Pro pacienty

(Uro)logické kroky ke zdraví 2019

28. září 2019 se opět po roce na pražké Ladronce uskuteční osvětová akce pro laickou veřejnost věnovaná informacím o urologických onemocněních a možnostem jejich prevence. Tato aktivita probíhá v rámci celoevropské iniciativy Urology week. Akce, které udělil záštitu starosta Městské části Prahy 6, je pořádána Českou urologickou společností. Přímo od odborníků z řad urologů se dozvíte více o inkontinenci, dětské problematice, infekcích, nádorových onemocněních, močových kamenech, atd.  Návštěvníci si budou moci například vyzkoušet, jak se operuje pomocí robotického operačního systému daVinci. Součástí bude i bohatý doprovodný program.

Detailní informace k akci jsou na webových stránkách www.urologickekroky.cz

Výbor ČUS děkuje všem partnerům za podporu konání a srdečně Vás zve k účasti.

Na dotazy týkající se nejčastějších urologických onemocněních se ptal herec Jiří Štěpnička lékařů, kteří budou 28. září 2019 přítomni v parku Ladronka na (URO)logických krocích ke zdraví. Zde je krátká ukázka, další videa na téma robotická chirurgie, inkontinence, močové kameny, dětská problematika a “pánský koutek” najdete ZDE.

  • Na dotazy o nádorových onemocněních v urologii odpovídal prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. z Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol

  • Na otázky týkající se močových infekcí odpovídala MUDr. Michaela Matoušková z Urocentra Praha a Onkologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice