Škola funkční urologie 2017

Po úspěchu Školy funkční urologie (ŠFU) v r. 2016 připravila Sekce urodynamiky, neurourologie a urogynekologie(SUNU) ČUS pod záštitou ČUS a ČAU tento projekt i pro rok následující. Kurzy ŠFU umožňují získat teoretické i praktické znalosti a dovednosti. Důraz je kladen především na možnost neformálního předávání zkušeností, proto je počet účastníků kurzu omezen. Mentory kurzů jsou zkušení odborníci nominovaní SUNU. Cílovou skupinou jsou všichni urologové se zájmem o problematiku funkční urologie. Přestože je obsahová náplň kurzů vytvářena zejména s ohledem na potřeby mladých urologů, v žádném případě nemohou být kurzy ŠFU chápány jako náhrada nebo konkurence povinných kurzů v rámci specializačního vzdělávání. Účast na kurzech je bezplatná, cestovní náklady si hradí účastníci kurzu. Vzhledem k tomu, že v minulém roce nebyli z kapacitních důvodů zařazení do kurzů všichni zájemci, rozhodla se SUNU umožnit jim přednostní registraci.

Registrace 2017

  •  Registrace zájemců bude zahájena  1.2.2017 v 15:00 hod. a ukončena dne 28. 2. 2017 ve 24:00.
  • Zájemci o kurzy, kteří se přihlásili na kurzy v r. 2016 a z kapacitních důvodů jejich přihláška nebyla akceptována, budou kontaktování sekretariátem ČUS a bude jim umožněna přednostní registrace na tyto kurzy v období 23.1.-30.1.2017
  • Místa na jednotlivých kurzech budou obsazována na základě pořadí registrací.
  • Všichni účastníci budou po dosažení maximálního počtu účastníků kurzu nebo po uzavření registrace informováni mailingem cestou sekretariátu ČUS.
  • V případě dotazů nebo nejasností stran jednotlivých kurzů je možno kontaktovat buď sekretariát ČUS ( sekr@cus.cz), nebo přímo jednotlivé  mentory na jejich e-mailových adresách.
  • Urologové, kteří se v tomto roce na kurzy pro velký počet zájemců nedostanou, budou v příštím období opět zařazováni přednostně.

Kurzy ŠFU na r. 2017

Kurz Mentor Počet účastníků Datum
Urodynamické vyšetření – praktické provedení, interpretace, artefakty, chyby a omyly

 

Sobotka

(Praha)

 

Ženíšek

(Ústí nad Labem)

 

Sobotka

(Praha)

 

Sobotka

(Praha)

 

Krhut

(Ostrava)

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

3

23.5.2017

 

 

23.5.2017

 

 

26.9.2017

 

 

 

14.11.2017

 

 

 

12.12.2017

Diagnostika a léčba mLUTS

 

Burešová

(Olomouc)

8 13.4.2017
Diagnostika a léčba stresové inkontinence u žen

 

Ženíšek

(Ústí nad Labem)

3 6.-7.11.2017

(2-denní kurz)

Neurostimulace  v urologii

 

Rejchrt

(Praha)

 

Rejchrt

(Praha)

3

 

 

3

20.4.2017

 

 

12.10.2017

 

 

Diagnostika a léčba OAB

 

Zámečník

(Praha)

8 7.4.2017
Užití  botulinumtoxinu v urologii

 

Šámal

(Liberec)

 

Zachoval

(Praha)

3

 

 

3

26.4.2017

 

 

24.5.2017

 

Diagnostika a léčba prolapsů pánevních orgánů

 

Krhovský

(Kyjov)

3 23.-24.11. 2017

(2-denní kurz)

Neurogenní měchýř – diagnostika, léčba a sledování pacientů po míšním traumatu

 

Krhut

(Ostrava)

 

Krhut

(Ostrava)

3

 

 

3

27.6.2017

 

 

21.11.2017

Neurogenní měchýř – diagnostika, léčba a sledování pacientů s RS

 

Varga

(Brno)

3 6.10.2017
Chirurgická léčba mužské inkontinence

 

Zachoval

(Praha)

 

Hanuš

(Praha)

3

 

 

3

27.9.2017

 

 

22.5.2017