Odborný program 63. výroční konference ČUS ČLS JEP

-

Odborný program 63. výroční konference ČUS ČLS JEP a 17. ročníku EAU CEM (Central European Meeting) ve formátu PDF je k dispozici ZDE

Středa 18.10.2017
14.00 – 15.15 Edukační kurz ČAU

Metafylaxe recidivujících infekcí močových cest
Garant: Doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D. (Ostrava)

Sekce ČUS Sál Conferenza
Úvod   
J. Krhut
Urologické oddělení FN Ostrava
Antibiotická a hormonální metafylaxe
R. Skoumal
Urocentrum, Brno
Imunologická metafylaxe
K. Belej
Urologie-Chirurgické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
Metafylaxe potravinovými doplňky
A. Vidlář
Urologická klinika LF UP a FN Olomouc
Diskuze, prezentace klinických případů
Náplň kurzu:
Recidivující infekce dolních cest močových patří k zásadním problémům současné urologie. Pozornost tomuto tématu je třeba vgěnovat zejména vzhledem k měnícímu se spektru původců, jejich narůstající rezistenci na antibiotika a v neposlední řadě vzhledem k zdravotně-ekonomickým konsekvencím. Edukační kurz poskytuje systematický přehled o současných možnostech metafylaxe recidivujících infekcí urotraktu ve světle medicíny založené na důkazech. Závěr kurzu bude tvořit rozbor kazuistik s důrazem na využitelnost v běžné klinické praxi. Kurz je určen pro urology  ambulantní i lůžkové složky.
15.15 – 16.30 Edukační kurz ČAU

Aktuální aspekty léčby lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu prostaty
Garant: Prof. MUDr. Marko Babjuk, CSc.  (Praha)
Doc. MUDr. Jana Prausová, PhD, MBA  (Praha)

Sekce ČUS Sál Conferenza
Program:Lokalizovaný a lokálně pokročilý karcinom prostaty
M. Babjuk
Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol Praha
Kde jsou přednosti operační léčby?
D. Pacík
Urologická klinika MU a FN Brno
Proč volit fotonovou radioterapii?
K. Odrážka
Oddělení klinické a radiační onkologie, Pardubická krajská nemocnice a.s.,
Pardubice
Multiscan s.r.o., Pardubice
Proč volit protonovou radioterapii?
J. Kubeš
Proton Therapy Czech, s.r.o., Praha
Proč a kdy můžeme s léčbou vyčkávat?
O. Čapoun
Urologická klinika 1. LF UK a VFN Praha
Diskuse
Náplň kurzu:
Cílem kurzu je přinést aktuální pohled na léčbu lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu prostaty. Pozornost bude věnována jednotlivým možnostem postupu včetně v ČR často diskutované protonové radioterapie. Přednášející budou prezentovat přehlednou formou klíčové argumenty pro jednotlivé možnosti postupu. Součástí kurzu bude jistě i zajímavá diskuse.
16.30 – 18.00 Členská schůze ČUS Big Hall
Čtvrtek 19.10.2017
08.15 – 10.00 Zahájení konference
Vyzvané přednášky
International part of the Czech Meeting in cooperation with EAU 17th CEM
(Lectures and discussions in English)Předsedající/ Chairs: M. Babjuk (Prague, CZ), M. Hora (Pilsen, CZ), F. Montorsi (Milan, IT), J. Sonksen (DK)
Sekce ČUS + CEM Big Hall
Welcome by CUS and EAU executive
M. Babjuk (Prague, CZ), M. Hora (Pilsen, CZ), F. Montorsi (Milan, IT)
20 min.
Winner of the Young Urologist competition EAU 16th CEM in Vienna 2016
Minimally invasive radical cystectomy: Are we ready for the prime time?

