1

Nabídka krátkých stáží pro mladé urology na urologických klinikách na Slovensku, v Polsku a Maďarsku

Věnujte prosím pozornost nabídce krátkých stáží určených mladým urologům na urologických klinikách na Slovensku – v Banské Bystrici, Martine a Prešově a v Polsku – v Krakově. Individuálně si může zájemce domluvit i stáž na některé z urologických klinik v Maďarsku.

Kontaktní údaje a instrukce pro přihlášení na stáž jsou uvedeny v jednotlivých nabídkách. V případě nejasností kontaktujte prosím sekretariát ČUS sekr@cus.cz.