Vědecké práce přihlášené do soutěže o ceny ČUS za rok 2013

Původní vědecká práce publikovaná v časopisu s IF:

 • Brodak M, Spacek J, Pacovsky J, Krepinska E. Multidisciplinary approach as the optimum for surgical treatment of retroperitoneal sarcomas in women. Eur J Gynaecol Oncol. 2013;34(3):234-7. IF 1,843

Brodak Eur J Gyn Cancer (PDF)

 • Hora M, Stransky P, Klecka J, Travnicek I, Urge T, Eret V, Ferda J, Petersson F,  Hes O. Managing urine leakage following laparoscopic radical prostatectomy with active suction of the prevesical space. Videosurgery Miniinv 2013; 8 (1): 49-54. IF 0,757

Hora Managing urine leakage after LRP Videsurgery Miniinv (PDF)

 • Hora M, Stransky P, Travnicek I, Urge T, Eret V, Kreuzberg B, Baxa J, Mirka H, Petersson F, et al. Three-tesla MRI biphasic angiography: a method for preoperative assessment of the vascular supply in renal tumours—a surgical perspective. World J Urol (2013) 31:1171-1176. IF 2,888

Hora 3T MRA World J Urol 2013 (PDF)

 • Minarik I, Lastovicka J, Budinsky V, Kayserova J, Spisek R, Jarolim L, Fialova A, Babjuk M, Bartunkova J. Regulatory T cells, dendritic cells and neutrophils in patients with renal cell carcinoma. Immunology Letters 152 (2013) 144–150. IF 2,337

Minarik I. Immunology Letters (PDF)

 • Stransky P, Eret V, Urge T, Travnicek I, Chudacek Z, Hes O, Hora M. Laparoscopic adrenalectomy for metachronous ipsilateral metastasis following nephrectomy for renal cell carcinoma. Videosurgery Miniinv 2013; 8 (3): 221–225. IF 0,757

Stransky lap AE in metachronous meta RCC Videosurgery (PDF)

 • Samal V, Mecl J, Sram J. Submucosal Administration of OnabotulinumtoxinA in the Treatment of Neurogenic Detrusor Overactivity: Pilot Single-Centre Experience and Comparison with Standard Injection into the Detrusor. Urol Int, 2013, vol. 91, no. 4, s. 423-8. IF 1,065

Samal_UIN20666C7_Submucosal Ona (PDF)

 

Původní vědecká práce publikovaná v časopise Česká urologie:

 • Hora M, Stránský P, Trávníček I, Ürge T, Eret V, Kreuzberg B, Baxa J, Mírka H, Hes O, Kastner J, Ferda J. Využití dvoufázové 3T MRI angiografie v plánování operační léčby u nádorů ledvin. Ces Urol 2013;17(3): 183-192.

Hora MRA u tu ledvin Ces Urol 3-2013 (PDF)

 • Kočovská P, Toufarová P, Klečka J, Chudáček Z, Hora M. Cizí tělesa zavedená do urogenitálního traktu za účelem sexuální stimulace. Ces Urol 2013; 17(1): 28–35.

Kocovska Cizi telesa Ces Urol 1-2013 (PDF)

 • Kovářová D, Hlaváčová J, Dolejšová O, Stránský P, Bulka J, Hora M. Management poranění ledvin na urologické klinice FN Plzeň. Ces Urol 2013; 17(3): 166–174.

Kovarova Trauma ledvin Ces Urol 3-2013 (PDF)

 • Skalka R, Kočvara R, Dítě Z, Dvořáček J, Hanuš T. Srovnání dlouhodobých výsledků u pacientů po augmentaci močového měchýře ileálním a gastrickým segmentem. Ces Urol 2013; 17(2): 109-117.

Skalka_Ces Urol 2013   (PDF)

 • Staník M, Čapák I, Macík D, Bolčák K, Lžičařová E, Vašina J, Šustr M, Miklánek D, Doležel J. Vyšetření sentinelové uzliny u karcinomu prostaty – mapování primární lymfatické drenáže a zhodnocení přínosu pro staging onemocnění. Ces Urol 2012; 16(3): 1-3.

Stanik Ces Urol 2013 (PDF)

 • Trávníček I, Hora M, Hes O, Holubec L. Současné možnosti predikce účinnosti systémové léčby metastatického karcinomu ledviny. Ces Urol 2013; 17(4): 227–237.

Travnicek Predikce RCC Ces Urol 4-2013 (PDF)

 

Monografie nebo postgraduální učební text (rozsahu min. 50 stran, s ISBN):

 • Michaela Matoušková a kol. Praktická urologie v kazuistikách. Praha: Axonite CZ 2013; 232. ISBN 978-80-904899-4-3
 • Miloš Broďák. Radikální prostatektomie. Olomouc: Solen 2013; 160. ISBN 978-80-7471-018-6