A. Leminski (Szczecin, PL)
10 min.
EAU Lecture I
Clinically relevant questions in the surgical management of prostate cancer

F. Montorsi (Milan, IT)
15 min.
Laparoscopic repair of female genitourinary fistulas
A. Abdel-Karim (Alexandria, EG)
15 min.
Lecture of young Czech urologist
The role of suregery in the management of locally advanced and regionally metastatic bladder cancer

M. Staník (Brno, CZ)
15 min.
Behind frontiers of urology
Cancer statistics in urology
L. Dušek (Brno, CZ)
15 min.
Hereditary renal tumours in light of WHO 2016 pathological classification and crucial knowledge of clinical practice
O. Hes (Pilsen, CZ)
15 min.
10.00 – 10.15 Coffee break
10.15 – 11.45 Přímý přenos – Operace litiáza
Live surgery – Urolithiasis – PCNL, F-URS and ECIRS
(form České Budějovice Hospital)
Sekce CEM Big Hall
Operatéři/ Surgeons: A. Petřík (České Budějovice, CZ), T. Ürge (Pilsen, CZ)
Předsedající/ Chairs: E. Bres-Niewada (Warsaw, PL), E. Holman (Kiskunhalas, HU), M. Král (Olomouc, CZ), I. Minčík (Prešov, SK)
Moderator: E. Havránek (London, GB) at České Budějovice Hospital
11.45 – 12.30 Satelitní sympozium Astellas/ Industry sponsored session

(in Czech language)

Sekce ČUS Big Hall
mCPRC: Odhalme ho včas

Moderátor: M. Hora

PSA progrese?

O. Čapoun

Management léčby LHRH

V. Študent

Co nám říká definice (m)CRPC?

R. Soumarová

mCRPC léčba: Je o sekvenci…

J. Katolická

12.15 – 13.30 Lunch (take away)
12.30 – 13.15 Satelitní sympozium Ipsen Sekce ČUS Big Hall
12.30 – 13.30 Interesting cases from urological practice

Chairs: C. Gingu (Bucharest, RO), M. Rauchenwald (Vienna, AT), R. Zachoval (Prague, CZ)

Sekce CEM Sál Bellevue
Posters session 2
12.45 – 13.30 Video and Andrology session of EAU 17th CEM

Chairs: P. Laurinc (Žilina, SK), V. Študent (Olomouc, CZ), P. Tenke (Budapest, HU)

Sekce CEM Sál Conferenza
Video/ poster session 1
13.30 – 15.00 Tumour development and promising biomarkers in prostate and renal cancers

Chairs: T.A. Drewa (Bydgoszcz, PL), S. Shariat (Vienna, AT), Š. Veselý (Prague, CZ)

Sekce CEM Big Hall
Tips for a successful career in research
S. Shariat (Vienna, AT)
10 min.
Role of scientific urological journals in education and research in 21st century
T.A. Drewa (Bydgoszcz, PL)
10 min.
Poster session 3 70 min.
13.30 – 15.00 Nádory prostaty

