Výbor ČUS společně se sponzory odměnili původní práce rezidentů v České urologii za rok 2011

Výbor ČUS ČLS JEP rozhodl o udělení finanční podpory k účasti na výroční konferenci EAU

(27th Annual EAU Congress) 24. až 28. února 2012 v Paříži rezidentům MUDr. Michalu

Balíkovi (FN Hradec Králové) a MUDr. Janu Hrbáčkovi (FN Motol, Praha).

Kritériem volby byly jejich původní práce publikované v časopisu Česká urologie v roce

2011 (Balík M, et al.: Výsledky léčby retroperitoneálních sarkomů a jejich hlavní rizika. Ces

Urol 2011; 15(2): 113–119; Hrbáček J, et al.: Infekční onemocnění urogenitálního traktu v

anamnéze nemají vliv na biologické chování a prognózu karcinomu prostaty. Ces Urol 2011;

15(3): 172–180).

Výbor ČUS ČLS JEP v této souvislosti děkuje společnostem Ipsen Pharma o. s. a Astellas

Pharma s. r. o. za spolupráci i za udělení finanční podpory.

mh