64. výroční konference ČUS ČLS JEP – postery

-

Na této stránce jsou k dispozici všechny diskutované a nediskutované postery z 64. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP. Postery jsou uvedeny ve stejném řazení a pod stejným označením, jaké mají v programu konference. Prezentace, která jsou tvořena video-záznamem, poster nemají.

02 Léčba rektoanastomotických píštělí po laparoskopické radikální prostatektomii Novák K., Kočvara R., Hanuš T., Macek P., Paul O., Michalský D. – Urologická klinika, VFN a 1. LF UK, Praha, 1. chirurgická klinika, VFN a 1. LF UK, Praha

004 Robotická okluze vezikovaginální píštěle -Matějková M., Hoření E., Pacigová D., Juhász Á., Kočárek J. – ÚVN-VFN, Praha ÚVN-VFN a 1. LF UK a VFN, Praha

05 Herniace ureter fissus – Kaplán O., Pešl M., Hanuš T. – Urologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha

06 Karcinóm prostaty – aktívne sledovanie /active surveillance/. Súbor 95 pacientov – Holba J., Sokol R., Kohútek P., Lukáč M. – Privátna urologická ambulancia s.r.o., Trenčín, Slovensko, Urologické oddelenie FN Trenčín, Slovensko

07 Prezervativ – jako bizarní cizí předmět v močovém měchýři u 19letého chlapce – Kajfosz P., Grepl M. – Urologické oddělení, Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín

08 Endometrióza močového měchýře jako příčina iatrogenní perforace močového měchýře – Pávek J. – Urologické oddělení, Nemocnice Pardubického kraje, Orlickoústecká nemocnice, Ústí nad Orlicí

10 Robotická radikální prostatektomie u pacientů s prostatou o hmotnosti ≥ 100 gramů – Heráček J., Chmelík F., Matějková M., Hoření E., Kočárek J. – Urologické oddělení, ÚVN – VFN Praha, Urologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha

11 Selektivní traumatické poranění renální arterie s její následnou kompletní či inkompletní trombózou, léčebný postup, dosavadní výsledky – Marešová K. – Urologická klinika, Fakultní nemocnice Motol, Praha

12 Endocervikóza močového měchýře – Beniak J., Mareš O., Špůrková Z.- Urologické oddělení, Nemocnice na Bulovce, Praha, Patologicko – anatomické oddělení, Nemocnice na Bulovce, Praha

13 Traumatická perforace močového měchýře tupým mechanizmem – Šamudovský R., Všetička J. – Urologické oddělení, Nemocnice Jablonec nad Nisou

14 Močová schistosomóza v diferenciální diagnostice mikrohematurie u mladého muže – Sýkora R., Albínová T., Krhut J., Hozáková L., Tomanová R. -Urologická klinika, Fakultní nemocnice, Ostrava, Klinika infekčního lékařství, Fakultní nemocnice, Ostrava, Ústav patologie, Fakultní nemocnice, Ostrava

15 Nejčastější diagnózy v urologické ambulanci – Fořtová Z., Mečl J., Šámal V. – Urologické oddělení, Krajská nemocnice, Liberec

17 Výskyt vzácných minerálů v močových konkrementech pacientů z Ostravska v letech 1978-2014 – Plasgura P., Martinec P. – Urologické oddělení, Nemocnice Frýdek-Místek, Ústav geoniky AV ČR, Ostrava

18 Je nativní CT urotraktu pacientů s podezřením na urolitiázu starších šedesáti let dostatečné? – Dragan A., Greenhalgh R., Havránek E. – London North West University Hospital NHS Trust, London

19 Symptomatologie a diagnostika dětské urolitiázy – Šarapatka J., Šmakal O. – Urologická klinika, FN a LF UP, Olomouc

20 Operační řešení blokující pyelolithiasy a odlitkové nefrolitiasy pravé ledviny a tumoru levé ledviny u pacienta s podkovovitou ledvinou – Šebková K., Mareš O., Kotlář M. – Urologické oddělení, Nemocnice Na Bulovce, Praha

