Účast rezidentů na 23. výroční konferenci Slovenské urologické společnosti

Výbor ČUS ČLS JEP děkuje Slovenské urologické společnosti za nabídku uhrazení pobytu (ubytování, kongresový poplatek) 10 rezidentům na 23. výroční konferenci Slovenské urologické společnosti, která se koná 15. – 17. června 2016 v Žilině (http://konferencia.sus.sk). Uzávěrka přihlášek je 12. května včetně.

Součástí přihlášky musí být následující údaje:
1. Jméno a příjmení
2. Pracoviště
3. Rok rezidentury (1-6)

Přihlášky zasílejte na adresu sekr@cus.cz.