Předsedající: L. Jarolím, O. Čapoun

Sekce ČUS Sál Conferenza
Stanovení HOMOGENNÍHO A HETEROGENNÍHO PHI a porovnání efektivity markerů v diagnostice karcinomu prostaty: Prospektivní studie.
Bořecká K.1, Záleský M.2, Stejskal J.2, Adamcová V.2, Zachoval R.2, Štěpánková V.1
1Oddělení klinické biochemie Thomayerovy nemocnice Praha
2Urologické oddělení Thomayerovy nemocnice Praha
DP
Diagnostika karcinomu prostaty – PI-RADS vs3 – praktické zkušenosti
Hanzlíková P.1, Pavlosek T.2,3
1MR oddělení Sagena s.r.o., Frýdek-Místek
2Urologická ambulance Sagena s.r.o., Frýdek – Místek
3Urologické odděleníNemocnice Frýdek-Místek, Frýdek-Místek
DP
První zkušenosti a výsledky s využitím softwarové fúze 3T MRI a transrektální ultrasonografie při cílené biopsii prostaty
Vavřík T.1, Dolejšová O.1, Svobodová H.1, Mrkos D.1, Ferda J.2, Kastner J.2, Topolčan O.3, Fuchsová R.3, Hes O.4, Hora M.1
1Urologická klinika, FN Plzeň
2Klinika zobrazovacích metod, FN Plzeň
3Oddělení imunochemické diagnostiky, FN Plzeň
4Šiklův ústav patologie, FN Plzeň
DP
Porovnání detekce signifikantního a nesignifikantního karcinomu pomocí systematické a cílené fúzní MRI/TRUS biopsie prostaty
Záleský M.1, Stejskal J.1, Minárik I.2, Koldová M.2, Votrubová J.3, Babjuk M.2, Zachoval R.1
1Urologické oddělení, Thomayerova nemocnice
2Urologická klinika, FN Motol
3Radiologické oddělení, Thomayerova nemocnice
DP
Srovnání efektivity detekce karcinomu prostaty při použití elastografie v reálném čase a klasické systematické biopsie prostaty
Čermák A.1, Pacík D.1, Hep A.2, Vít V.1
1Urologická klinika FN Brno a LF MU
2Interní gastroenterologická klinika FN Brno a LF MU
DP
Karcinóm prostaty – aktívne sledovanie /active surveillance/. Súbor 95 pacientov.
Holba J.1, Sokol R.1, Kohútek P.2, Lukáč M.2
1Privátna urologická ambulancia s.r.o., Trenčín, Slovensko
2Urologické oddelenie FN Trenčín, Slovensko
NP
Robotická radikální prostatektomie – onkologické a funkční výsledky u 2 000 operací
Kočárek J.1,2, Chmelík F.1, Heráček J.1,2, Matějková M.1, Čermák M.1
1Urologické oddělení, ÚVN – VFN Praha
21.LF UK Praha
DP
Robotická radikální prostatektomie – časné komplikace u 2 000 operací
Heráček J.1,2, Chmelík F.1, Matějková M.1, Juhasz A.1, Kočárek J.1,2
1Urologické oddělení, ÚVN – VFN Praha
2Urologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
DP
Zkušenosti z prvních 200 robotem asistovaných radikálních prostatektomii a porovnání s laparoskopickým přístupem
Broďák M., Košina J., Balík M., Holub L., Hušek P., Pacovský J.
Urologická klinika FN a LFUK Hradec Králové
DP
Robotická radikální prostatektomie u pacientů s prostatou o hmotnosti ≥ 100 gramů
Heráček J.1,2, Chmelík F.1, Matějková M.1, Hoření E.1, Kočárek J.1,2
1Urologické oddělení, ÚVN – VFN Praha
2Urologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
NP
Robotická radikální prostatektomie u pacientů po Holmium-laserové enukleaci prostaty
Chmelík F.1, Heráček J.1,2, Hoření E.1, Čermák M.1, Kočárek J.1,2
1Urologické oddělení, ÚVN – VFN Praha
2Urologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
Vi
Stereotaktická protonová radioterapie nízce a středně rizikového karcinomu prostaty – průběžné hodnocení výsledků
Novotný T.1, Lukeš M.1, Sláviková S.2, Vítek P.2, Ondrová B.2, Dědečková K.2, Vondráček V.2, Kubeš J.2
1Urosanté – urologické a andrologické centrum, Praha
2Proton Therapy Center, Praha
DP
Nové možnosti léčby metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty
Matoušková M.1,2, Donátová Z.2, Buchler T.2, Králová V.1
1Urocentrum Praha
2Onkologická klinika FTN a 1. LF UK
DP
Vysoká hladina PSA po provedené radikální prostatektomii bez prokázaného residuálního nádoru nebo diseminace
Broďák M., Košina J., Balík M., Holub L., Hušek P., Pacovský J.
Urologická klinika FN a LFUK Hradec Králové
NP
Překvapivý nález lymfomu z plášťových buněk při radikální retropubické prostatektomii
Sorokač Kubolková A.1, Pacík D.1, Vít V.1, Plevová M.1, Tvrdíková E.2
1Urologická klinika, FN Brno, LF MU, Brno, ČR
2Ústav patologie, FN Brno, LF MU, Brno, ČR
NP
13.30 – 15.00 Reconstructive urology and paediatric urology

Chairs: H-C. Klingler (Vienna, AT), R. Kočvara (Prague, CZ), I. Tomašković (Zagreb, HR)

Sekce CEM Sál Bellevue
Urethroplasty for urethral stricture
O. Dolejšová (Pilsen, CZ)
10 min.
Hypospadia repair
M. Skrzypczyk (Warsaw, PL)
10 min.
Poster session 4 70 min.
15.00 – 15.30 ESU Lecture Sekce ČUS + CEM Big Hall
Diagnosis and management of complications after radical cystectomy
M. Brausi (Modena, IT)
30 min.
15.30 – 15.45 Young Academic Urologists Working Party: An example of how to build a successful research network?

