Výsledky soutěže ČUS o nejlepší vědeckou publikaci za rok 2014

Dne 22. 10. 2015 proběhlo v rámci slavnostního večera 61. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP udílení cen ČUS za nejlepší vědeckou publikaci za rok 2014.

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 21 publikací ve dvou kategoriích, hodnoceno bylo v kategorii A 12 publikací a v kategorii B 6 publikací. 3 publikace byly vyřazeny, protože nesplňovaly kritéria soutěže (první autor nebyl členem ČUS, nejednalo se o původní práci).

Komise pro udílení cen ČUS za nejlepší vědeckou publikaci byla složena z 28 členů a na sekretariát ČUS přišlo celkem 22 obálek s hodnocením. Jedna obálka byla neplatná. Výbor ČUS ČLS JEP všem členům Komise děkuje za aktivní přístup.

Výsledky tajného hlasování jsou následující:

 

Kategorie A – Původní vědecká práce publikovaná v časopise s IF

 

 1. místo – Zerhau P, Mackerle Z, Husar M, Brichtova E, Sochurkova D, Göpfert E, Faldyna M: Limitations in using rabbit bladders in electrophysiological and urodynamic experiments, Veterinarni Medicina, 59, 2014 (8): 376–381, IF 0,756

 

 1. místo – Stanik M, Capak I, Macik D, Vasina J, Lzicarova E, Jarkovsky J, Sustr M, Miklanek D, Dolezel J.: Sentinel lymph node dissection combined with meticulous histology increases the detection rate of nodal metastases in prostate cancer, Int Urol Nephrol. 2014 Aug; 46(8):1543-9. doi: 10.1007/s11255-014-0704-3. Epub 2014 Mar 29, IF 1,293

 

 1. místo – Krhut j, Holy P, Tintera J, Zachoval R, Zvara P: Brain activity during bladder fillig and pelvic floor muscle contractions: A sudy using functional magnetic resonance imaging and synchronous urodynamics, Int J Urol 2014; 21: 169-174, IF 1,747

 

 1. místo – Radim Kocvara, Josef Sedlacek, Marcel Drlik, Zdenek Dite, Jaromír Belacek, Vojtech Fiala: Unstented laparoscopic pyeloplasty in young children (1-5 years old): A comparison with a repair using double-J stent or transanastomotic externalized stent, Journal of Pediatric Urology (2014) 10, 1153e1159, IF 0,898

 

 1. – 6. místo – Krhut J, Hradilek P, Nemec D, Tvrdik J, Zapletalova O, Zvara P: Incidence of the urological tumours in patients suffering from multiple sclerosis, Acta Neurol Scand. 2014; 130(3):193-6, IF 2, 474

 

 1. – 6. místo – Soukup V, Duskova J, Pesl M, Capoun O, Feherova Z, Zamecnik L, Hanus T, Babjuk M: The Prognostic Value of T1 Bladder Cancer Substaging: A Single Institution Retrospective Study, Urol Int 2014;92:150–156. DOI: 10.1159/000355358, IF 1,426

 

 1. místo – Macek P. et al.: Prostate histoscanning in clinically localized biopsy proven prostate cancer: an Accuracy study, Journal of Endourology, Volume 28, Number 3, March 2014, IF 2,095

 

 1. – 9. místo – Krhut J, Gärtner M, Petzel M, Sykora R, Nemec D, Tvrdik J, Skoupa J: Persistence with first line anticholinergic medication in treatment-naïve overactive bladder patiens, Scand J Urol 2014; 48(1): 79-83, IF 0,994

 

 1. – 9. místo – Krhut J, Mazanec R, Seeman P, Man-Gow T, Zvara P: Lower urinary tract functions in series of Charcot-Marie-Tooth neuropathy patiens, Acta Neurol Scand. 2014; 129; 319-324, IF 2,474

 

 1. místo – Hartmann I, Grepl M, Vidlar A, Smakal O, Vaclavik J, Frysak Z, Dolezel M, Student V: Outcomes of adrenalectomy in patients with primary hyperaldosteronism – a single centre experience, Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2014; 58(4):583-590, IF 1,2

 

 1. – 12. místo – Hora M, Eret V, Stransky P, Travnicek I, Ürge T, Ferda J, Petersson F, Hes O: Position of LESS (Laparoendoscopic Single-site Surgery) nephrectomy in clinical practice and comparison (matched case-control study) with standard laparoscopic nephrectomy, Videosurgery Miniinv (Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques), 2014, 9(3): 371-9, IF 1,092

 

 1. – 12. místo – Hora M, Ürge T, Stransky P, Travnicek I, Pitra T, Kalusova K, Dolejsova O, Petersson F, Krcma M, Chłosta P: Laparoendoscopic Single-site Surgery (LESS) adrenalectomy – own experience and matched case-control study with standard laparoscopic adrenalectomy, Videosurgery Miniinv (Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques), 2014, 9(4): 596-60, IF 1,092

 

Kategorie B – Původní vědecká práce publikovaná v časopise Česká urologie

 

 1. místo – nebylo uděleno

 

 1. místo – Šámal V, Müllerová J, Paldus V, Mečl J: Monitorace ztráty botulinumtoxinu při aplikaci do detruzoru – výsledky pilotní fáze studie, Ces Urol 2014, 18(1):33-39

 

 1. místo – Šobrová A, Eret V, Dolejšová O, Ferda J, Hes O, Pivovarčíková K, Hora M: Komparace multiparametrické magnetické rezonance se silou magnetického pole 3 Tesla s transrektální sonografií naváděnou biopsií prostaty (Multiparametric magnetic resonance imaging of the prostate with 3 Tesla magnetic field in correlation with transrectal ultrasound guided biopsy of the prostate), Ces Urol, 2014, 18(3): 225-33

 

 1. místo – Novák K, Macek P, Vraný M, Pešl M,Vaľová Z, Dvořáček J, Hanuš T: Endoskopická extraperitoneální radikální prostatektomie a její komplikace – vlastní zkušenosti z prvních 300 operací, Ces Urol 2014; 18(2): 119–127

 

 1. místo – Chmelík F, Belej K, Köhler O, Kaplan O, Kočárek J, Drlík P, Brdlíková Š: Hodnocení absolutní indikace operační léčby BPH u pacientů s prokázanou cystolitiázou, Ces Urol 2014, 18(4):310-315

 

 1. místo – Král M., Látalová B., Grepl M., Hruška F., Čtvrtlík F., Tüdös Z, Rajmon P, Študent V: Perkutánní operace nefrolitiázy v Galdakao–modifikované supinační poloze, Ces Urol 2014; 18(2): 128–133

 

 1. místo – Musil J, Bulíř D, Jandejsek J: Litotrypse extrakorporální rázovou vlnou – čtyřleté zkušenosti s elektromagnetickým litotryptorem Urontech URO-EMX, Ces Urol 2014, 18(3):234-239

 

Kategorie C – Monografie nebo postgraduální učební text (rozsahu min. 50 stran, s ISBN)

V této kategorii nebyla přihlášená žádná publikace.

 

Pravidla pro udílení cen ČUS za nejlepší publikaci, složení komise pro udílení cen ČUS a další podrobnosti jsou dostupné na: http://www.cus.cz/pro-odborniky/vzdelavani/publikace/

Výhercům blahopřejeme!