21 Řešení blokády ureterálního wall-stentu ureterolitem – Holub L., Košina J., Hušek P., Pacovský J., Broďák M. – Urologická klinika, Fakultní nemocnice, Hradec Králové

22 Laparoskopická laloková resekční pyeloplastika dle Kučery – Kočvara R., Valová Z., Sedláček J., Fiala V., Dítě Z., Drlík M. – Urologická klinika, VFN a 1. LF UK, Praha

26 Srovnání léčebných modalit u pacientů s karcinomem měchýře a vstupní klinickou lymfadenopatií: analýza dat Národního onkologického registru – Staník M., Poprach A., Malúšková D., Zapletalová M., Macík D., Čapák I., Marečková N., Jarkovský J., Lakomý R., Doležel J. – Klinika operační onkologie, Oddělení urologické onkologie, Masarykův onkologický ústav, Brno, Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno, Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno

27 Význam EMMPRINU, CALPROTECTINU, APO A4 A DJ-1 v neinvazivní detekci karcinomu močového měchýře – Vávřová L., Čapoun O., Sobotka R., Pešl M., Zima T., Hanuš T., Kalousová M., Soukup V. -Urologická klinika, VFN a 1. LF UK, Praha, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, VFN a 1. LF UK, Praha

28 Komparativní analýza fenotypu nádorových buněk v moči a výplachu močového měchýře odebraných v průběhu TURB – Otavová K., Koladya A., Zachoval R., Matěj R., Ogan B., Drbal K. – Oddělení urologie, Thomayerova nemocnice, Praha, Katedra buněčné biologie, Přírodovědecká fakulta UK, Praha, Oddělení urologie, Thomayerova nemocnice a 1. LF a 3. LF UK, Praha, Oddělení patologie, Thomayerova nemocnice, Praha

29 Imunocytologie moči s protilátkami p53, MCM5, MCM2 a Ki-67 v neinvazivní diagnostice uroteliálního karcinomu močového měchýře – Brisuda A., Háček J., Čechová M., Škapa P., Babjuk M.- Urologická klinika, FN Motol a 2. LF UK, Praha, Ústav patologie a molekulární medicíny, FN Motol a 2. LF UK, Praha

30 Machine learning of flow cytometry data stratifies bladder cancer patient undergoing radical cystectomy (RC) – Koladiya A., Otavová K., Stejskal J., Záleský M., Matěj R., Brisuda A., Řezáč J., Hacek J., Babjuk M., Zachoval R., Drbal K. -Department of Cell Biology, Faculty of Science, UK, Praha, Oddělení urologie, Thomayerova nemocnice a a 3. LF UK, Praha, Oddělení urologie, Thomayerova nemocnice, Praha, Ústav patologie a molekulární medicíny, Thomayerova nemocnice, Praha, Urologická klinika, FN Motol a 2. LF UK, Praha, Oddělení urologie, Thomayerova nemocnice a 1. LF a 3. LF UK, Praha

31 Onkologické výsledky pacientů po radikální cystektomii operovaných v období 2008-2017 – výsledky jednoho pracoviště – Brisuda A., Do Carmo Silva J., Veselý Š., Schmidt M., Jarolím L., Babjuk M. – Urologická klinika, FN Motol a 2. LF UK, Praha

32 Morbidita a mortalita po radikální cystektomii – výsledky jednoho pracoviště – Do Carmo Silva J., Brisuda A., Babjuk M., Jarolím L., Schmidt M., Dušek P., Veselý Š., Šturcová Kaliská V. – Urologická klinika, FN Motol a 2. LF UK, Praha

33 Neoadjuvantní chemoterapie M-VAC u karcinomů močového měchýře – Čermáková Z., Cvek J., Hájek J., Resová K., Skácelíková E., Albínová T. – Onkologická klinika, Fakultní nemocnice, Ostrava, Urologická klinika, Fakultní nemocnice, Ostrava

35 Extraperitoneální radikální cystektomie u pacientů s nádory močového měchýře Babjuk M., Brisuda A., Veselý Š. – Urologická klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha

