 2025. Jejím cílem je poskytnout pacientům co největší komfort a špičkovou péči, přičemž jedním z pilířů projektu je opuštění Dolního areálu nemocnice a koncentrace veškerých provozů v Horním areálu s vytvořením monobloku akutní lůžkové péče. Letos v červnu se ještě zúčastnil slavnostního otevření první etapy Centrálních operačních sálů, z čehož měl velkou radost.

V roce 2019 udělil výbor České urologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně čestné členství í MUDr. Břetislavu Shonovi při příležitosti jeho sedmdesátin.

V MUDr. Břetislavu Shonovi ztrácíme nejen svého kolegu, urologa, managera, ale i výborného společníka, který uměl užívat života.

Čest jeho památce!

Za spolupracovníky

MUDr. Aleš Petřík, Ph.D.

Adalo Profil
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-