Srovnání publikační aktivity v ČR vs. jiné evropské státy za posledních 10 let

Periodika byla vybrána dle věcného popisu z databáze JCR (Journal Citation Reports®). Do této databáze jsou zařazovány přední světové odborné časopisy přísným výběrem na základě systematického vyhodnocování objektivních parametrů.

Výstup (počet publikací v zadaných urologických periodicích s autorstvím či spoluautorstvím specifikovaným dle vybrané země původu) byl vytvořen dotazem do databáze WOK (Thomson Reuters Web of Knowledge, SM), současnou přední platformou pro vyhledávání, analýzu a sdílení informací z oblasti přírodních a sociálních věd, umění a humanitní sféry.

Tabulka obsahuje publikační aktivitu v nejvýznamnějších urologických časopisech ze zemí se srovnatelným počtem obyvatel, jako má Česká republika.

SWE FIN NOR DEN CZ SWI
Journal of Urology 162 57 11 92 4 104
UROLOGY 50 27 12 20 7 41
European Urology 141 46 35 36 22 114
BJU INTERNATIONAL 130 50 26 83 4 63
JOURNAL OF ENDOUROLOGY 16 9 3 6 1 12
INTERNATIONAL JOURNAL OF UROLOGY 1 1 2 4 4 3
UROLOGICAL RESEARCH 9 2 1 13 2 13
SCANDINAVIAN JOURNAL OF UROLOGY AND NEPHROLOGY 255 45 55 116 2 12
UROLOGIA INTERNATIONALIS 3 6 0 5 8 45
UROLOGE 3 0 2 1 1 38
EUROPEAN UROLOGY SUPPLEMENTS 16 1 1 5 4 17
Journal of Pediatric Urology 6 0 2 7 1 7
celkem 792 244 150 388 60 469

Příloha: Postup výběru periodik

Připravil doc. MUDr. Jan Doležel