36 Laparoskopická radikální cystektomie – jeden z kroků ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) vedoucí ke zlepšení výsledků cystektomií – Hora M., Stránský P., Pitra T., Ürge T., Trávníček I. – Urologická klinika, LF UK a FN, Plzeň

37 Miliární plicní BCG-itida: Vzácná komplikace intravezikální terapie BCG – Nechanská B., Nedbálek A., Zadražilová O.- Urologické oddělení, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, Plicní oddělení, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav

38 Výsledky léčby pacientů s nádory močového měchýře léčených intravezikálními instilacemi BCG vakcínou – Pešl M., Čapoun O., Vaľová Z., Sobotka R., Dundr P., Bauerová L., Hanuš T., Soukup V.- Urologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha, Ústav patologie, 1. LF UK a VFN, Praha

41 Robotická radikální cystektomie -Kočárek J., Hoření E., Chmelík F., Matějková M., Heráček J.- Urologické oddělení, ÚVN-VFN, Praha, Urologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha

43 Komplikovaný pooperační průběh po cystektomii u mladé pacientky – Vachata S., Louda M., Broďák M. – Urologická klinika, FN a LF UK, Hradec Králové

44 Intravezikální termoterapie Mitomycinem C u pacientů se svalovinou neinvadujícím nádorem močového měchýře – Horňák J., Brisuda A., Koháčková K., Babjuk M. – Urologická klinika, FN Motol a 2. LF UK, Praha

45 Adenokarcinom močového měchýře – Ghazal M., Tvrdíková E. -Urologická klinika, FN a LF MU, Brno, Ústav patologie, FN, Brno

47 Význam PSA indexu a močových markerů při indikaci biopsií prostaty – Král M., Hušková Z., Kudláčková Š., Hruška F., Knillová J., Kolář Z., Bouchal J., Študent V.- Urologická klinika, LF UP a FN, Olomouc, Ústav klinické a molekulární patologie, LF UP a FN, Olomouc

48 PHI jako prediktor signifikantního karcinomu prostaty po radikální prostatektomii – Novák V., Lukšanová H., Průša R., Fiala V., Čapoun O., Dolejšová O., Eret V., Stejskal J., Záleský M., Veselý Š.- Urologická klinika, FN Motol, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Ústav lékařské chemie a biochemie, FN Motol, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Urologická klinika, Všeobecné fakultní nemocnice, 1. LF Univerzity Karlovy, Praha, Urologická klinika, Fakultní nemocnice, Plzeň, Urologické oddělení, Thomayerovy nemocnice, 1. a 3. LF Univerzity Karlovy, Praha

49 Možnosti využití MRI a PSA denzity v indikaci biopsie prostaty – Záleský M., Stejskal J., Adamcová V., Minárik I., Pavličko A., Votrubová J., Lisý J., Babjuk M., Zachoval R. -Urologie, Thomayerova nemocnice a 1. LF UK, Praha, Urologická klinika, FN, Motol, Praha, Radiologické oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha, Radiologická klinika, FN Motol, Praha, Urologie, Thomayerova nemocnice a 1. a 3. LF UK, Praha

50 Naše zkušenosti s využitím MRI/TRUS softwarové fúze při cílené biopsií prostaty -Pavlosek T., Hanzliková P., Hívešová K., Stanzelová B., Ciesar Lahová Ľ., Szewczyk J.- Urologická ambulance SAGENA s.r.o., Frýdek Místek, MR SAGENA s.r.o., Frýdek Místek, Urologické oddělení, Nemocnice, Frýdek-Místek, Urologické oddělení, Nemocnice s poliklinikou, Havířov, Urologická ambulance, Nemocnice Podlesí – AGEL a.s., Třinec, Urologická klinika, Fakultní nemocnice, Ostrava

51 Citlivost mpMRI při diagnóze karcinomu prostaty – Tůma J., Flídrová P., Janů J.- Urologie, Nemocnice Nové Město na Moravě

52 Vliv velikosti MRI ložiska na detekci karcinomu prostaty při cílené MRI/US biopsii – Adamcová V., Záleský M., Stejskal J., Pavličko A., Votrubová J., Matěj R., Zachoval R. -Urologické oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha, Urologické oddělení, Thomayerova nemocnice a 1. LF UK, Praha, Radiologické oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha, Patologické oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha, Urologické oddělení, Thomayerova nemocnice, 1. a 3. LF UK, Praha

