Světový den ledvin 2014

-

Mezinárodní federace nadací pro nemoci ledvin (International Federation of Kidney Foundations) a Mezinárodní nefrologická společnost (International Society of Nephrology) vyhlásily, letos již po deváté, Světový den ledvin. Již tradičně tento den připadá na druhý čtvrtek v měsíci březnu (tentokrát 13. 3. 2014) a jeho cílem je zvýšit informovanost zdravotníků a laické veřejnosti o nemocech ledvin, jejich včasné diagnostice a možnostech léčby.

V roce 2014 bude kladen důraz na chronické onemocnění ledvin (CKD) a stárnutí.

Slogan pro rok 2014 zní:

Vaše ledviny jsou stejného staré jako vy. Postarejte se o ně a poraďte se s lékařem.

V tento den bude mít kdokoliv možnost nechat si zdarma vyšetřit ledviny mezi 8:00 a 15:00 v kterémkoliv
dialyzačním středisku B. Braun Avitum.

Další informace o nemocech ledvin a jejich prevenci na www.svetovydenledvin.cz

Adalo Profil
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-