E. Xylinas (Paris, FR)

Sekce CEM Big Hall
15.45 – 16.00 EAU Lecture II Sekce CEM Big Hall
Urological procedures in the treatment of male infertility: Techniques and indications
J. Sonksen (Herlev, DK)
15 min.
16.00 – 16.15 Coffee break
16.15 – 17.45 The diagnosis of prostate cancer

Chairs: F. Montorsi (Milan, IT), P. Nyirady (Budapest, HU), T. Hudolin (Zagreb, HR)

Sekce CEM Big Hall
Can we better indicate patients for prostate biopsy?
L. Nyk (Warsaw, PL)
10 min.
Modern approaches to prostate cancer biopsy
Š. Kudláčková (Olomouc, CZ)
10 min.
Poster session 5 70 min.
16.15 – 17.45 Onkourologie

Předsedající: J. Doležel, M. Král

Sekce ČUS Sál Conferenza
Peroperační a onkologické výsledky robotických resekcí ledvin
Hoření E.1, Musa N.1, Heráček J.1,2, Drlík P.1, Kočárek J.1,2
1Urologické oddělení, ÚVN – VFN Praha
2Urologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
DP
Parciální nefrektomie – vztah pozitivity resekčních okrajů k recidivě nádoru
Musilová H.1, Staněk R.1, Šupík J.2
1Urologické oddělení, Slezská nemocnice v Opavě p.o., Opava
2Onkologická ambulance, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov p.o., Krnov
DP
Endoskopická resekce nádoru ledviny stadia pT1b
Musa N.1, Hoření E.1, Heráček J.1,2, Pacigová D.1, Kočárek J.1,2
1Urologické oddělení, ÚVN – VFN Praha
2Urologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
NP
Řešení světlobuněčného renálního karcinomu s intrakaválním trombem – zkušenosti jednoho centra
Moláček J.1, Třeška V.1, Čertík B.1, Čechura M.1, Hora M.2
1Chirurgická klinika FN v Plzni
2Urologická klinika FN v Plzni
DP
Laparoskopické urologické operace u pacientů s von Hippel-Lindau syndromem
Novák K.1, Macek P.1, Pešl M.1, Hanuš T.1, Zelinka T.2
1Urologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
23. Interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha
DP
Nepoznaný RCC v dárcovské ledvině
Navrátil P.1, Leško M.2, Šercl M.3, Navrátil P. st.1
1Urologická klinika FN HK
2Chirurgická klinika FN HK
3Radiologická klinika, FN HK
NP
Metastáza renálniho karcinomu do jazyka jako raritní lokalizace metastázy
Gašparik J., Vašinka J.
Urologické oddělení, Nemocnice Znojmo
NP
Maligní tumor ledvin dětského věku u dospělého pacienta
Tomášek J., Navrátil P. st., Vachata S., Broďák M.
Urologická klinika Fakulní nemocnice Hradec Králové
NP
Multidisciplinárny prístup u dieťaťa s Wilmsovým nádorom a trombózou renálnej žily a dolnej dutej žily
Molčan J.1,2, Baláž V.1, Janek J.3, Koreň R.2, Bician P.4, Galóová N.5
1II. Urologická klinika SZU, FNsP, Banská Bystrica
2Klinika detskej chirurgie SZU, DFNsP, Banská Bystrica
3Oddelenie cievnej chirurgie,  FNsP, Banská Bystrica
4Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU, DFNsP, Banská Bystrica
5Oddelenie detskej onkológie a hematológie, DFN, Košice
NP
Morbus von Hippel-Lindau: Urologická dispenzarizace zachraňuje život
Plevová M., Pacík D., Vít V.
Urologická klinika FN Brno a LF MU Brno
NP
Reno-alimentární píštěl v aneurysmatu po resekci ledviny
Šťastná Bedrnová K.1, Vítů V.1, Zahálka M.2
1Urologické oddělení nemocnice Pelhřimov
2Chirurgické oddělení nemocnice Pelhřimov
NP
Prográdní “enbloc” resekce močového měchýře – technika provedení
Staněk R.1, Kokoř T.1, Sehnánková E.2
1Urologie Slezská nemocnice Opava
2Patologie Slezská nemocnice Opava
Vi
Vyhodnocení četnosti high-risk tumorů močového měchýře u pacientů po endoskopické léčbě
Skoták H., Král M., Študent V.
Urologická klinika, FN Olomouc
DP
Neoadjuvantní chemoterapie u pacientů s invazivními nádory močového měchýře
Žemla P.
Urologická klinika FNOL
DP
Morbidita a mortalita totální exenterace pánve. Výsledky z terciárního centra ve Velké Británii
Hrbáček J., Sangar V., Lau M.W., Ramani V.C., Christopoulos P., O’Dwyer S., Renehan A., Wilson M., Fulford P., Aziz O., Selvasekar C., Slade R., Winter-Roach B., Smith M., Clarke N.W.
The Christie NHS Foundation Trust, Department of Surgery, Manchester, Velká Británie
DP
Výhody Airseal systému při robotických výkonech
Juhász A.1, Hoření E.1, Pacigová D.1, Čermák M.1, Kočárek J.1,2
1Urologické oddělení, ÚVN – VFN Praha
2Urologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
DP
Využití indocyaninové zeleně při robotických výkonech
Pacigová D.1, Čermák M.1, Juhász Á.1, Heráček J.1,2, Kočárek J.1,2
1Urologické oddělení, ÚVN – VFN Praha
2Urologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
DP
Laparoskopická resekce zalomeného konduitu a korekce parastomální kýly po laparoskopické radikální cystektomii – video
Balík M.1, Sotona O.2
1Urologická klinika Fakultní nemocnice v Hradci Králové
2Chirurgická klinika Fakultní nemocnice v Hradci Králové
Vi
Kazuistika vzácného mucinózního adenokarcinomu uretry a možnosti jeho chirurgického řešení
Bartáková L.1, Adamcová V.1, Záleský M.1, Levý M.2, Zachoval R.1,3
1Urologické oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze
2Chirurgická klinika Thomayerovy nemocnice v Praze
3Urologická klinika 1. a 3. LF UK v Praze
NP
Nediferencovaný sarkom retroperitonea – kazuistika
Čapka D.1, Mašková V.1, Kolombo I.1, Klézl P.1, Nencka P.1, Štanc O.1, Richterová R.1, Hruška M.1, Šonský J.1, Gregušová A.1, Šach J.2, Michal M.3
1Urologická klinika 3. LF UK a FNKV
2Ústav patologie 3. LF UK a FNKV
3Šiklův ústav patologie LF UK a FNP
NP
16.15 – 17.45 Female urology and voiding dysfunctions

