Oslovení členů před 2. kolem voleb do výboru ČUS – medailonek prim. MUDr. Miroslava Krhovského

-

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové

Především mi dovolte, abych poděkoval za hlasy, které jsem získal v prvním kole voleb do výboru České urologické společnosti. Nemám příliš velké ambice, ale přiznávám, že mě získané hlasy potěšily a s pokorou jsem přijal kandidaturu do 2. kola voleb do výboru ČUS. Před prvním kolem voleb jsem oficiálně nezveřejnil žádné prohlášení, ani body, které považuji za potřebné prosazovat v dalším období. Dovolte mi, abych tuto svou chybu napravil.

Urologií se živím od roku 1986, mé nejbližší okolí je až nebezpečně přesyceno lékaři. 9 z mých blízkých příbuzných, včetně manželky a obou dětí se tímto povoláním rovněž živí. Troufám si proto tvrdit, že jsem byl okolnostmi donucen k nahlédnutí do problematiky praktických lékařů, gynekologů, chirurgů, stomatologů a samozřejmě urologů. 4 dny v týdnu zastávám funkci primáře regionálního urologického oddělení a jeden den v týdnu pracuji v privátní urologické ambulanci, která jinak funguje 5 dní v týdnu, kde 3 urologové, se společně užívaným technickým vybavením a sesterským personálem, zcela normálně spolupracují. Domnívám se, že jsem relativně zasvěcen do problematiky řízení urologického oddělení i práce na soukromé urologické ambulanci.

Přesto, že si nesmírně vážím práce akademické obce, považuji za nutné, aby primáři urologických oddělení měli ve výboru ČUS své zastoupení. Zájmy akademických pracovišť jsou přece jen jiné, než zájmy regionálních urologických oddělení, které obrazně řečeno postupně hynou na úbytě. Získat kvalifikovaného urologa do regionální nemocnice je prakticky nemožné. Ani post primáře není dostatečným lákadlem pro lékaře akademické obce k opuštění fakultních nemocnic.

Přes všechny dlouholeté proklamace o nutnosti kooperace mezi jednotlivými typy pracovišť tato, slušně řečeno, nefunguje ideálně.

Považuji za správné, aby se privátní urologové aktivně zapojovali do činnosti regionálních urologických oddělení, k dosažení tohoto cíle je třeba vytvořit zcela specifické podmínky, ze kterých mohou mít benefit jak regionální oddělení, tak privátní urologové.

Tak nevím, jestli těmito proklamacemi získám další příznivce a více hlasů, ale i když ne, tak se vlastně nic nestane.

V závěru bych chtěl ještě zdůraznit, že práci výboru ČUS vnímám jako závazek a službu a věřím, že se voleb zúčastní valná většina urologů.

Mirek Krhovský

Adalo Profil
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-