53 Porovnání nálezů MR prostaty multiparametrickým vyšetřením s výsledkem biopsie prostaty pomoci MRI/TRUS softwarové fúze a definitivní histologii po RAPE zpracovanou metodou whole mount section – Pavlosek T., Hanzlíková P., Hořava V., Kopecký J., Matys O., Zimenová M., Bobeková A., Ondruchová L.- Urologická ambulance SAGENA s.r.o., Frýdek Místek , MR SAGENA s.r.o., Frýdek Místek, Urologické oddělení, Nemocnice Frýdek-Místek, Oddělení patologie, Nemocnice Frýdek-Místek, Urologické oddělení, Nemocnice s poliklinikou Havířov

54 Porovnání fúzní mpMRI/TRUS a standardní TRUS rebiopsie prostaty -Čermák M., Hoření E., Belšan T., Heráček J., Kočárek J.- Urologické oddělení, ÚVN-VFN, Praha, Radiodiagnostické oddělení, ÚVN-VFN, Praha, Urologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha

55 Naše první zkušenosti se softwarově cílenou mpMRI/TRUS fúzní biopsií prostaty – Hoření E., Čermák M., Belšan T., Heráček J., Kočárek J.- Urologické oddělení, ÚVN-VFN, Praha -Radiodiagnostické oddělení, ÚVN VFN, Praha, Urologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha

56 Mikrosonografie jako nová možnost diagnostiky karcinomu prostaty – Kudláčková Š. – Urologická klinika, Fakultní nemocnice, Olomouc

57 Porovnání detekce karcinomu prostaty (KP) při saturační (SBP) nebo při fúzní biopsii prostaty (FBP) -Fiala V., Sobotka R., Stejskal J., Záleský M., Pešl M., Soukup V., Zachoval R., Hanuš T., Čapoun O. -Urologická klinika, VFN a 1. LF UK, Praha, Urologické oddělení, FTN a 1. a 3. LF UK, Praha

58 Porovnání měření velikosti prostaty pomocí transrektálního ultrazvuku a magnetické rezonance -Stejskal J., Záleský M., Adamcová V., Pavličko A., Votrubová J., Zachoval R. -Urologické oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha, Radiodiagnostické oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha

59 68Galliem značený prostatický specifický membránový antigen (68Ga-PSMA-11) slibný radiotracer pro hybridní vyšetření pomocí pozitronové emisní tomografie a magnetické rezonance (počítačové tomografie) PET/MR (CT) v detekci karcinomu prostaty -Sedláčková H., Dolejšová O., Ferda J., Fuchsová R., Topolčan O., Hes O., Hora M.- Urologická klinika, LF UK a FN, Plzeň, Klinika zobrazovacích metod, LF UK a FN, Plzeň, Laboratoř imunochemické diagnostiky, LF UK a FN, Plzeň, Šiklův patologicko – anatomický ústav, LF UK a FN, Plzeň

60 Počet apoptóz ako marker klinickej progresie metastazujúceho karcinómu prostaty – Korček M., Sekerešová M., Makarevich A.V., Gavurová H., Olexíková L., Pivko J.- Department of Urology, Faculty Hospital, Nitra, Department of Pathology, Faculty Hospital, Nitra, Research Institute for Animal Production Nitra, National Agricultural and Food Centre

61 Thymidinkinasa 1 koreluje s přítomností karcinomu prostaty – Řezáč J., Hanousková L., Kotaška K., Veselý Š.- Urologická klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha, Ústav lékařské chemie a klinické biochemie, 2. LF a FN Motol, Praha

63 Dlouhodobé výsledky operační léčby karcinomu prostaty Babjuk M., Veselý Š., Jarolím L. – Urologická klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha

64 Zkušenosti z prvních 400 robotem asistovaných radikálních prostatektomií – Broďák M., Košina J., Balík M., Holub L., Hušek P., Všetička J., Pacovský J. – Urologická klinika, FN a LF UK, Hradec Králové

