Výsledky soutěže ČUS ČLS JEP o nejlepší vědeckou publikaci za rok 2021

Dne 21. 10. 2022 byly během plenární schůze, která se uskutečnila v rámci 68. Výroční konference ČUS ČLS JEP v Olomouci, oznámeny výsledky Soutěže ČUS o nejlepší vědeckou publikaci za rok 2021.

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 21 publikací ve čtyřech kategoriích. V kategorii A bylo hodnoceno 8 publikací, v kategorii B 5 publikací, v kategorii C 3 publikace a v kategorii D 5 publikací. Seznam prací přihlášených do soutěže je k dispozici ZDE.

Komise pro udílení cen ČUS o nejlepší vědeckou publikaci byla složena z 26 členů, do sekretariátu ČUS dorazilo 19 obálek s hodnocením.

21. září 2022 zasedala komise složená z pověřeného člena výboru ČUS, revizní komise ČUS a zástupce sekretariátu ČUS, která otevřela došlé obálky s hodnocením prací přihlášených do Soutěže o cenu ČUS ČLS JEP za nejlepší publikaci v roce 2021. Komise sestavila konečné pořadí z došlých hodnocení dle Pravidel pro udílení cen ČUS za nejlepší vědecké publikace. Z důvodu chybné metodiky bylo vyřazeno jedno hodnocení z kategorie C.

Výbor ČUS ČLS JEP děkuje všem autorům prací přihlášených do soutěže, členům Komise pro udílení cen ČUS za aktivní přístup a gratuluje všem výhercům.

Kategorie A – Původní vědecká práce publikovaná v časopise s IF

1. místo

Brisuda A., Ho J. C. S., Kandiyal P. S., Ng J. T-Y., Ambite I., Butler D. S. C., Hacek J., Wan M. L. Y., Tran T. H., Nadeem A., Tran T. H., Hastings A., Storm P., Fortunati D. L., Esmaeili P., Novotna H. , Hornak J. , Mu Y. G., Mok K. H., Babjuk M, Svanborg C. Bladder cancer therapy using a conformationally fluid tumoricidal peptide complex. Nat Commun 12, 3427 (2021). https://doi.org/10.1038/s41467-021-23748-y. IF 17,694

2. místo 

Sedláčková H., Dolejšová O., Hora M., Ferda J., Hes O., Topolčan O., Fuchsová R., Kučera R. Prostate Cancer Diagnostic Algorithm as a “Road Map” from the First Stratification of the Patient to the Final Treatment Decision. Life 2021, 11(4), 324; https://doi.org/10.3390/life11040324. IF 3,251

3. místo 

Hrbacek J., Morais D., Cermak P., Hanacek V., Zachoval R. Alpha‑diversity and microbial community structure of the male urinary microbiota depend on urine sampling method. Sci Rep 11, 23758 (2021). https://doi.org/10.1038/s41598-021-03292-x. IF 4,996

4. místo 

Staník M., Poprach A., Littnerová S., Čapák I., Hulová M., Šebová N., Lakomý R., Jarkovský J., Doležel J. Oncological outcomes of surgery for isolated retroperitoneal recurrence in renal cancer patients after radical nephrectomy. Urol Oncol. 2022 Mar;40(3):111.e27-111.e34. doi: 10.1016/j.urolonc.2021.11.028. Epub 2021 Dec 24. IF 2,954

5. místo 

Hora M., Trávníček I., Nykodýmová Š., Ferda J., Kacerovská D., Michalová K., Hes O., Minhas S. VEILND (Video Endoscopic Inguinal Lymph Node Dissection) with Florescence Indocyanine Green (ICG): A Novel Technique to Identify the Sentinel Lymph Node in Men with ≥pT1G2 and cN0 Penile Cancer. Contrast Media Mol Imaging. 2021 Oct 29;2021:5575730. doi: 10.1155/2021/5575730. PMID: 34803546; PMCID: PMC8570880. IF 3,009

6. místo 

Hrbacek J., Cermak P., Zachoval R. Current antibiotic resistance patterns of rare uropathogens: survey from Central European Urology Department 2011–2019. BMC Urol 21, 61 (2021). https://doi.org/10.1186/s12894-021-00821-8. IF 2,090

