European Urological Scholarship Programme (EUSP)

-

Co je to EUSP?

EUSP – volně přeloženo jako Evropský urologický stipendijní program – byl založen jako součást Evropské urologické asociace (EAU) v roce 1992. Jeho cílem je podpora klinického a experimentálního výzkumu napříč Evropou a umožnění sdílení znalostí a odborných dovedností mezi evropskými urology. Jedná se o možnost absolvování výzkumné nebo klinické stáže na předním evropském urologickém pracovišti. Délku a zaměření pobytu si může rezident zvolit dle svých preferencí a možností. V současné době (5/2013) jsou v nabídce EUSP následující stáže:

Lab (LS) & Clinical (CS) Scholarship – roční stáž se zaměřením na základní, klinický nebo experimentální výzkum, možnost prodloužení o rok;

Clinical Visit – klinická stáž na 6 týdnů až 3 měsíce;

Short Term Visit – návštěva zvoleného pracoviště maximálně na 3 týdny; Jedná se o přípravu před programy Scholarship a Clinical Research Fellowship.

Visiting Professor Programme – 4denní návštěva přednosty či vedoucího pracovníka.

Mladých urologů a hlavně rezidentů se týkají první 3 možnosti uvedené nabídky. Všeobecné podmínky jsou shodné: žadatel musí být urolog nebo rezident; členství v EAU (Evropská urologická asociace) minimálně 6 – 12 měsíců dle typu stáže; věk do 40 let; zvažované pracoviště by mělo být preferenčně certifikované EBU (European Board of Urology) tréninkové centrum; veškeré klinické či experimentální vědecké projekty musí být vedeny a prováděny mimo zemi, kde je žadatel aktuálně zaměstnán; po absolvování EUSP stáže již není možno zažádat o jiný EUSP program; žádosti musí být podány v angličtině.

Jak o stáž zažádat?                                                                                                      

Zájemci podávají žádosti on-line na webových stránkách Evropské urologické asociace (www.uroweb.org). V žádosti je třeba splnit několik podmínek a přiložit následující dokumenty:

  • Životopis (samozřejmě v angličtině);
  • Seznam PubMed publikací za posledních 5 let, alespoň jedna je povinná (dle osobních zkušeností však není tato podmínka absolutní);
  • Kopie cestovního průkazu;
  • Motivační dopis (měl by obsahovat jasnou myšlenku, co od stáže očekáváme a jak získané zkušenosti uplatníme v dalším profesním životě);
  • Alespoň dva doporučující dopisy od starších zkušených urologů z naší země (například přednosta či primář pracoviště, odkud uchazeč pochází a další, ideálně na poli evropské urologie známá osobnost, např. i z jiného pracoviště);
  • Dopis hostitelské instituce potvrzující přijetí žadatele;                                                                                      Toto se ukázalo být při přihlašování hlavním problémem, který byl mimo jiné řešen v sekci rezidentů na kongresu EAU 2012 v Paříži. Výsledkem bylo, že bude učiněna snaha o vytvoření jakéhosi seznamu hostitelských institucí (měly by mít „EBU training centrum“ statut), u kterých by měl žadatel mít možnost požádat o stáž s očekáváním kladné odpovědi. Dle aktuálně dostupných informací na webu EAU (5/2013) tento seznam zatím vytvořen nebyl. V této záležitosti v případě zájmu doporučuji kontaktovat sekretariát ČUS.
  • Detailní popis a časový harmonogram práce, kterou bude žadatel na hostitelské instituci vykonávat (tento plán by měl být vytvořen hostitelských pracovištěm po potvrzení souhlasu se stáží).

Všechny náležitosti žadatel odešle do kanceláře EUSP s dostatečným časovým předstihem. Termíny pro on-line podání přihlášek jsou 1. ledna, 1. května a 1. září. EUSP po schválení stáže garantuje finanční podporu ve formě stipendia vždy v maximální výši určené pro jednotlivý typ stáže. Hrazeno je pouze ubytování, cestovné, pojištění, víza a omezené prostředky pro další výdaje (strava, městská hromadná doprava ap.) Po absolvování stáže je stážista povinen sepsat závěrečnou zprávu, eventuálně předložit výsledky výzkumu (publikace, prezentace ap.). V případě ročních stáží je nutno zprávy podávat průběžně, včetně průběžného vyúčtování nákladů. Stáž je možno samozřejmě předčasně ukončit, nesplňuje-li očekávání.

 

MUDr. Antonín Brisuda, FEBU, FN Motol

Adalo Admin
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-