65 Klinická využitelnost kalikreinových markerů prostaty, izoformy prostatického specifického antigenu a prostate health index v sledování pacientů po radikální prostatektomii – Do Carmo Silva J.1 Veselý Š., Novák V., Lukšanová H., Pruša R., Babjuk M.- Urologická klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha, Ústav lékařské chemie a klinické biochemie, 2. LF UK a FN Motol, Praha

66 Plastika tř. kýly a laparoskopická radikální extraperitoneální prostatektomie – Stránský P., Hora M., Ürge T., Trávníček I., Vavřík T. – Urologická klinika, Fakultní nemocnice, Plzeň

69 Vlivy podání kyseliny tranexamové před roboticky asistovanou radikální prostatektomií – výsledky pilotní prospektivní, randomizované, dvojitě zaslepené studie – Balík M., Košina J., Hušek P., Broďák M. – Urologická klinika, FN a LF UK, Hradec Králové

70 Robotická radikální prostatektomie u obézního pacienta -Pacigová D., Chmelík F., Drlík P., Heráček J., Kočárek J. -Urologické oddělení, ÚVN-VFN Praha, Urologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha

71 Rozšířená lymfadenektomie při radikální prostatektomii: frekvence uzlinových metastáz – Študent V. Jr., Hruška F., Šarapatka J., Hartmann I., Vidlář A., Študent V.- Urologická klinika, FN a LF UP, Olomouc

72 Symtomatická lymfokéla po robotické radikální prostatektomii a pánevní lymfadenektomii – Juhász Á., Hoření E., Chmelík F., Heráček J., Kočárek J. -,Urologické oddělení, ÚVN–VFN, Praha, Urologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha

74 Toxicita jako limitující faktor v léčbě metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty – Katolická J., Filipenský P. – Onkologicko-chirurgické oddělení, FN U svaté Anny, Brno, Urologické oddělení, FN U svaté Anny, Brno

75 Stereotaktická re-iradiace lokálního relapsu karcinomu prostaty – Čermáková Z., Cvek J., Hájek J., Resová K., Skácelíková E. -Onkologická klinika, Fakultní nemocnice, Ostrava

76 Komplikace protonové léčby karcinomu prostaty – Heráček J., Gaduš L., Juhász Á., Pacigová D., Kočárek J. -Urologické oddělení, ÚVN-VFN Praha, Urologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha

77 Elevace PSA z 2,16 na 757,10 při dlouhodobé medikaci Duodartem® -Králíčková Z., Študent V.- Urologická klinika, Fakultní nemocnice, Olomouc

79 Cirkulující nádorové buňky u nádorů ledvin – Klézl P., Bobek V., Kološtová K., Šonský J., Grill R.-Urologická klinika, 3. LF UK a FNKV, Praha, Centrum aplikované bioimplantologie, 3. LF UK a FNKV, Praha

80 Prognostický význam sérových markerů ve vztahu k délce přežití pacientů s karcinomem ledviny – Sobotka R., Čapoun O., Soukup V., Pešl M., Kalousová M., Zima T., Hanuš T.- Urologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, VFN a 1. LF UK, Praha

81 Vyhodnocení exprese receptorů CD 253, CD 31 a CD 178 u nádor-infiltrujících NK a T-buněk v tumorózní, peritumorózní a ve zdravé tkáni- Havlová K., Veselý Š., Střížová Z., Smrž D., Babjuk M. – Urologická klinika, FN Motol a 2. LF UK, Praha, Ústav imunologie, 2. LF UK a FN Motol, Praha

82 Pilot study to assess the changes of NGAL molecule as a marker of warm ischemia after partial nephrectomy – Stevens M., Macek P., Kalousová M., Hanuš T.- Urologická klinika, VFN a 1. LF UK, Praha, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, VFN a 1. LF UK, Praha

83 Diagnostika a léčba cystických nádorů ledvin- Pitra T., Procházková K., Pivovarčíková K., Tupý R., Hes O., Hora M.- Urologická klinika, LF UK a FN, Plzeň, Šiklův ústav patologie, LF UK a FN, Plzeň, Klinika zobrazovacích metod, LF UK a FN, Plzeň

