Oslovení členů před 2. kolem voleb do výboru ČUS – medailonek as. MUDr. Jiřího Klečky, Ph.D., MBA

-

Vážené kolegyně, kolegové, milí urologové ,

stojíme před 2. kolem voleb do výboru České urologické společnosti. Minulé funkční období výboru je protknuto kvalitní prací s mnoha hmatatelnými výsledky. O to více mi na jedné straně lichotí a na druhé zavazuje má nominace do tohoto orgánu. Dovolte mi poděkovat všem, kteří se aktivně podíleli na 1. kole voleb a vyzvat všechny kolegy, aby vyjádřili svoji volbu i v kole druhém.

Já sám se cítím více jako zástupce SAU, kterým jsem byl i na minulém zasedání spolu s MUDr. Michaelou Matouškovou a MUDr. René Skoumalem navržen jako kandidát. Ti, kteří mě znají, vědí, že jsem dlouhou dobu resp. od 1996 působil na Urologické klinice Fakultní nemocnice v Plzni nejprve jako sekundární lékař, následně jako odborný asistent a vedoucí operačních sálů. V roce 2013 jsem odešel do ambulantní sféry s tím, že mám úvazek jednak na Urologické klinice FN Královské Vinohrady a taktéž na 3. Lékařské fakultě, kde se věnuji edukační činnosti. Tato určitá dvojakost, typická pro nás Blížence, mi dává možnost vidět problematiku z obou břehů, které jsou součástí jedné řeky zvané Česká urologie. Na každém břehu jsou sice jiní lidé, ale pokud nebudeme o řeku pečovat, tak nás může i nemile překvapit. Jak nemocniční péče, tak ambulantní sféra mají svá specifika, ale všichni máme snahu dělat svoji práci co nejlépe.

Proto je třeba se zasazovat o zvyšování kvality přítomnosti, myslet a investovat do budoucnosti. Já osobně vidím jako důležité začít ve výchově nových mladých kolegů. Motivace studentů by měla probíhat již během studia tak, aby počet uchazečů o urologii byl co největší a tím pádem bylo možno vybrat ty nejlepší, kteří „potáhnou tu naši káru dál“. S tím ruku v ruce jde kvalitní edukace mladých lékařů či v současnosti spíše lékařek jak na úrovni domovských pracovišť, tak postgraduálního studia. Z této skupiny lékařů by se pak měli rekrutovat ti, kteří zůstanou ve sféře nemocniční, ale bylo by vhodné vychovat lékaře, kteří navážou na ambulantní sféru, protože zde pociťuji nebezpečí ubývání počtu takto motivovaných lékařů.

O problematice financování zdravotní péče není nutno se obšírněji vyjadřovat, protože všichni uděláme maximum pro to, aby finanční ohodnocení jak privátní, tak nemocniční složky byla na možném maximu.

To, abychom k tomu došli, je potřeba souhry a spolupráce. A toto je krédo, které bych vám rád sdělil. Ať se dostaneme, či nedostaneme do výboru, mějme rádi a pečujme o naší urologii, ať nám vzkvétá a o to bude naše práce radostnější a viz foto … přes veškeré překážky dojedeme do vítězného cíle.

Váš Jirka Klečka

 

Adalo Profil
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-