Chairs: D. Bratus (Maribor, SL), J. Krhut (Ostrava, CZ), J. Sonksen (Herlev, DK)

Sekce CEM Sál Bellevue
The role of neuromodulation and neurostimulation
G. Kiss (Innsbruck, AT)
10 min.
Work-up in patients with male LUTS
J. Švihra Sr. (Martin, SK)
10 min.
Poster session 6 70 min.
Pátek 20.10.2017
08.45 – 10.15 Young Urologist Competition

Chairs: M. Babjuk (Prague, CZ), M. Sedelaar (Nijmegen, NL), J. Sonksen (Herlev, DK)

Sekce CEM Sál Conferenza
(7 minutes per lecture + 3 minutes discussion
Young Urologists
Lichen Sclerosus, from skin disorder to penile cancer
A. Dick (Bucharest, RO)
Long-term outcome of pediatric renal transplantation in boys with posterior urethral valves
D. Hebenstreit (Vienna, AT)
Cost-benefit analysis of the introduction of mpMRI guided biopsies in Croatia
I. Pezelj (Zagreb, HR)
New partial nephrectomy training model available to everyone
D.P. Sarlós (Pécs, HU)
Male incontinence – are all surgical tools congruent
M. Skrzypczyk (Warsaw, PL)
Role of mpMRI/TRUS fusion in current diagnostic algorithm of prostate cancer
J. Stejskal (Prague, CZ)
Health-related quality of life in patients with prostate cancer
J. Švihra Jr. (Martin, SK)
Laparoscopic living donor nephrectomy – our experience
M. Taskovska (Ljubljana, SL)
Judges
M. Babjuk (Prague, CZ)
D. Bratus (Maribor, SL)
P. Chlosta (Cracow, PL)
I. Minčík (Prešov, SK)
H-C. Klingler (Vienna, AT)
B. Ruzic (Zagreb, HR)
M. Sedelaar (Nijmegen, NL)
I. Sinescu (Bucharest, RO)
J. Sonksen (Herlev, DK)
P. Tenke (Budapest, HU)
10.15 – 11.45 The treatment of prostate cancer

