Účast rezidentů na 20. výroční konferenci Slovenské urologické společnosti

Výbor ČUS ČLS JEP děkuje Slovenské urologické společnosti za nabídku uhrazení pobytu (ubytování, kongresový poplatek) 10 rezidentům na 20. výroční konferenci Slovenské urologické společnosti, která se koná 12. – 14. června 2013 v Trnavě. Uzávěrka přihlášek je 5. dubna včetně.

Součástí přihlášky musí být následující údaje:
1. Jméno a příjmení
2. Pracoviště
3. Rok rezidentury (1-6)

Přihlášky zasílejte na adresu sekr@cus.cz.
V případě, že se přihlásí více než 10 zájemců, proběhne výběr losováním.