Podpora účasti na 34. výroční konferenci EAU

Výbor  ČUS  schválil  podporu  účasti členů ČUS na 34. výroční konferenci EAU, která se uskuteční 15. – 19. 3. 2019 v Barceloně (bližší informace o konferenci naleznete zde: https://eaucongress.uroweb.org/).
Podpora je vypsána ve dvou kategoriích:
– podpora pro stávající rezidenty a lékaře do 35 let (s preferencí Ph.D. studentů) – výše podpory 20.000 Kč
– podpora pro aktivní účastníky – výše podpory 35.000 Kč
Podpoření členové ČUS se zaváží k publikační aktivitě a spolupráci na příštím ročníku osvětově-vzdělávací akce (Uro)logické kroky ke zdraví.
Zájemce prosíme o vyplnění tabulky a zaslání mailem na adresu sekretariátu ČUS (sekr@cus.cz) nejpozději do 16. prosince 2018.
Podpora EAU 2019 (.xls)