84 Hranice možností záchovného výkonu u tumorů ledviny – desetinásobná resekce solitární ledviny – Macek P., Zámečník L., Purmová M., Planičková L., Hanuš T.- Urologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha, Urologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha

85 Roboticky asistované resekce ledviny cT1 renálních karcinomů: Onkologické výsledky pacientů s pT3 upstagingem -Študent V. Jr., Hruška F., Šarapatka J., Hartmann I., Vidlář A., Žemla P., Študent V.- Urologická klinika, FN a LF UP, Olomouc

86 Endoskopická resekce nádoru ledviny stádia pT1b -Gaduš L., Musa N., Heráček J., Hoření E., Kočárek J. -Urologické oddělení, ÚVN-VFN Praha, Urologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha

87 Laparoskopická resekce ledviny – perioperační výsledky jednoho centra – Macek P., Novák K., Pešl M., Stevens M., Hradec T., Fiala V., Gouveia R., Plincelnerová L., Vávřová L., Bauerová L., Hanuš T.-Urologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha, Ústav patologie, 1. LF UK a VFN, Praha

89 Jednoportová laparoskopická (LESS-laparo-endoscopic single-site surgery) nefrektomie v klinické praxi -Ürge T., Hora M., Stránský P., Pitra T., Mlynarčík M., Ferda J., Hes O. -Urologická klinika, FN, Plzeň, Klinika zobrazovacích metod, FN, Plzeň, Šiklův patologicko-anatomický ústav, FN, Plzeň

91 Primární Ewingův sarkom ledviny u mladé ženy – Hruška F., Kudláčková Š. – Urologická klinika, Fakultní nemocnice, Olomouc

92 Bilaterální tumor ledvin jako náhodný nález při ultrazvukovém vyšetření u 82-letého pacienta s močovou retencí- Dukátová K., Zachoval R., Jarabák J., Otavová K. -Urologické oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha, Urologická klinika, 1. a 3. LF UK, Praha

94 Frekvence intermitentní katetrizace u pacientů se spinální lézí v České republice – Zachoval R., Krhut J., Krhovský M., Švihra J.- Urologické oddělení, Thomayerova nemocnice a Urologická klinika, 1. a 3. lékařská fakulta UK, Praha, Urologická klinika, Fakultní nemocnice, Ostrava, Urologické oddělení, Nemocnice, Kyjov, Urologická klinika, Jesseniova lekárská fakulta, Martin, Slovenská republika

95 Diurnální variabilita uroflowmetrie u dospělých pacientů se symptomy dolních cest močových- Luňáček L., Záťura F. Krhut J. -Urologická klinika, Fakultní nemocnice, Ostrava, LF Ostravské univerzity, Ostrava, Urologická klinika, LF UP a FN, Olomou, LF Univerzity Palackého, Olomouc

96 Hodnocení intraindividuální variability 24 hodinových vložkových testů u žen- Krhut J., Gärtner M., Mokriš J., Horčička L., Švabík K., Zachoval R., Martan A. -Urologická klinika FN a LF OU Ostrava, Gynekologicko-porodnická klinika, FN a LF OU, Ostrava, Urologické oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha, GONA, Urogynekologická ordinace, Praha, Gynekologicko-porodnická klinika, 1. LF UK a VFN ,Praha

97 Periferní neuromoduace v léčbě refrakterního hyperaktivního měchýře- Havlová K., Rejchrt M., Marešová K., Babjuk M. -Urologická klinika, FN Motol, Praha

99 Efekt implantace AMS 800 na stresovou inkontinenci u mužů a jeho vývoj při dlouhodobém sledování -Hanuš T., Hradec T., Pavlík I.- Urologická klinika, VFN a 1. LF, Praha

100 Incidence inkontinence moči u mužů před radikální prostatektomií -Burešová E., Králíčková Z., Vidlář A., Študent V.-Urologická klinika, Fakultní nemocnice, Olomouc, Lékařská fakulta UP, Olomouc