Chairs: P. Chlosta (Cracow, PL), G. Glück (Bucharest, RO), M.S. Remzi (Vienna, AT)

Sekce CEM Big Hall
Where is the future of radical prostatectomy?
M. Rebek (Maribor, SL)
10 min.
Focal therapies – myth or reality?
H-C. Klingler (Vienna, AT)
10 min.
Poster session 7 70 min.
10.15 – 11.45 Andrologie inkontinence

Předsedající: L. Zámečník, J. Ženíšek

Sekce ČUS Sál Conferenza
Soubor nemocných operovaných pro podezření na torzi varlete
Novák I., Hurtová M.
Urologická klinika, FN a LFUK Hradec Králové
DP
Komplikácie dlhodobej liečby s testosterónom. Účinky na kostnú dreň, polyglobúlia.
Levčíková M.1, Fillo J.2, Luha J.3, Breza J.2, Dúbravický J.2, Kováčová E.4
1Univerzitná nemocnica Bratislava Urologické oddelenie Petržalka
2Univerzitná nemocnica Bratislava Urologická klinika Kramáre
3Katedra Biologie a Genetiky LFUK 4Univerzitná nemocnica Bratislava I Interná klinika LFUK
DP
Vztah kouření a kardiovaskulárního rizika u mužů s erektilní dysfunkcí v české populaci
Zámečník L.1,2, Novák J.3,4, Urbanec J.5, Bittner L.6,2, Šrámková T.1,7, Hradec T.1, Hanuš T.1,8, Králíková E.9,10
1Urologická klinika VFN a 1. LF UK Praha
2Iscare IVF Praha
3Urologické oddělení Oblastní nemocnice Kladno a.s.
4TH klinika s.r.o. Praha
51. lékařská fakulta UK Praha
6Urologická klinika FNKV a 3. LF UK Praha
7Sexuologický ústav VFN a 1. LF UK Praha
8Katedra urologie IPVZ Praha
9Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK Praha
10Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN Praha
DP
Penoskrotální přístup při implantaci inflatabilních penilních protéz
Bittner L.1,2, Zámečník L.2,3
1Urologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
2Iscare, Praha
3Urologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vi
Naše první zkušenosti s robotickou varikokelektomií
Čermák M.1, Heráček J.1,2, Chmelík F.1, Sobotka V.1, Kočárek J.1,2
1Urologické oddělení, ÚVN – VFN Praha
2Urologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
Vi
Akutní stavy – trauma penisu
Krechlerová M., Pochylá P., Hulová M.
Urologické oddělení FN u Sv. Anny v Brně
NP
Léčba erektilní dysfunkce pomocí aplikace alprostadilu ve formě krému – první zkušenosti
Broul M.1,2, Schraml J.1, Skála P.1
1Klinika urologie a robotické chirurgie MNUL
2Sexuologické oddělení MNUL
DP
Naše skúsenosti s vazektómiou po 1500 zrealizovaných výkonoch.
Sokol R., Holba J., Sokol J.
Privátna urologická ambulancia s.r.o., Trenčín, Slovensko
DP
Účinnost a bezpečnost mirabegronu v léčbě neurogenní detruzorové hyperaktivity – prospektivní, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie
Krhut J.1, Borovička V.2, Bílková K.3, Sýkora R.1, Míka D.1, Mokriš J.2, Zachoval R.2
1Urologické oddělení Fakultní nemocnice Ostrava
2Urologické odělení Thomayerovy nemocnice, Praha
3Spinální jednotka, Rehabilitační ústav, Kladruby
DP
Dlouhodobé výsledky léčby hyperaktivního močového měchýře mirabegronem v různých věkových skupinách – výsledky studie Miracle II
Zachoval R.1, Martan A.2, Krhut J.3, Švabík K.2, Hanuš T.4, Horčička L.5, Halaška M.6
1Urologické oddělení, Thomayerova nemocnice a Urologická klinika, 1. a 3. LF UK Praha
2Gynekologicko-porodnická klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. LF UK Praha
3Urologické oddělení, Fakultní nemocnice Ostrava
4Urologická klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. LF UK Praha
5Gynekologické ambulantní zařízení GONA
6Gynekologicko-porodnická klinika, Nemocnice Na Bulovce a 1. LF UK Praha
DP
M-LUTS u pacientů s diagnostikovaným karcinomem prostaty před radikální prostatektomií
Burešová E., Vidlář A., Seifriedová Z., Študent V. jr., Študent V.
Urologická klinika FN Olomouc
DP
Korelace závažnosti inkontinence a kvality života u žen
Krhut J.1, Gärtner M.2, Mokriš J.3, Horčička L.4, Švabík K.5, Zachoval R.3, Martan A.5
1Urologické oddělení FN Ostrava
2Gynekologicko-porodnická klinika LF OU a FN Ostrava
3Urologické oddělení Thomayerovy nemocnice Praha
4GONA, Urogynekologická ambulance Praha
5Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Praha
DP
První zkušenosti se sakrální neuromodulací stimulátoru INTERSTIM II u pacientky s hypoaktivním močovým měchýřem
Havlová K., Rejchrt M.
Urologická klinika, 2.LF UK a FN Motol
NP
10.15 – 11.45 Renal cancer and penile diseases

