Upozornění na zcizení přípravku NEBIDO

-

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje na zcizení 75 balení přípravku NEBIDO inj. sol. šarže 62253A  ve svědsko-norské jazykové verzi. Léčivý přípravek Nebido, injekční roztok, je v ČR registrován postupem vzájemného uznávání. Zástupce držitele rozhodnutí o registraci léčivého přípravku, společnost Bayer Pharma AG, Německo potvrdil, že uvedené šarže nebyly určeny pro český trh a ani dovezeny na trh ČR.

U odcizených balení předmětných šarží léčivého přípravku Nebido injekční roztok došlo k přerušení distribučního řetězce, a není tak u nich již nadále zajištěna jakost, účinnost a bezpečnost. Taková balení předmětné šarže proto v žádném případě nelze použít k léčbě. Skladovací podmínky při přepravě odcizených balení předmětné šarže nelze doložit. Léčivý přípravek by byl po uvedení zpět na trh považován za padělek.

Připravila: as. MUDr. Michaela Matoušková

Adalo Admin
Publikováno 2. 9. 2016
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-