Český zástupce na urologické akci v Egyptě

-

Ve dnech 28. – 29. 11. 2015 se prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D. (foto 1 dole 3. zleva) zúčastnil jako expert laparoskopického kurzu na káhirské univerzitě (foto 2). Kurz organizovala laparoskopická sekce Egyptské urologické asociace (EUA). Vedoucím sekce je prof. Aly Abdel-Karim z Alexandrie (na foto 1 dole uprostřed, na 11 druhý zleva a 12 vlevo). Účastníci (foto 1) byli z Egypta, Libanonu, Iráku. První den byla část teoretická (foto 3) a následovalo operování na laparoskopických trenažérech (tkáň z mrtvých zvířat – foto 4). Další den se prováděly operace na živém zvířecím modelu (jednalo se o kozy – foto 6 – 9). Po kurzu následovala 50. výroční konference Egyptské urologické asociace EUA, kde prof. Hora přednesl 2 sdělení (foto 10). Setkal se zde i s oficiálními zástupci EAU prof. Hein van Poppelem (foto 11 uprostřed a 12 druhý zprava) a samozřejmě i prezidentem EUA prof. M. Eissou (foto 12 uprostřed).

Účastníci laparoskopického kurzu na káhirské univerzitě

Káhirská univerzita

Teoretická část kurzu

Operování na laparoskopických trenažérech

Operace na živém zvířecím modelu

Operace na živém zvířecím modelu

Operace na živém zvířecím modelu

Operace na živém zvířecím modelu

Operace na živém zvířecím modelu

Prof. Hora přednáší na 50. výroční konference Egyptské urologické asociace EUA

Prof. Hora a oficiální zástupci EAU – prof. Hein van Poppelem (uprostřed)

Prof. Hora a oficiální zástupci EAU – prof. Hein van Poppelem (2. zprava) a prezident EUA prof. M. Eissa (uprostřed)

Adalo Profil
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-