Výsledky soutěže ČUS o nejlepší vědeckou publikaci za rok 2017

Dne 17. 10. 2018 proběhlo na plenární schůzi, která se uskutečnila během 64. Výroční konference ČUS ČLS JEP v Ostravě, předání cen o nejlepší vědecké publikace za rok 2017.

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 14 publikací ve čtyřech kategoriích. V kategorii A bylo hodnoceno šest publikaci, v kategorii B dvě publikace, v kategorii C jedna a v kategorii D 5 publikací. Seznam prací přihlášených do soutěže je k dispozici ZDE

Komise pro udílení cen ČUS o nejlepší vědeckou publikaci byla složena z 26 členů, na sekretariát ČUS dorazilo 21 obálek s hodnocením. Vyřazeno bylo jedno hodnocení z důvodu doručení po termínu uzávěrky, který byl 31. 8. 2018.

Komise složená z pověřeného člena výboru ČUS, revizní komise ČUS a zástupce sekretariátu ČUS zasedala 7. září 2018. Komise z došlých hodnocení sestavila konečné pořadí dle Pravidel pro udílení cen ČUS za nejlepší vědecké publikace. Výbor ČUS ČLS JEP děkuje všem členům Komise pro udílení cen ČUS za aktivní přístup.

Výsledky soutěže jsou následující: 

Kategorie A – Původní vědecká práce publikovaná v časopise s IF

 1. místo

Student V Jr, Vidlar A, Grepl M, Hartmann I, Buresova E, Student V. Advanced Reconstruction of Vesicourethral Support (ARVUS) during Robot-assisted Radical Prostatectomy: One-year Functional Outcomes in a Two-group Randomised. Eur Urol. 2017 May;71(5):822-830. doi: 10.1016/j.eururo.2016.05.032. IF 17,58

 1. místo

Krhut J, Tintera J, Bilkova K, Holy P, Zachoval R, Zvara P, Blok B. Brain activity on fMRI associated with urinary bladder filling in patients with a complete spinal cord injury. NeurourolUrodyn 2017; 36(1): 155-159. IF 3,28

 1. místo

Fedorko M, Juracek J, Stanik M, Svoboda M, Poprach A, Buchler T, Pacik D, Dolezel J, Slaby O. Detection of let-7 miRNAs in urine supernatant as potential diagnostic approach in non-metastatic clear-cell renal cell carcinoma. Biochem Med. 2017; 27(2): 411-417. IF 3,051

 1. místo

Zachoval R, Nencka P, Vasakova M, Kopecka E, Borovicka V, Wallenfels J, Cermak P. The incidence of subclinical forms of urogenital tuberculosis inpatients with pulmonary tuberculosis. Journal of Infection and Public Health. 2018;11:243–245. IF 1,439

 1. místo

Husek P, Pacovsky J, Chmelarova M, Podhola M, Brodak M. Methylation status as a predictor of intravesical Bacillus Calmette-Guérin (BCG) immunotherapy response of high grade non-muscle invasive bladder tumor. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2017 Jun; 161(2):210-216. IF 0,894

 1. místo

Zachoval R, Borovicka V, Marada T, Viklický O, Froněk J, Krhut J, Janoušek L, Slatinská J, Nencka P. The Effects of Diuresis, Duration of Dialysis and Age on Lower Urinary Tract Function in Urologically Healthy Male Patients on the Waiting List for Kidney Transplant. Urol J. 2018 Mar 18;15(2):49-54. IF 0,824

 

Kategorie B – Původní vědecká práce publikovaná v časopise Česká urologie

 1. místo

Šárka Kudláčková, Milan Král, Daniela Kurfürstová, František Záťura, František Hruška, Igor Hartmann, Vladimír Študent. Role multiparametrické magnetické rezonance v režimu active surveillance karcinomu prostaty . Ces Urol 2017; 21(3):225–230

 1. místo

Vojtěch Fiala, Roman Sobotka, Zuzana Vaľová, Michal Pešl, Tomáš Hradec, Tomáš Hanuš, Otakar Čapoun. Zkušenosti s použitím indexu zdraví prostaty v klinické praxi. Ces Urol 2017, 21(4):284-288

 

Monografie nebo postgraduální učební text (rozsahu min. 50 stran, s ISBN) (kategorie C):

 1. místo
 2. Matoušková, T. Svoboda  a kol. Multimodální přístup k nádorům močového měchýře a prostaty. ISBN 978-80-7471-206-7

 

Kategorie D – Video publikované v časopise Česká urologie

 1. místo

Petr Macek, Michal Fanta, Michael Pešl, Michal Mára, Vojtěch Fiala, Květoslav Novák, Tomáš Hanuš. Varianty laparoskopické reimplantace močovodu. Ces Urol 2017, 21(1):16-19

 1. místo

Milan Hora, Viktor Eret, Blanka Drápelová, Petr Stránský, Tomáš Pitra, Kristýna Procházková, Jiří Ferda, Ondřej Hes. Retroperitoneoskopická resekce tumoru ledviny – video (Retroperitoneoscopic kidney tumour resection – video). Ces Urol 2017, 21(1):13-15

 1. místo

Markéta Matějková, Darina Pacigová, Ágnes Juhász, Milan Čermák, Jiří Kočárek. Využití flexibilní nefroskopie k extrakci urolitiázy při laparoskopické a roboticky asistované pyeloplastice. Ces Urol 2017, 21(2):119-12

 1. místo

Milan Hora, Petr Stránský, Tomáš Ürge, Olga Dolejšová, Hana Sedláčková, Tomáš Pitra, Ivan Trávníček, Jiří Ferda. Laparoskopická resekce stenózy ureteru – video (Laparoscopic resection of stenosis of ureter – video). Ces Urol 2017, 21(3):207-209

 1. místo

Milan Hora, Petr Stránský, Tomáš Ürge, Olga Dolejšová, Hana Svobodová, Jiří Ferda, Ondřej Hes. Laparoskopická extraperitoneální radikální prostatektomie nervy šetřící – video (Laparoscopic nerve sparing extraperitoneal radical prostatectomy – video). Ces Urol 2017, 21(4):268-271