Výměnné stáže pro mladé urology z České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska

Nabídky krátkých stáží v České republice určených mladým urologům ze Slovenska, Maďarska a Polska využili v říjnu a listopadu 2016 tři urologové ze Slovenska.

Na Urologické klinice FN Plzeň byli na dvoutýdenní výměnné stáži MUDr. František Cmorej a MUDr. Ondrej Kriško, oba rezidenti z Popradu. Stáž MUDr. Kriška a MUDr. Cmoreje byla zaměřena zejména na laparoskopii.

Nabídku stáže na Urologické klinice 2. LF UK a FN Motol využila MUDr. Nováková z Košic.

Předsedové české i slovenské urologické společnosti jsou potěšení, že se spolupráce mezi oběma odbornými společnostmi přenáší i do praktické roviny a na mladé lékaře.

Dvoutýdenní stáže na Urologické klinice v polském Krakově se v příštím roce zúčastní MUDr. Tomáš Pitra z Urologické kliniky FN Plzeň.

Podrobné informace o stážích jsou na webových stránkách ČUS: http://www.cus.cz/pro-odborniky/vzdelavani/nabidka-kratkych-stazi-pro-mlade-urology-na-urologickych-klinikach-na-slovensku-a-v-polsku/

MUDr. Ondrej Kriško

MUDr. Kriško se zúčastnil laparoskopického workshopu, který v době jeho stáže na Urologické klinice FN Plzeň probíhal

MUDr. Kriško přihlíží během laparoskopického výkonu na sálech Urologické kliniky FN Plzeň

Prof. Babjuk s MUDr. Novákovou během jejího pobytu na Urologické klinice FN Motol