Chairs: J. Dobruch (Warsaw, PL), M. Hora (Pilsen, CZ), I. Sinescu (Bucharest, RO)

Sekce CEM Sál Bellevue
How I do it: Nephron sparing surgery
F. Bagheri (Dubai, AE)
10 min.
PeIN – penile intraepithelial neoplasia
M. Hora (Pilsen, CZ)
10 min.
Poster session 8 70 min.
11.45 – 12.45 Industry sponsored session

(in English)

Sekce CEM Big Hall
12.45 – 13.00 Lunch (take away)
13.00 – 15.00 Stones

Chairs: I. Minčík (Prešov, SK), A. Petřík (České Budějovice, CZ), E. Havranek (London, UK)

Sekce CEM Big Hall
Is there still a place for metaphylaxy?
A. Szendröi (Budapest, HU)
10 min.
Endoscopic management of nephrolithiasis
R. Constantiniu (Bucharest, RO)
10 min.
Poster session 10 100 min.
13.00 – 15.00 Varia

Předsedající: R. Zachoval, J. Košina, J. Mečl

Sekce ČUS Sál Conferenza
Inkompletní dorzální zdvojení uretry u chlapce, kazuistika
Kuliaček P.1,2, Novák I.1
1Oddělení dětské urologie, Urologická klinika, Fakultní nemocnice, Hradec Králové
2Oddělení dětské chirurgie a traumatologie, Fakultní nemocnice, Hradec Králové
NP
Laparoskopická rekonstrukce iatrogenní léze močovodu
Schmidt M., Novák V., Marešová K., Veselý Š., Babjuk M.
Urologická klinika 2.LF UK a FN Motol, Praha
Vi
Wallstent při řešení striktury močovodu
Košina J., Holub L., Broďák M.
Urologická klinika FN Hradec Králové
NP
Plastika proximálního ureteru s využitím bukálního štěpu
Míka D.1,2, Havránek O.1,2, Vašík J.1, Krhut J.1,2
1Urologické oddělení FN Ostrava Poruba
2
Katedra chirurgických oborů Ostravské univerzity
NP
Implantace ureterálního wall-stentu jako řešení iatrogenní striktury
Holub L., Košina J., Hušek P., Pacovský J., Špaček J., Broďák M.
Urologická klinika LF a FN Hradec Králové
NP
Extra-anatomický stent jako alternativa nefrostomie
Košina J., Balík M., Hušek P., Broďák M.
Urologická klinika FN Hradec Králové
Vi
Zavedení bulbárního uretrálního samoexpandibilního stentu Allium
Kepič P.1, Veselý R.1, Arzouni R.2
1Vojenská nemocnice Olomouc
2Urologická ambulance Uničov
NP
Ureteroskopická extrakce suspektního zástřelu levé ledviny
Schmidt M., Minárik I., Havlová K., Veselý Š., Babjuk M.
Urologická klinika 2.LF UK a FN Motol, Praha
Vi
Kombinované řešení poúrazového kompletního uzávěru bulbární uretry
Drlík P.1,2, Čermák M.1, Hoření E.1, Heráček J.1,2, Kočárek J.1,2
1Urologické oddělení, ÚVN – VFN Praha
2Urologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
Vi
Laparoskopická sutura iatrogenní intraperitoneální perforace močového měchýře – video
Balík M., Broďák M.
Urologická klinika Fakultní nemocnice v Hradci Králové
Vi
Endoskopické řešení objemné polypoidní ureteritidy jako příčiny ureterohydronefrózy
Drlík P.1,2, Čermák M.1, Heráček J.1,2, Pacigová D.1, Kočárek J.1,2
1Urologické oddělení, ÚVN – VFN Praha
2Urologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
Vi
Leiomyom močového měchýře jako náhodný nález při ultrazvukovém vyšetření gravidní pacientky
Dukátová K., Zachoval R., Záleský M.
Thomayerova nemocnice; Urologická klinika, 1. a 3. LF UK Praha
NP
Hluboká infiltrující endometrióza postihující uropoetický trakt
Klézl P.1, Drahoňovský J.2, Halaška M.3, Klečka J.1, Mašková V.1, Nencka P.1, Šonský J.1, Hruška M.1, Čapka D.1, Gregušová A.1, Hanáček J.2, Charvát M.3, Grill R.1
1Urologická klinika FN Královské Vinohrady a 3. LF UK, Praha
2Ústav pro péči o matku a dítě a 3. LF UK, Praha
3Gynekologicko–porodnická klinika FN Královské Vinohrady a 3. LF UK, Praha
DP
Co se stane s ledvinou po podvazu levé renální žíly?
Kaplan O.1, Köhler O.1, Belej K.1, Štádler P.2, Vitásek P.2
1Oddělení všeobecné chirurgie Nemocnice Na Homolce
2Oddělení cévní chirurgie Nemocnice Na Homolce
DP
Mondorova choroba penisu – soubor pacientů z našeho pracoviště
Ladman J.1, Koch M.2, Bulínová R.2, Miniberger M.3
1Urologické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.
2Urologické oddělení, Nemocnice Písek, a.s.
3Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice Písek, a.s.
DP
Laparoskopická pyeloplastika u pacientky s pelvis duplex – kazuistika
Čapka D., Nencka P., Klézl P.
Urologická klinika 3. LF UK v Praze a FNKV
NP
HoLEP: srovnání holmiových laserů Lumenis, Sfinx a Auriga XL
Kohler O., Kaplan O., Belej K.
Oddělení všeobecné chirurgie Nemocnice Na Homolce
DP
Vliv denzity a velikosti nefrolithiasy na výsledek flexibilní ureterorenoskopie s lasertripsí konkrementu
Štrajtová I., Dančík P., Kuldan R.
Urologické oddělení Městské nemocnice Ostrava, Ostrava
DP
HPV infekce v ordinaci urologa
Matoušková M.1, Tachezi R.2, Králová V.1, Verner P.1, Šourková D.1
1Urocentrum Praha
2NRL pro papilomaviry Praha
DP
13.00 – 15.00 Urothelial tumours, urinary tract infections and andrology

Chairs: M. Babjuk (Prague, CZ), M. Burger (Regensburg, DE), V. Jinga (Bucharest, RO)

Sekce CEM Sál Bellevue
How to perform a good TURB including a role of cytology
A. Kolodziej (Wroclaw, PL)
10 min.
Immunotherapy for bladder cancer: History and future
G. Glück (Bucharest, RO)
10 min.
Poster session 9 100 min.
15.00 – 15.25 Award session for Best Poster Presentation and Young urologist competition

Chairs: M. Babjuk (Prague, CZ), M. Hora (Pilsen, CZ), J. Sonksen (Herlev, DK)

Sekce ČUS + CEM Big Hall
15.25 – 15.30 Closing remarks Sekce ČUS + CEM Big Hall

SESTERSKÁ SEKCE

Čtvrtek 19.10.2017
08.15 – 10.15 Sesterská sekce

Předsedající: Stránský P., Kožíšková Z., Drápelová B.

Sekce ČUS Sál Conferenza
15.00 – 16.15 Sesterská sekce

Aesculap akademie

Sekce ČUS Sál Conferenza
Adalo Admin
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-