Podpora účasti na 1st ESU-ESOU Masterclass on Non-Muscle-Invasive Bladder Cancer, 1.-2. 2. 2018 v Praze

Výbor ČUS na své schůzi 6. 12. 2017 rozhodl o podpoře účasti 5 členů ČUS na 1st ESU-ESOU Masterclass on Non-Muscle-Invasive Bladder Cancer, který se uskuteční 1.-2. února 2018 se na Urologické klinice 2. LF UK a FN Motol v Praze. Účastníci kurzu mají hrazený registrační poplatek i ubytování, hradí si jen cestovní výlohy.

Program kurzu a bližší informace jsou dostupné zde: http://esunmibc18.uroweb.org/

 

Výbor podpořil zájemce o problematiku kurzu do 45 let včetně, kteří se přihlásili na adresu sekretariátu ČUS (sekr@cus.cz) do 15. 12. 2017. V rámci výběru bylo přihlédnuto ke spolupráci s výborem ČUS na aktivitách týkajících se Twitteru.

Z devíti přihlášených zájemců výbor ČUS vybral těchto pět lékařů:

  • MUDr. Vanda Adamcová, Urologické oddělení Thomayerovy nemocnice
  • MUDr. Marek Broul, Ph.D., FECSM, Klinika urologie a robotické chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
  • doc. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D., FEBU, Urologická klinika 1. LF UK a VFN
  • MUDr. Viktor Szewczyk, Urologické oddělení Nemocnice Třinec Podlesí a Urologická klinika FN Ostrava
  • MUDr. Ivan Trávníček, Ph.D., Urologická klinika LF UK a FN Plzeň