Účast rezidentů na jarních vzdělávacích akcích Slovenské urologické společnosti

Výbor ČUS ČLS JEP děkuje Slovenské urologické společnosti za podporu vzdělávání rezidentů z České republiky. Konkrétně se jedná o nabídku uhrazení pobytu (ubytování, kongresový poplatek) 10 rezidentům na 24. výroční konferenci Slovenské urologické společnosti, která se koná 7. – 9 června 2017 v  Trenčianských Teplicích (bližší informace viz http://www.sus2017.sk/).

Výbor Slovenské urologické společnosti se rozhodl dále podpořit účast 10 rezidentů z České republiky (ubytování, kongresový poplatek) na III. School for young urologists and IV. workshop on laparoscopy and robotic surgery. Tato vzdělávací akce se uskuteční 12.-13.5.2017 v Banské Bystrici. Detaily o akci jsou dostupné ZDE.

Uzávěrka přihlášek je 2. května včetně.

Součástí přihlášky musí být následující údaje:
1. Jméno a příjmení
2. Pracoviště
3. Rok rezidentury (1-6)

Přihlášky zasílejte na adresu sekr@cus.cz.