Vzpomínka na emeritního přednostu Urologické kliniky FN Hradec Králové pana docenta MUDr. Josefa Bašeho, CSc.

-

Vzpomínka na emeritního přednostu Urologické kliniky FN Hradec Králové pana docenta MUDr. Josefa Bašeho, CSc.

Dne 22. února 2020 zemřel po dlouhé a těžké nemoci náš kolega doc. MUDr. Josef Baše, CSc. bývalý přednosta urologické kliniky FN Hradec Králové. Svoji lékařskou kariéru zahájil na chirurgickém oddělení v nemocnici v Ústí nad Orlicí. Po několika letech přesídlil na urologickou kliniku do Hradce Králové. Zde pak strávil většinu svého plodného pracovního života. Hlavním oborem, kterému se pan docent Baše věnoval, byla pediatrická urologie. Patřil k zakladatelům lůžkového oddělení Dětské urologie, které bylo součástí Urologické kliniky. Zavedl nové a ve své době velmi moderní a progresivní diagnostické a operační postupy. Vychoval také své nástupce, kteří vedou dětské urologické oddělení dodnes.

Mimo velmi záslužné práce na dětském oddělení se také velmi aktivně zúčastnil na práci a chodu dospělé urologie. V roce 1990 byl krátce zástupcem přednosty a ve stejném roce byl pak jmenován i přednostou Urologické kliniky. V této funkci působil až do roku 1995. Urologická onkologie a zejména problematika léčby nádorů varlat byly hlavními oblastmi, kterým se naplno věnoval. V listopadu 1991 dokončil habilitační proces a v prosinci 1991 byl jmenován docentem v oboru urologie. Svoji pracovní činnost a vedení urologické kliniky musel předčasně ukončit pro stále více se projevující závažné neurologické onemocnění. Po ukončení pracovního procesu, pokud mu to zdravotní stav dovoloval, stále navštěvoval svoji kliniku a snažil se pomoci radou nebo publikacemi. Stále se zhoršující zdravotní stav vedl k ukončení těchto návštěv svého milovaného pracoviště.

V posledních letech svého života byl stále v kontaktu s některými lékaři urologické kliniky. Byl velmi dobře informován a upřímně se radoval z každého úspěchu, kterého lékaři jeho bývalého pracoviště dosáhli. Velkou ctí a radostí byla oslava 75. narozenin pana docenta Bašeho, která byla mimo odborného programu součástí Kongresu Dětské urologie roku 2014 v Dříteči. Prezident kongresu, pan primář Ivo Novák, s organizátory akce osobně panu docentovi Bašemu gratuloval a předal čestné členství. V posledních letech jeho života mu pomáhali v těžkém zápasu s chronickou nemocí rodina a zdravotníci Rehabilitačního ústavu v Žírči. V druhé polovině roku 2019 se jeho zdravotní stav začal povážlivě horšit a jeho srdce dotlouklo 22. února 2020.

Děkujeme všem, kdo panu docentovi MUDr. Josefovi Bašemu, CSc. věnují krátkou vzpomínku.

Za Urologickou kliniku FN Hradec Králové

Miloš Broďák

Adalo Profil
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-