Přihlášky k EBU In-Service Assessment 2013

Jak je již více než patnáctiletou tradicí, European Board of Urology i v příštím roce pořádá In-Service Assessment. Oproti minulým létům je zde změna, neboť provedení je možné pouze on-line na internetu.

Termín konání je pátek 1. března 2013, test v trvání 2 hodin v anglickém jazyce lze složit v průběhu celého dne.

Pro příští rok ČUS za podpory firmy Astellas organizuje pro všechny rezidenty pořádání těchto testů včetně jejich platby.

Tato podpora se netýká již atestovaných urologů.

Pro přihlášku prosím zašlete do 20. ledna 2013 elektronicky vyplněnou tabulku na adresu sekr@cus.cz.

Ke stažení: Tabulka pro přihlášení k EBU In-Service Assessment 2013

Údaje pro přihlášení k testu stejně jako výsledky Vám budou zaslány.

18. 12. 2013

MUDr. Aleš Petřík, Ph.D.