7. místo 

Wasserbauer R., Pacik .D, Varga G., Vit V., Jarkovsky J., Fedorko M. Short-term Outcomes of Water Vapor Therapy (Rezūm) for BPH/LUTS in the First Czech Cohort. Urol J. 2021 Sep 20;18(6):699-702. doi: 10.22037/uj.v18i.6843. PMID: 34549803. IF 1,555

8. místo 

Rezac J., Honsova E., Masek M., Rysava R., Neprasova M., Jancova E., Hruskova Z., Tesar V. Granulomatosis with polyangiitis mimicking cancer: a diagnostic dilemma. J Nephrol. 2022 Mar;35(2):675-678. doi: 10.1007/s40620-021-01128-5. Epub 2021 Aug 18. PMID: 34406622. IF 4,393

 

Kategorie B – Původní vědecká práce publikovaná v časopise Česká urologie 

1. místo 

Študent V. ml., Kurfúrstová D., Skanderová D., Seifriedová Z., Česák O., Študentová H., Purová D., Študent V. Peroperační histologie během roboticky asistované radikální prostatektomie s lymfadenektomií: studie proveditelnosti. Ces Urol 2021, 25(3):193–203

2. místo 

Novák K., Pešl M., Rudová P., Jahoda J., Jurka M., Červenková J., Krotilová D., Černý V., Chocholová S., Hanuš T. Korelace nálezů CEUS (contrast-enhanced ultrasound) s definitivním histopatologickým závěrem u pacientů po laparoskopické resekci ledviny. Ces Urol 2021, 25(1):35-39

3. místo

Pacík D., Wasserbauer R., Varga G., Vít V., Fedorko M. REZUM. Od prvního nápadu přes experiment a klinické studie až k běžné klinické praxi. Ces Urol 2021, 25(4):254-262

4. místo

Kolář J., Stránský P., Pitra T., Bartoš Veselá A., Ferda J., Hes O., Hora M. Laparoskopická resekce tumoru solitární ledviny Ces Urol 2021, 25(2):120-30

5. místo

Dolejšová O., Bendová B., Kouba J., Heindereich F., Hora M. Poranění urogenitálního systému u dětí a adolescentů. Ces Urol 2021, 25(4):244-53

 

Kategorie C – Monografie nebo postgraduální učební text (rozsahu min. 50 stran, s ISBN)

1. místo 

Hora M., Dolejšová O., et al. Urology for Medical Students Karolinum 2021, 142 s., ISBN 9788024645452, e-kniha ISBN 9788024645872

2. místo 

Čapoun O. Léčba svalovinu neinvadujícího onemocnění, sledování pacientů po léčbě a jejich prognóza In: Poprach A, ed. Zhoubné nádory močového měchýře, 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2021, 89-107. ISBN 978-80-271-2503-6

3. místo

Čapoun O. Radikální cystektomie In: Poprach A, ed. Zhoubné nádory močového měchýře, 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2021, 107-119. ISBN 978-80-271-2503-6

 

Kategorie D – Video publikované v časopise Česká urologie

1. místo 

Štursa M. Naše technika roboticky asistované radikální cystektomie u žen. Ces Urol 2021, 25(3):173-174

2. místo 

Kočvara R, Sedláček J, Drlík M. Laparoskopická transpozice aberantních cév (“vascular hitch”) u obstrukce pyeloureterální junkce – kazuistika. Ces Urol 2021, 25(4):231-235

3. místo 

Pešl M, Novák K, Macek P, Novák J, Dundr P, Hanuš T. Vícečetná laparoskopická resekce u pacientky s mnohočetnými tumory solitární ledviny. Ces Urol 2021, 25(1):13-14

4. místo 

Plincelnerová L, Čermák M, Fišer L, Juhász Á, Kočárek J. Poranění dolní duté žíly jako komplikace laparoskopické radikální nefroureterektomie s retroperitoneální lymfadenektomií. Ces Urol 2021, 25(2):90-93

5. místo 

Hradec T, Vobořil V, Kaplán O, Vávřová L, Zámečník L, Hanuš T. Rychlá a efektivní perkutánní litotrypse s využitím “Bernoulliho efektu” Ces Urol 2021, 25(1):15-16

Výherci soutěže ČUS o nejlepší publikaci v kategorii A

Výherci soutěže ČUS o nejlepší publikaci v kategorii B

Výherci soutěže ČUS o nejlepší publikaci v kategorii C

Výherci soutěže ČUS o nejlepší publikaci v kategorii D