Stanovisko ČUS ke správnímu řízení o LHRH

-

Stanovisko České urologické společnosti ke správnímu řízení SUKLS8034/2012

Androgenní deprivace je nejefektivnější systémovou léčbou karcinomu prostaty (1). Dlouhodobě účinkující agonisté LHRH (buserelin, goserelin, leuprorelin a triptorelin) se používají v léčbě pokročilého karcinomu prostaty již více než 15 let a jsou v současné době hlavními formami androgenní blokády (2-5). Doporučené postupy Evropské urologické společnosti považují aplikaci LHRH agonistů za standardní formu androgenní deprivace u pacientů s karcinomem prostaty. Toto doporučení je uvedeno na prvním místě a stupeň doporučení je nejvyšší možný – A (6).

Jedinou alternativou užití LHRH agonistů je oboustranná orchiektomie, která je však zatížena rizikem komplikací a vyžaduje hospitalizaci. Orchiektomie má jednoznačně mutilující efekt, jedná se navíc o nevratný krok, takže neumožňuje využít výhod intermitentní androgenní deprivace, která je v současné době standardní metodou u vybraných pacientů.

Česká urologická společnost požaduje zachování úhrady LHRH agonistů v ambulantní péči a doporučuje vyjmout LHRH agonisty ze správního řízení o nepřiznání úhrady přípravků označených symbolem B, H, K, T a U. (SUKLS8034/2012).

Literatura:

1. Choi S, Lee AK.: Efficacy and safety of gonadotropin-releasing hormone agonists used in the treatment of prostate cancer. Drug Healthc Patient Saf. 2011;3:107-19.

2. McLeod DG. Hormonal therapy: historical perspective to future directions. Urology 2003 Feb;61(2 Suppl 1):3-7.

3. Oefelein MG, Resnick MI. Effective testosterone suppression for patients with prostate cancer: is there a best castration? Urology 2003 Aug;62(2):207-13.

4. Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění. 14. vydání, Česká onkologická společnost 2012.

5. M. Babjuk, M. Matoušková, J. Fínek, L. Petruželka et al.: Konsenzuální doporučené postupy v onkourologii. Galen 2009.

6. Heidenreich A. et al.: European Urological Association Guidelines on Prostate Cancer, 2011.

V Praze  23. února  2012

Doc. MUDr. L. Jarolím, CSc.
Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc

Člen výboru ČUS ČLS JEP                                                                   Předseda ČUS ČLS JEP

zodpovědný za lékovou politiku

Adalo Admin
Publikováno 26. 10. 2012
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-