Prioritní očkování pro rizikové skupiny pacientů v urologii

-

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás blíže informovali o zapojení urologů do prioritního očkování „urologických pacientů“ proti COVID-19. Možnost prioritního očkování pro rizikové pacienty byla zahájena 24. 3. a je plánována do 30. 4.2021.

Může se zdát, že informace, které jako výbor společnosti podáváme nejsou zcela úplné nebo přesné, ale my Vám tyto informace, které přicházejí z patřičných institucí postupně, předáváme neprodleně a v takové formě, jaké je obdržíme.

Současná situace je následující: od 24. 3. je možné do registračního systému k očkování proti COVID-19 registrovat prioritně pacienty z Ministerstvem zdravotnictví definovaných rizikových skupin pacientů – viz dokument na konci textu. Oboru urologie se týkají pouze některé skupiny onkologických pacientů. (Samozřejmě se ve svých ambulancích a lůžkových pracovištích setkáváme i s pacienty jiných rizikových skupin, např. pacienti na dialýze nebo pacienti s BMI větším než 35, atd. Tyto pacienty k registraci do prioritního očkování však indikují lékaři patřičných odborností, tedy pacienty na dialýze nefrologové, pacienty s vysokým BMI praktičtí lékaři atd.).

U onkologických pacientů v urologii postupujeme v souladu s doporučeními České onkologické společnosti:

Léčba se tedy týká pacientů mladších 70 let (starší 70 let se mohou zaregistrovat bez priority):

 – dle diagnózy:

  • u všech pacientů se solidními maligními nádory, v urologii tedy především s maligními nádory prostaty, ledvin, močového měchýře, varlat a penisu.

– dle časového rozvržení léčby:

  • u kterých je bezprostředně protinádorová léčba plánována
  • u kterých protinádorová léčba probíhá
  • u kterých byla proti nádorová léčba ukončena před méně než 12 měsíci

– dle typu terapie:

  • jedná se jakýkoli typ protinádorové terapie: urologie se týká především:
  • operace urologické malignity
  • hormonální terapie
  • intravezikální chemoterapie nebo imunoterapie.

Implementace těchto opatření do praxe probíhá v gesci Ministerstva zdravotnictví (Česká urologická společnost se na její tvorbě nepodílela), a je následující:

– pacient indikovaný k prioritnímu očkování obdrží od svého urologa registrační kód, pomocí kterého se zaregistruje do systému očkování

-v současné době je toto podle našich informací umožněno pouze urologům pracujícím v ambulancích lůžkových zařízení.

Samozřejmě jsme si vědomi, že významná část urologických onkologických pacientů, kteří jsou indikováni k prioritnímu očkování, je v péči terénních ambulantních lékařů. Vyřešit situaci pro tyto pacienty je dle našeho názoru v současné době možné pouze tak, že se terénní ambulantní urolog domluví s regionálním lůžkovým urologickým pracovištěm, aby byl pacientovi vydán registrační kód na tomto místě (samozřejmě toto musí být doprovázené předáním zprávy o onkologickém statutu pacienta, ze které indikace vyplývá).

Platnost těchto opatření je stanovena zatím do 30. 4. 2021. V případě zájmu terénních ambulantních urologů o zavzetí do systému vydávání registračních kódů pro svoje indikované onkologické pacienty, prosíme o zpětnou vazbu. V případě odezvy vyvine výbor České urologické společnosti maximální úsilí směřující k realizaci tohoto postupu.

Závěrem připojujeme odkaz na aktuální informace o očkování proti Covid-19 z portálu MZČR pro pacienty a pacientské organizace:  https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=home&aid=108

Roman Zachoval
Michaela Matoušková

Rizikové diagnózy a zdravotní stavy – prioritní očkování (PDF)

Adalo Profil
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-