Odborné akce s tématikou sekce pořádané v ČR - sekce SUNU

Urodynamika

3. 2. 2017
Povinný předatestační kurz
LF UP Olomouc
www.lf.upol.cz

 

Ženská urologie

10. 2. 2017
Povinný předatestační kurz
LF UP Olomouc
www.lf.upol.cz

 

Urodynamika

14. 3. 2017
Povinný předatestační kurz
1.LF UK Praha
www.lf1.cuni.cz

 

Jarní edukační sympózium

21. - 22. 4. 2017
Hotel Galant Mikulov
Pořadatel: Česká urologická společnost ČLS JEP

 

Ženská urologie

24. 5. 2017
Povinný předatestační kurz
3.LF UK Praha
www.lf3.cuni.cz

 

Urodynamika

14. 9. 2017
Povinný předatestační kurz
2. LF UK Praha
www.lf2.cuni.cz

 

26. ročník konference Praktická urogynekologie

6.-7.12. 2017
Praha, ČR

 

2014

Urodynamika

31. 1. 2014
Povinný předatestační kurz
LF UP Olomouc
www.upol.cz

 

Ženská urologie

7. 2. 2014
Povinný předatestační kurz
LF UP Olomouc
www.upol.cz

 

8. jihlavská konference Poruchy pánevní statiky a urogynekologie

20. 2. 2014
Krajská pobočka VZP, Jihlava
www.nemji.cz

 

Mezioborová spolupráce urologů a neurologů při diagnostice a léčbě pacientů s roztroušenou sklerózou

12. - 13. 6. 2014
Workshop Sekce urodynamiky, neurourologie a urogynekologie ČUS
Počátky, Resort Svatá Kateřina
www.cus.cz

 

Urodynamika

18. 9. 2014
Povinný předatestační kurz
2. LF UK Praha
www.lf2.cuni.cz

 

XXIII. ČESKÁ UROGYNEKOLOGIE - PRAHA 2014 - Celostátní konference s mezinárodní účastí

4. 12. 2014
Clarion Congress Hotel Prague
Hlavní téma: Aktuální problémy urogynekologie 2014
www.congressprague.cz/urogyn2014