Dojmy ze stáže v Montsouris Institutu

-

Vážení kolegové dovolte, abych se s vámi podělil o několik postřehů ze zahraniční stáže. Od ledna 2012 zastávám pozici dočasného stážisty („clinical fellow”) na urologickém pracovišti Institutu Montsouris v Paříži ve Francii. Současným přednostou je Dr. Xavier Cathelineau. Jeho předchůdce, profesor Guy Vallancien, zde stále má několik konzultačních dní v měsíci a aktivně se věnuje především přednášení na Univerzitě René Decarteho. Oba pak jsou také v čele Evropské školy chirurgie při univerzitě. Získání pozice na pracovišti, které je mnohými považováno za kolébku urologické laparoskopie, bylo velkým dílem náhody. Na konci října 2011 jsem byl účastníkem kurzu Masterclass in laparoscopic radical prostatectomy, pořádaným Evropskou školou chirurgie a při rozhovoru s jedním z lektorů Dr. Sanchez—Salasem jsem se dozvěděl o fungování Institutu Montsouris. Funguje jako nevýdělečná („non—profit”) organizace, která je současně výukovým pracovištěm v mnoha oborech. Urologické oddělení je personálně zajištěno 5 konzultanty urology, 2 lékařkami se specializacemi ve všeobecném lékařství a jedním lékařem, který má specializaci ve všeobecném lékařství, intenzivní medicíně, ale také onkologii. Pracoviště je i v rámci celého institutu specifické tím, že umožňuje působení velkého množství stážistů, kteří se střídají v pravidelných intervalech. Obvyklá doba rotace je 6 měsíců a současně jsou přítomni 3—‐4 zahraniční stážisti a 1 francouzský rezident. Vzájemným jazykem v lékařském týmu je angličtina. Zájem o pozice je obrovský, proto existuje pořadník, který je zaplněn lékaři z celého světa přibližně na 2 roky dopředu. Když jsem se ptal, jak lze případně stáž získat, bylo mi řečeno, že stačí podat žádost, která bude posouzena celým kolektivem lékařů. Po návratu do Prahy jsem emailem poslal dotaz ohledně přihlášky dr.Sanchez— Salasovi. Po několika dnech přišla překvapivá odpověď, že je volné jedno místo od začátku ledna 2012, a nabídka ke stáži. Díky velké podpoře přednosty prof. MUDr. Tomáše Hanuš, DrSc. se následně v krátkém horizontu podařilo dosáhnout uvolnění z nemocnice a z povinností na lékařské fakultě a na stáž nastoupit od 2. ledna 2012. Moje rotace probíhala společně s francouzským rezidentem a stážisty ze Španělska, z Maroka a USA. Po velmi krátkém počátečním „oťukání” se tým velmi rychle sehrál. Spektrum operací je daný především onkourologickým zaměřením pracoviště. Radikální prostatektomie (roboticky—asistované i laparoskopické, s převahou první uvedené) zcela jasně dominují. Obvyklý týdenní „příděl” se pohybuje mezi 10 až 15. Z dalších laparoskopických výkonů se jedná o parciální nefrektomie, nefrektomie a radikální cystektomie. Spektrum je dále doplněno zejména o transuretrální resekce měchýře a prostaty a transperineální biopsie prostaty a další výkony. V současnosti pracoviště neprovádí operativu pro litiázu, inkontinenci apod., nicméně pokryje interní potřebu v případě nutnosti derivace močových cest. Naopak vzhledem ke specializaci v oblasti karcinomu prostaty provádí také kryoterapii prostaty (celkovou i parciální), HIFU a mimo jiné i fotodynamickou laserovou léčbu a ve spolupráci s radiačními onkology také permanentní brachyterapii. Institut jako celek nezajišťuje pohotovostní službu. Princip práce stážistů je relativně jednoduchý — začátek v 8,00h na sále a dále výhradní účast na operačním programu. Žádné výkony se neodkládají, obvyklý konec je kolem 18 hodiny (spíše s mírnou fluktuací do pozdější doby). V rámci větších výkonů, zejména prostatektomií se všichni stážisti střídají jako operatéři i asistenti, včetně výkonů robotických, konzultant přichází na sál obvykle v době plné práce, funguje jako mentor a operaci přebírá dle vlastního uvážení. Případné srovnání s jakýmkoliv pracovištěm v České republice není ale na místě, protože vše vychází ze zcela jiného systému zdravotnictví a navíc modifikováno specifickým místním prostředím urologie v Montsouris. Někteří z vás si nyní řeknou, zda jsou nějaké povinnosti na oddělení? Nejsou žádné, protože veškerou péči zajišťují konzultanti s všeobecnou specializací a navíc by bylo velmi obtížné skloubit návyky z jiných zemí se specifickým prostředím bez rizika chyb medicínských. Francouzsky hovořící stážisti/rezidenti se také mohou účastnit každotýdenních společných diskuzí urologů, onkologů a patologů ohledně indikací. Oddělení funguje jako vynikající tým, který se každého půl roku navíc prolne s novými stážisty. Vzhledem k mému současnému zapojení do některých projektů, mi bylo nabídnuto také prodloužení pobytu do konce září k jejich pokračování a dokončení.

Fotografie 1

Fotografie 2

Fotografie legenda:

Fotografie 1: Urologové z Institutu Montsouris, zleva dr. Francois Rozet, přednosta pracoviště dr. Xavier Cathelineau, dr. Rafael Sanchez—‐Salas, autor, americká stážistka dr. Jenifer Cerutti, marocký stážista dr. Younes Ahallal

Fotografie 2: Druhá část urologického týmu Institutu Montsouris, zleva: francouzský stážista dr. Laurent Mascle, dr. Eric Barret, autor, dr. Marc Galiano

MUDr. Petr Macek, Ph.D., FEBU
Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Email: macekp@gentlemail.com

Adalo Profil
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-