JEUS 2019 – fotogalerie

-

Přednáškový sál hotelu Ambassador

Prof. Hora a prof. Babjuk zahajují sympózium JEUS 2019

Prof. Hanuš při prezentaci o vzniku publikace Historie urologických pracovišť v ČR

Doc. Krhut prezentuje sdělení “Cvičení svalů pánevního dna v indikaci inkontinence u žen i mužů”

Doc. Krhut a doc. Zachoval, moderátoři prvního bloku “Funkční a rekonstrukční urologie”

Prim. Krhovský přednáší o prolapsu pánevního dna

O dysfunkci dolních močových cest u pacientů s diabetes mellitus přednáší doc. Zachoval

MUDr. Míka během sdělení o strikturách uretry

Doc. Kočvara přednáší o uretroplastikách

MUDr. Prouza při sdělení rezidentů – Šicí materiály a klipy v urologické operativě

MUDr. Petřík během přednášky o laserech v urologii

Další sdělení rezidentů “Elektrochirurgie, pečetící systémy v urologické operativě” přednesl MUDr. Novák

MUDr. Končický při dalším sdělení rezidentů o ureterálních stentech. Moderátory druhého bloku byli prof. Študent a MUDr. Petřík

Prof. Babjuk při křtu publikace Historie urologických pracovišť v ČR

Prof. Hanuš, editor publikace Historie urologických pracovišť v ČR

Ředitelka vydavatelství Maxdorf paní Fidlerová s prof. Hanušem a prof. Babjukem křtí publikaci Historie urologických pracovišť v České republice

Doc. Jarolím během první sobotní přednášky “Na co nesmíme zapomínat u urologických operací”

Prof. Babjuk a prof. Hora blahopřejí doc. Jarolímovi k životnímu jubileu

Prof. Babjuk prezentuje tipy a triky při transuretrální resekci tumoru močového měchýře

O aplikaci ERAS protokolu v reálné praxi hovoří MUDr. Havlová. Moderátory bloku jsou MUDr. Ürge a prim. Pokorný.

Prim. Zámečník při sdělení “Operační řešení varikokély – indikace, metody provedení”

Prof. Hora přednáší o invazivní diagnostice uzlinového postižení u karcinomu penisu

MUDr. Matoušková, MUDr. Brdlík a MUDr. Dolejšová – moderátoři bloku Témata z ambulantní urologické praxe

O uroinfekcích v graviditě a laktaci přednáší MUDr. Pichlíková

MUDr. Matoušková přednáší o papilomavirech u urologických onemocnění

Sdělení “Vývoj diagnostického algoritmu u primozáchytu karcinomu prostaty” přednáší MUDr. Sedláčková

Pretentaci “Cytologie moče v diagnostice nádorů močového měchýře” přednesl MUDr. Pitra

MUDr. Havlová hovoří o funkční urologii a indikaci urodynamického vyšetření

Poslední sdělení “Léčba erektilní dysfunkce” přednesla MUDr. Čechová

Hands-on tréninky – flexibilní ureteroskopie a cystolitotrypse

Hands-on tréninky – flexibilní ureteroskopie a cystolitotrypse

Hands on tréninky – flexibilní ureteroskopie a cystolitotrypse

Hands-on tréninky – biopsie prostaty

Hands-on tréninky – biopsie prostaty

Hands-on tréninky – biopsie prostaty

Hands-on tréninky – biopsie prostaty

Hands-on tréninky – biopsie prostaty

Hands-on tréninky – biopsie prostaty

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Adalo Profil
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-