101 Roboticky asistované operace vezikovaginálních píštělí – zkušenosti od roku 2015- Broul M., Schraml J., Hlavička M., Falion M.- Klinika urologie a robotické chirurgie, Masarykova nemocnice, Krajská zdravotní, Ústí nad Labem, Sexuologické oddělení, Masarykova nemocnice, Krajská zdravotní, Ústí nad Labem

102 Porovnání účinnosti 2 schémat aplikace botulinum toxinu v léčbě idiopatického OAB syndromu- Burešová E., Kratochvíl P., Vidlář A., Študent V. -Urologická klinika, Fakultní nemocnice, Olomouc, Lékařská fakulta UP, Olomouc

103 Gravidita u pacientek po augmentaci měchýře střevním segmentem, klinické zkušenosti- Novák I., Kacerovský M., Dusílková-Sulková S., Malý J. -Urologická klinika, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové , Porodnicko-gynekologická klinika, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové, III.interní klinika, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové, Dětská klinika, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové

104 Akutní močová retence při aseptické meningitidě – Meningitis-retention syndrom -Gregušová A., Klézl P., Mašková V., Smíšková D., Grill R.-Urologická klinika, FNKV a 3. LF UK, Praha, Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí, Nemocnice na Bulovce, Praha

106 Výsledky dlhodobej liečby s testosterónom u mužov so syndrómom nedostatku testosterónu- Fillo J., Levčíková M., Luha J., Breza J.- Univerzitná nemocnica, Bratislava, Katedra Biológie a genetiky, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

107 Léčba plastické indurace penisu pomocí injekce kolagenázy -Zámečník L. -Urologická klinika, 3. LF UK a FNKV, Praha, Iscare, Praha

109 Vzácný případ „high flow“ priapismu u pacienta s posttraumatickou míšní lézi obratle C3-7- Kajfosz P., Grepl M. -Urologické oddělení, Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín

110 Sebepoškozování urogenitálního traktu – je řešení pouze na urologovi? Adedokun B. -Urologická klinika, Fakultní nemocnice, Brno

112 Cytometrické vyšetření kvality spermií aneb není normozoospermik jako normozoospermik -Krátká Z.- Imunologická laboratoř GENNET, Praha

113 Anejakulace jako vedoucí příznak metastatického tumoru varlete- Novák J., Macek P., Zámečník L.- Urologická klinika, VFN a 1. LF UK, Praha

115 Retrospektivní analýza výsledků léčby karcinomu penisu- Šoffová S., Hrbáček J., Zachoval R. -Urologické oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha, 1. a 3. LF UK, Praha

116 Výskyt penilních intraepiteliálních neoplázií v histologických preparátech cirkumcizí -Trávníček I., Michalová K., Kacerovská D., Mlynarčík M., Nykodýmová Š., Hora M. -Urologická klinika, FN a LF UK, Plzeň, Šiklův Ústav patologie, FN a LF UK, Plzeň

117 Chirurgická léčba primárního karcinomu penisu – posun k méně mutilujícím výkonům -Hora M., Trávníček I., Kacerovská D., Hes O., Nykodýmová Š., Dolejš M. LF UK a FN, Plzeň

118 Výsledky onkologické léčby u pacientů s germinálními nádory na Klinice onkologické za rok 2017- Hájek J., Čermáková Z., Cvek J.- Klinika onkologická, Fakultní nemocnice, Ostrava

119 Manažment pacientov so seminómom testis v I. klinickom štádiu podľa rizikových faktorov – Ondruš D. – I. onkologická klinika LF UK, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava

120 Liposarkom semenného provazce – kazuistika – Novotný J., Mečl J., Čečerle G.- Urologické oddělení, Krajská nemocnice, Liberec

122 Laparoskopická adrenalektomie u metastatických a maligních tumorů nadledvin – Novák K., Macek P., Pešl M., Hanuš T. – Urologická klinika, VFN a 1. LF UK, Praha

126 Metastáza plicního nádoru v měchýři – Janů J., Tůma J., Flídrová P. – Urologické oddělení, Nemocnice Nové Město na Moravě

Adalo Profil
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-